Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler | Kampanya Bulucu
Kampanya Bulucu

Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Temel Gerekli Evraklar

Aşağıda belirtilen bu evraklar yasalar gereğince bir şirketin kurulabilmesi için kesin olarak düzenlenmesi ve ilgili makamlara teslim edilmesi gereken nihai belgelerdir. Herhangi bir duruma göre değişiklik göstermeyip anonim, limitet ve şahıs olmak üzere her türlü şirket kuruluş aşamasına geçebilmek için bu belgeleri oluşturmak zorundadır.

 1. Dilekçe

 • Şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı, imza vekâlet yolu ile imzalanmış ise vekâletin aslı ve onaylı sureti bulunmalı
 • Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi dilekçede yer almalı
 • Şirketin unvanı, sermayesi kuruluş tarihi vb. bilgiler dilekçede açık bir şekilde yazılmalı
 1. Kuruluş Bildirim Formu

Şirket yetkilileri tarafından imzalanmalı. Ortaklı bir şirket ise 4 nüsha, değilse 3 nüsha oluşturulmalı

 1. Noter Tasdikli Şirket Sözleşmesi

4 nüsha gereklidir. İmza kontrolünün yapılması için 1 nüshanın ıslak imza içermesi gerekir.

 1. Müdürlerin İmza Beyannamesi

2 nüsha

 1. Kurucular Beyanı

Bu beyanın tüm kurucular tarafından imzalanmış olması gerekir.

 1. Ortak Olmayan Müdürlerin Belgesi

Şirkete ortak olmayan müdürlerin katılım belgesi noter onaylı olmalıdır. Bu belgede kişilerin yerleşim yeri, uyruğu, TC kimlik numaraları yer almalıdır. Yabancı uyruklu kişilerin TC numaraları yerine belge numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.

 1. Oda Kayıt Beyannamesi

Yetkililer tarafından imzalanmış olması gerekir. Ayrıca her yetkilinin bir adet fotoğrafı bu belgeye eklenmelidir.

Diğer Gerekli Evraklar ;

Normal şartlarda gerekli olmayan fakat bazı hususların bulunması dahilinde oluşturulması gereken evraklardır.

 • Şirket ortaklarından birinin 18 yaşın altında bulunması halinde mahkemeden çıkarılacak kayyum atama kararı
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi
 • Şirketin kurucuları arasında belediyelerin, mahalli idarelerin veya bunlar tarafından kurulmuş birlikler bulunuyorsa Bakanlar Kurulu kararını gösteren izin belgesi

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.