Kampanya Bulucu

Yeni Taahhüt İptali Yasası 2015

2015 Yılının ilk ayında tüketiciler için devrim niteliğinde bir yönetmelik değişikliği oldu. Artık internet aboneliklerinde, GSM operatörlerinin aboneliklerinde ve Digitürk, D Smart gibi dijital yayın hizmetlerinde ‘’taahhüt iptali cezası’’ uygulanamayacak.

Resmi Gazete’de 24.01.2015 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre artık taahhüt iptal işlemlerinde ceza uygulanamayacak. Bununla birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği tüketici lehine birçok yenilik getiriyor.

Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe gireceğinden bu yönetmelik 24 Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yönetmeliğin getirdiği yenilikler özet olarak şu şekilde:

Taahhütname verme zorunluluğu

taahhüt iptali yasası

(2) Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geriödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.

(3) Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcıikinci fıkrada yer alan bilgileri tüketiciye aynı ortamda vermekle yükümlüdür. Taahhüdün sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla verilmesi durumunda ise, satıcı veya sağlayıcının taahhüt kapsamında sunulan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresini tüketiciye aynıortamda vermesi yeterlidir. Ancak bu durumlarda; satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü taahhüdün verilmesinden itibaren on dört gün içinde yerine getirmek zorundadır.

(4) Taahhütnamede, taahhüt konusu mal veya hizmetin bedeli, aynı mal veya hizmetin taahhütsüz abonelikler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemez.

Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi

MADDE 16 – (1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.

(2) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.

Taahhütlü aboneliğin sona ermesinin bildirimi

MADDE 17 – (1) Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirir.

Sözleşmenin feshi

MADDE 22 – (1) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

(2) Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncı madde hükmü uygulanır.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Fesih bildirimi

MADDE 23 – (1) Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

(2) Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez.

Fesih talebinin yerine getirilme süresi

MADDE 24 – (1) Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Tüketicinin fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda on beş gün; haftalık süreli yayınlarda bir ay; aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben fesih bildirimi hüküm ifade eder.

Feshin sonuçları

MADDE 25 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

(2) Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde tüketiciye göndermek zorundadır. Ancak, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre dört aya kadar uzatılabilir.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken tüketiciye ilave bir maliyet yüklemeden mahsuplaşma yöntemini de kullanabilir.

Yönetmeliğin tamamını Resmi Gazete’nin şu linkinden inceleyebilirsiniz: Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği 2015

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 19 YORUM
 1. fatih çiçek dedi ki:

  ben gecen sene dsmart aldım şimdi iptalini istiyorum ama 390 tl istiyorlar

  1. vaner ural dedi ki:

   git kardeşim ödedigin artık kaç fatura varsa birde dilekçe tüketici haklarına başvur bekle
   faiziyle geri alırsn

 2. vaner ural dedi ki:

  bende tahahütle cihaz aldım 24 ay 3fatura ödedim gitm bayiye borcumu ögrenmeye cıkarsam 532 lira normalde 460 lira neyms 72liracayma bedelimiş gitm tüketici heyetine 3fatura bir dilekce başvurdm bakalm inşlah iyi sonuçlanırda bu soygunculardan kurtulurz

  1. ulaş tepeli dedi ki:

   sonuç ne oldu

 3. halim dedi ki:

  Bu kanunda geçen şeyler ya tam anlaşılmıyor veya işletmeler kendi menfaatlerine göre yorum yapıyorlar.
  Bir yıldan fazla yapılan taahhütlerde süreden önce fesih talep ettiğimizde ceza verilmeyecek. O anlaşmanın geçersiz sayıldığı belirtilmemiş. Bu yüzden; şirket “fesih iptali cezası almıyoruz, kampanya şartlarına uyulmama cezası alıyoruz” diyebiliyorlar. Telekomun bana gönderdiği yazı bu şekilde. Acaba ne yapmam gerekiyor?

 4. bedri dedi ki:

  bendeniz de dsamarttan 24 ay taahütlü den abone iptalı için baş vuru yaptım. benden 389 tl cayma bedeli istediler.. bu neyin nesi diye sordum daha önce bazı indirimlerden doğan farkları alıkyoruz dediler.. neyin indirimiymiş anlayamadım.. öyle bir indirimlik bir alımda da bulunmamıştım..tamamen uydurma ve insanları zorunlu olarak üyelikte tutmak…bu nasıl bir anlayış anlamak mümkün değil..

  1. hüsnü dedi ki:

   sözleşmenizde cayma bedeli diye madde yok mu, orada tam ne yazıyor ona bakın.

 5. Cengiz demir dedi ki:

  D smart lanet olsun bu firmaya allah. Belalarini versin. Ya arkadslar d smart bozuldu evde guncellesmek mi ne istiyormus artiyorm abartmiyorum 1 saat dan fazla bekledigim oldu gene acmadilar ben kapadim telefonu. Internet ini de aldim keske almaz olaydim. Alt yapi yok diye baglamadilar ama her ay faturayi ofuyorum ben. Allahini peygamberinizi seviyoraaniz bu d smarttan uzak durun. Lutfen. Ben cok yannim essek gibide hic kullanmadigim bir. Hizmet i oduyorum

 6. bedri dedi ki:

  aslında ortalığı boş bulup at oynatanlara iyi bir yasa gerekli..yoksa bu at oynatmalar devam edecek..adama soruyorsun şartlar nasıl diye..??? ayda 36 tl…eğer 24 ay taahüt yaparsan diyorlar..sende tamam diyorsun.. e.. olabilir caymak ta isteyebilirsin..!!?? sonra birde bakıyorsun 70 tl imiş de 50ye inmişde bu yüzden cayamazsın ..bunun adı gizli tehdit arkadaşlar..baş vurulacak yerler var arkadaşlar..ilk sırada gümrük ve ticaret bakanlığı.. hatta yargıtay.. öyle ki emsal teşkil etmeli..bu tür sinsi soygunculara fırsat veril memeli..

 7. Eda türkoğlu dedi ki:

  Benim avea 2 yıl taahhütüm var 18 ay oldu ama iptalini istiyorum 246 tl isteniyor hakem heyetine basvurcam daha önce başvurupta alan var mı?

 8. vaner ural dedi ki:

  valla eda ben başvurdum 26 agustosta halen cvp yok

 9. Alp dedi ki:

  Ttnet de taahhüt bozma bedeli taksit ile ödenebiliyor mu ?

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   yönetmelikte buna ilişkin ibare bulunmamaktadır.

 10. aron69 dedi ki:

  Bu Dsmart gibi ……….. Kapattırmak için aradım. Haziran ayı içinde Telefonla 2 yıllık tahaaütte bulunduğumu belirtiyorlar. Ben böyle bir telefon görüşmesi yaptığımı hatırlamıyorum. (Aralıkta sona erecek bir önceki tahaatüm için neden haziran ayında yeni tahaaütte bulunayım ki) Ve iptal ettirdiğimde 420 Tl ceza ödeyeceğimi söylediler. Peki o zaman ses kaydımı dinletin dedim. 2 gün içerisinde arar dinletiriz dediler. Ve tabii ki ne arayan var ne de soran. Ben de ödemiyorum dedim O zaman mahkemeye verin dedim ve kapattım. Anladığım kadarıyla bunlar organize çalışıyorlar…….

 11. emre dedi ki:

  30.11.2016 tarıhınde vodofon net tarafından arızam olusturuldu daha sonra defalarca musterı hızmetlerını aramam rağmen internet arızamn çözumlenmedı bende 25 gun bekledıkden sonra dılekçe yazdım cayma bedelının alınmaması ve ınternetın kabatılması dıye ınternetım kabandı daha sonra 1 hafta sonra faturam 416 tl olarak cıktı aradım deflarca çözum bulmadılar bende tuketıcı haklarına bıldırcem vodofon net almayın sakın sıkıntı çok

  1. ejder dedi ki:

   aynı sıkıntı bende ayın onu olmdan adil kullanım kotası doluÿor nasıl doluorsa benim ölcümlerimde yarıı bile olmazken sonrada seninde dediğin gibi sık sık kesinti oluşuyor durmadan başka sağlayıcılar telefon acıyorlar memnunmusunuz neden dediğimde internet hızınız çok düük görünmekte sık sıkta kesildiğini izlemekteyiz diÿorlar ve teklif sunuÿorlar dolayısıyla vodafonenetten hiçmi hiç memnun kalmadım aboneliğimde tahahutte istemedim sözde modem veriyorları tahahüt olmasın diye modemde älmadım şimdi üç aydan kısa bir zamän kaldı utanmadan ärıyorlar bende ağıma geleni söyledim tabi hakaret değil yapmadıkları ve ilgisizliklerini rezil olduğum neti tabi hemen kapadı bile bile aramak ayıp

  2. Emine dedi ki:

   Ttnet ev interneti kullanıyorum fakat ben 12 aylık taahhütname onayladığımı zannederken şimdi bana 24 ay olduğunu söylüyorlar sizin gibi şikayette bulundum fakat bana geri dönüşleri 24 ayı onayladığım yönünde oldu ses kayıtlarının dinletilmesini istiyorum tabiki böyle birşeyi kabul etmediler.
   Birde bu cayma bedeline taahhüt süresi etki ediyor mu? Yani 12 ay veya 24 ay olsa da yine aynı tutar mı oluşturuluyor. Bu konuda bi bilgisi olan var mı?

 12. Emine dedi ki:

  Ttnet ev interneti kullanıyorum fakat ben 12 aylık taahhütname onayladığımı zannederken şimdi bana 24 ay olduğunu söylüyorlar sizin gibi şikayette bulundum fakat bana geri dönüşleri 24 ayı onayladığım yönünde oldu ses kayıtlarının dinletilmesini istiyorum tabiki böyle birşeyi kabul etmediler. Yasal yollardan alabileceğim söylendi ama ordan da Allah bilir ne zaman sonuç alınır.
  Birde taahhüt süresi cayma bedelini etkiliyor mu? Yani cayma bedelinden ben sadece kullandığım ayların indirim bedelini mi ödüyorum yoksa kullanmadıklarım da dahil mi? Bu konuda bilgisi olan varmı?

 13. Aygül dedi ki:

  Sakın ola ki Türk telekom’dan almayın internet hemen caymayasınız diye ertesi gün bağlamaya geliyorlar. Bizim evde alt yapı yokmuş bile bile bağladılar 1 haftadır internetsiz duruyorum defalarca aradım arıza kaydı oluşturuldu arıcaz diyorlar aramyorlar taahhüdü bozarsam fatura ne kadar gelir dedim 780 dedi soyguncu bunlar ilk etapta bozma bedeli yok demişlerdi sakın olaki türk telekom almayın alacaksanız turkcell super online alın amcamler çok memnun bu hataya düşmeyin