Şirket Kurma Aşamaları | Kampanya Bulucu

Şirket Kurma Aşamaları

Şirket Kurma Aşamaları

Günümüzde kedi şirketini kurmak isteyen birçok kişi var. Üstelik bu kişilerin büyük bir çoğunluğu da henüz okuma aşamasında. Bunun için yapılması gereken çeşitli işlemler bulunuyor. İş ve şirket türünü seçmeniz, şirketin kuruluş işlemlerini gerçekleştirmeniz ve tüm mevzuatlar çerçevesinde gerekenleri yapmanız gerekiyor. Elbette tüm bu işlemler uzun sürdüğü ve karışık olduğu için şirket kurmaktan vazgeçenler de oluyor. Şimdi sizlere Şirket Kurma Aşamalarından bahsedecek ve bu işlemleri sizler için kolaylaştırmaya çalışacağız.

1. Mali Müşavir

Şirket kurmak isteyen kişilerin ilk olarak bu işin uzmanından yardım alması gerekir. Bu sebeple mali müşavir ile görüşmeli ve sizin adınıza işlem yapmasına izin vermelisiniz. Mali müşavir sizlere girmek istediğiniz sektörün vergilendirme sürecine ve bu sektörün gerekliliklerine göre yardım edecektir. Bununla birlikte Kosgeb destekleri hakkında sizlere bilgi verecek ve vergi avantajlarından bahsedecektir. Bu süreçte ticari faaliyetlerinizin takibi için aylık muhasebe takip işlemleri ile ilgili sözleşme yapılması gerekir.


2. Şirket Türü

İkinci aşamada ise sermaye şirketi mi yoksa şahıs firması mı kurmak istediğinize karar vermelisiniz. Elbette bunun için anonim, limited ve şahıs şirketlerinin avantajlarına, dezavantajlarına ve sorumluluklarına bakmanız gerekecektir. Tüm bunların detaylarını araştırmanız elzemdir.

3. Şirket Ana Sözleşmesi

Şirketin tüm özelliklerini, unvanını, müdürünü, adresini, sermayesini, kar dağılımı ve buna benzer konuların kararlaştırılması ve ana sözleşmede detaylı bir şekilde yazılması gerekir. Şirket ana sözleşmesinde sırasıyla şu bilgiler yer almalıdır;

 • Şirket unvanı
 • Şirket ortakları ile hisse tutarları (Tüm şirket türleri için en az 1 ortak yeterli olacaktır.
 • Şirketin merkez adresi
 • Şirketin müdürü ya da temsilcisinin ismi
 • Sermaye ve payları, çeyreği peşin ödemeli olmak üzere geriye kalan kısmının nasıl karşılanacağı yazılmalıdır.
 • Sermaye büyüklüğü, şirketin sürdürülebilirliği için yeterli gelirin bulunacağı ana dek geçecek olan süre içerisinde nakit ihtiyacını karşılayacak kadar olmalıdır.
 • Şahıs şirketi için sermaye tutarı 1.000 ile 5.000 TL arasında olabilecektir.
 • Limited şirketler için belirlenmiş olan en düşük sermaye tutarı 10.000 TL’dir.
 • Anonim şirketler için belirlenmiş olan en düşük sermaye tutarı 10.000 TL’dir.
 • Şirket ilanlarının nasıl yapılacağına dair bilgiler
 • Şirketten ayrılma detayları, imtiyazlı hissenin olup olmayacağı ve kar dağıtımına ilişkin bilgiler yer almalıdır.

4. Noter Onayı

Şirket ana sözleşmesinin mali müşavir tarafından hazırlanması ve ardından Merkezi Sicil Kaydı Sistemine aktarılması gerekir. Ardından sözleşme detayları girilmeli ve kayıt numarası alınmalıdır. Daha sonra bu numara ile birlikte notere gidilmeli ve ana sözleşmenin 6 kopyası noter huzurunda ortaklar tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca şirketi temsil etme sorumluluğuna sahip olan kişinin Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmek üzere imza beyanı hazırlanması gerekir. Vergi Dairesine yapılacak olan işe başlangıç bildirimi sırasında noter onaylı kimlik suretinin de düzenlenmesi ve iletilmesi gerekir.

Müdürler tarafından şirket unvanı altına iki nüshadan oluşan imza beyannamesi, kurucular tarafından imzalanacak olan kurucular beyanı, dışarıdan seçilmiş olan müdürlerin seçilmiş oldukları görevi kabul ettiklerine dair noter tarafından onaylanmış belge, tüzel kişi müdür yabancı uyruklu ise bu kişiye ait güncel sicil kayıtların dahil olduğu belge ve bu belgeler ilave olarak eklenmesi gereken çeşitli bilgiler ve noter tasdikleri gerekli olacaktır.

5. Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

Şirket ana sözleşmesi doldurulduktan sonra Vergi Dairesine gidilmeli ve potansiyel vergi kimlik numarası alınmalıdır. Bu numara Merkezi Sicil Kaydı Sistemi üzerinden de alınabilir. Kuruluş aşamasında olan bir şirketin kuruluş sermayesinin 1/4’ünün yatırılabilmesi için bu numaraya ihtiyaç vardır. Şirket ortakları bankaya giderek sermayenin bu kısmını bloke ettirir. Böylelikle ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınacaktır. Şirketin tescili gerçekleştikten sonra bloke tutarı çekilebilecek, kullanılabilecek ve şirket hesabına aktarılabilecektir. Rekabet kurumu payının da alınması ve yatırıldıktan sonra dekontunun alınarak Trafik Sicil Memurluğuna iletilmesi gerekir.

6. Ticaret Odası Şirket Kuruluşu İçin Gereken Belgeler

 • Ortakların fotoğraflarının yer aldığı oda kayıt beyannamesi
 • Şirket yetkilisine ait iki adet imzalı beyan
 • Noter tarafından onay verilmiş olan 3 adet ana sözleşme (yabancı sermaye ile kurulmuş olan şirket için 4 adet ana sözleşme)
 • Şirket kuruluşu için üç adet başvuru formu
 • Kurucu ortaklar bilgi formu
 • Rekabet kurumuna verilecek olan paya ilişkin banka dekontu
 • Sermaye asgari bloke tutarının yatırıldığına ilişkin banka yazısı gibi belgelerin tamamlanması ve Ticaret Siciline iletilmesi gerekir. Harçların da başvuru sırasında yatırılmış olması gerekir. Başvurunun onay alması halinde faaliyet belgesi ve sicil tasdiknamesi alınmalıdır.

7. İmza Sirküleri

Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olan şirkete ait ana sözleşme ile birlikte artık şirket tüzel kişilik kazanır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylelikle notere giderek imza sirküleri hazırlatacaktır. İmza sirküleri şirket adına yapılacak olan tüm işlemlerde geçerli olur. Şirket tescil edildiği takdirde şirkette yer alması gereken zorunlu tüm defterlerin noter tarafından tasdik edilmesi gerekir.

8. Defter Tasdikleri

Şahıs Şirketi İçin Defter Tasdikleri

İşletme hesabı esasına hesabı defteri; serbest meslek adına serbest meslek kazanç defteri, çiftçi işetme defteri ve zirai kazançlarda işletme defteri tasdik edilmelidir.

Limited Şirketleri İçin Defter Tasdikleri

Yevmiye defteri, defter-i kebir, genel kurul karar defteri, envanter defteri, ortaklar pay defteri, müdürler kurulu defteri (1’den fazla müdür olması halinde gerekir.)

9. Vergi Dairesi İşe Başlama Bildirimi ve Kayıt İşlemleri

Şirket tescilinin ardından noter onaylı ana sözleşme ve imza sirküleri ile birlikte, tapu fotokopisi ya da kira kontratı, sicil tasdiknamesinin aslı ya da şirket tescil yazısı, kimlik asılları ya da onaylanmış suretleri, şirket ortaklarının ikametgah adresleri, şirket ortaklarının noter tarafından tasdik edilmiş kimlik örnekleri ile birlikte vergi dairesine başvurulması gerekir. Burada yer alan bilgilere göre şirket adresi kontrol edilecek, yoklama tutanağı düzenlenecek ve şirket yetkilisi tarafından imza alınacaktır. Daha sonra Vergi Levhası talep edilmesi mümkündür. Mali müşavir dilerse yetki kullanarak vergi levhasını yoklama beklemeden onaylayabilir. Bu durumlarda işlem kısa bir süre içinde sona erer.

Müracaat, yoklama ve tescil, Bağkur işlemleri ve yazar kasa işlemlerinin ardından bu işlemlerin de sonuna gelinir.

10. Ticaret ve Sanayi Odası İşlemleri

Sanayi şirketi olan kişilerin Sanayi Odasına kayıt olması gerekir. Bu işlemler için gereken belgeler şu şekilde belirlenmiştir;

 1. Ticaret Odası Başvuru formu
 2. Müdür imza sirküleri
 3. Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Noter tarafından tasdik edilmiş ana sözleşme
 5. Şirket ortaklarının nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah adresleri

11. Belediye İşlemleri

 1. İş yeri açma ve izin ruhsatı çıkartılmalıdır.
 2. Çevre temizlik vergisi yatırılmalıdır.
 3. İş yeri sahibinin tapu fotokopisini, kiracı olunması halinde de kira kontratının götürülmesi gerekir. İş yeri ya da büro metrekaresinin öğrenilmesi gerekir.
 4. Ticaret Odası kayıt sureti götürülmelidir.
 5. Vergi Levhası götürülmelidir.
 6. Ticaret Sicil Gazetesi götürülmelidir.

12. Ticaret Faaliyetinin Başlangıcı

Matbaadan fatura bastırılmalı ve kaşe yaptırılmalıdır. Gereken tahsilat ve tediye makbuzları ile birlikte tüm belgelerin toplanılmasının ardından fatura da düzenlenebilecektir. Böylelikle prosedürler sona ermiş ve ticari faaliyet başlamıştır.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ