Kampanya Bulucu

Şirket Kuruluş Bildirim Formu

Günümüzde özellikle de üniversite okuyan ya da üniversiteden yeni mezun olan kişilerin iş kurma hayalleri vardır. Bu da onları bir şirket olmaya yöneltecektir. Fakat şirket kurmak isteyen kişileri uzun uzadıya bir prosedürler silsilesi bekler. Üstelik bu henüz buz dağının görünen kısmıdır. Zira kuruluş aşamasında yapılan bürokrasi işleri her ne kadar sıkıcı olsa ve gereksiz görülse de asıl zorluk bu noktadan itibaren başlar. Zira büyük pazarlarda hayatta kalmak oldukça zordur.. Biz ise bugün sizlere bahsetmiş olduğumuz gibi şirket kuruluş prosedürlerinden ve Şirket Kuruluş Bildirim Formundan bahsedeceğiz.

Şirket Kuruluşu

Şirketlerin ana sözleşmelerini notere tasdik ettirdiği günden itibaren başlamak üzere 15 gün boyunca Ticaret Sicili memurluğuna tescil ettirmesi gerekir. Bunun için ise gereken belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Dilekçe (Bağlı olunan Vergi Dairesinin belirtilmesi, yetkili kişi ya da bu kişi tarafından yetkilendirilmiş olan vekil kişi tarafından imzalanmalı ve vekaletin aslı ya da onaylı bir örneği eklenmelidir.
 • Üç sayfadan oluşan ve içerisinde yer alan ilgili yerlerin doldurulması gereken üç nüshalık kuruluş bildirim formu
 • Noter tarafından tasdik edilmiş olan dört nüsha
 • Müdürlerin şirket unvanı adı altında iki adet verecekleri imza beyan vermesi
 • Tahsil edildi kaşesi ile birlikte imzalı banka dekontları
 • Yetkiler tarafından imzalanması ve ortak resmin bulunması gereken Ticaret ya da Sanayi Odasına kayıt olunduğuna dair beyanname

Bununla birlikte aşağıda yer alan hususlara da dikkat edilmesi ve gerekli olması halinde bu belgelerin de eklenmesi gerekir.

 • Limited şirketlerde her ortağın 25 ve katları şeklinde sermaye koyması gerekir. Limited şirketlerde ortak tarafından ortaklığa koyulacak olan asgari miktarı esas sermaye payı gösterir. Limited ortaklık sermayesi diğer ortaklıklardan ziyade paylara değil ortak sayısına göre ayrılır. Bunun anlamı ortak sayısı kadar pay olduğu ve devir için miras ve bölme taksimi haricinde ortağın sermayesinin bölünmez bir bütün olduğudur. Bu sebepten dolayı da limited şirketlerin kuruluş aşamasında ve sermaye arttırmasında pay değer ve adetlerini belirtmeden ortak tarafından sermaye miktarının belirtilmesi yeterli olacaktır.
 • Şirket kuruluş aşamasında her  türlü gayrimenkul, menkul ve hak malların taahhüt edilmesi durumunda şirket kuruluşunun tescil tarihi geldiği zaman taahhüdü gerçekleşen bu mallar yerine getirilmelidir. Sermaye olarak ortaya konulmuş olan hak ve malların tapu sicili, sınai mülkiyet sicili, trafik sicili ya da gemi sicili gibi özel bir sicile kayıtlı olması halinde  kuruluş tescil tarihinden başlamak üzere sicil sırasında şirket adına tescil edilmesi gerekir.
 • Menkul kıymetlerin sermaye olarak koyulması halinde bilirkişi tarafından bu durumun tespit edilip raporlanması halinde bilirkişinin atanması ile ilgili olarak çıkartılmış olan mahkeme karar ya da Yeminli Mali Müvaşir raporu ve faaliyet belgesi
 • Aynı sermayenin gayrimenkul olması halinde üzerinde takyidat olmadığına dair tapu dairesinden; nakil vasıtası olması halinde mülkiyeti muhafazaya ilişkin kayıt olmadığına dair Trafik Müdürlüğünden alınması gereken yazı
 • İstanbul dışında bir merkeze sahip olan anonim şirket tüzel ortağı için en son yönetim kurulu seçimi, limited şirket tüzel ortağı ise en son müdür seçimini gösterecektir. Şirkete ait noter onaylı sirküleri yada Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi gereklidir.
 • Özel güvenlik alanında iş yapacak olan şirketlerin faaliyet konusu yalnızca koruma ya da güvenlik hizmeti olabilecektir.
 • Amaç ve konusunda üretim yer alan şirketler sanayi unvanına sahip olabilir.
 • Fuarcılık alanında faaliyet göstermek için kurulan bir şirketin sözleşmesinde özel bir şekilde sergi ve fuar, organizasyon, yayıncılık, reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerde bulunulacağına dair detaylar belirtilmelidir. Fuar organizasyonunu yurt içinde yapan şirketlerin en az 250.000, yurt dışında yapan şirketlerin en az 200.000 sermayesi olmalıdır.
 • Gümrük müşavirliği yapan şirketlerde ortak ya da dışarıdan atanmış olan ve gümrük işletmelerinde yetkili olan müdürlerin gümlük müşaviri yardımcısı izin belgesi ya da noter tarafından tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi
 • Gümlük müşavirliği şirketlerinin yetkilendirilmesi halinde gümrük müsteşarlığından alınmış olan ve noter tarafından onay verilmiş yetki belgesi
 • Dış ticaret firmalarının konu ve amacında ticareti yapılan her bir malı saymak yerine yalnızca sektör adını belirtmesi gerekir.
 • Şirketin kurucuları arasında belediye, diğer mahalli idareler ya da bunlar tarafından kurulan birlikler olması halinde bu tür kuruluşların ortaklığına verilmiş olan bakanlar kurulu kararına ait bir adet örnek
 • Ana sözleşmede şirket müdürleri Türk ise bu kişiye ait T. C. kimlik numarası, yabancı ise vergi numarasının yazılması gerekir.

Şirket Kuruluş Bildirim Formu Örneği

Şirket Kuruluş Bildirim Formu örneğinin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve yalnızca kurulacak olan şirket tarafından doldurulması gereken detayların yazılması gerekir. Bununla birlikte organlarda yer alan görevler ile ilgili kısımlarda uygun görülen yer X işareti ile doldurulmalıdır. Unvan bölümünde belirtilmiş olan şube ibaresinden anlaşılacak olan şey ise yurt dışında yer alan şirketlerin Türkiye’de açacakları şubeler anlaşılacaktır.

Şirket Kuruluş Bildirim Formu Örneği İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.