Kampanya Bulucu

Senetlerde Zaman Aşımı Süresi Nedir? Senet Borcu Kaç Yıl Geçerlidir?

Bir kişinin ya da kurumun ödeme yükümlülüğü altındaki belli bir miktar paranın güvence altında tutulması amacıyla vade aralıkları belirlenerek düzenlenen senet, yasal hükümleri bulunan bir belgedir. Kıymetli evraklar ile ilgili hükümleri içeren, halk arasında senet kanunu olarak da adlandırılan Türk Ticaret Kanunu, senetlerin ödenmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar, zaman aşımı gibi birçok husus ile alakalı detayları barındırmaktadır.

Senet Nedir?

Senet, alacaklı ve borçlu kişiler arasında imzalanan ve borcun belirli bir tarihte, belirtilen tutarının alacaklı kişiye ödeneceğini belirten evraktır. Senet borcu ödenmediği takdirde alacaklı kişi, hukuki yollara başvurarak alacağı tutarın tahsili için gerekli işlemleri başlatma hakkına sahiptir.

Senet Ödenmezse Ne Olur?

Eğer bir senedin ödeme yükümlülüğü yerine getirilmediyse, alacaklı taraf bu senedi işleme koyarak borçlu hakkında icra takibi başlatabilir. Borçlu kişi borca itiraz etse dahi alacaklı tekrar dava açtığında söz konusu borcun geçerliliği ispatlanırsa, borçlu taraf senette belirtilen tutarı ödemekle yükümlü olur.

Senedin ödenmemesi halinde alacaklılar için senedi bankaya vermek gibi bir seçenek de mevcuttur. Borçlunun adresi, senedin verileceği bankanın kapsam alanı içerisinde ise yasal sürenin başlangıcından itibaren 15 gün içerisinde senedin tahsile verilmesi gerekir. Eğer alacaklının adresinin yer aldığı bölgede bankanın şubesi bulunmuyorsa, bu durumda senet muhabir banka olan Ziraat Bankası aracılığıyla tahsil edilir. Bu durumda ise senedin tahsile verilme süresi 1 aydır. Alacaklı ödeme yapılmama ihtimalini göz önünde bulundurarak senedi tahsile protestolu olarak vermelidir. Bankalar alacaklıdan senet tahsil tutarı şeklinde ödeme alır.

Senet Borcunun Ödenmemesi Durumunda: Senet Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Ödenmeyen Senet İçin Ne Zaman İcra Takibi Başlatılır?

Normal şartlar altında ödemesi yapılmayan senet hakkında icra takibi başlatabilmek için geçmesi gereken yasal süre 10 gündür. Yasal sürenin dolmasının ardından senet icraya verme süresi alacaklının inisiyatifine bağlıdır. Bu konuda yasal bir şart bulunmaz. Bazı alacaklılar borcun ödenmemesini takip eden süreçte kendi tercihlerine bağlı olarak direkt icra takibi başlatırken bazı alacaklılar borçluyu arayarak borç hakkında hatırlatma yapmayı tercih eder

Senet Borcu İçin İcra Süreci Nasıldır?

Senet ödemesinin yapılmaması halinde alacaklı, ilgili tutarı tahsil etmek için İcra Dairelerine başvurabilir veya bir avukatla anlaşarak onu vekil tayin edebilir. Avukata teslim edilen senet için borçlu, avukat masraflarını ödemekle de yükümlü olur. Senedi devralan avukat, önce borçlu ile iletişime geçer ve borçluyu bilgilendirir. Borçluya çeşitli ödeme yöntemleri sunar. Bu ödeme yöntemlerinden biri aracılığıyla ödeme yapılırsa icra takibi yapılmaz.

Ancak, avukatın borçluya tanıdığı süre içinde anlaşma sağlanamamış ise, bu defa icra takibi ve mahkeme süreci devreye girer. İcra Mahkemeleri tarafından açılan davayla birlikte borçlunun üzerindeki taşınmazların ya da maaşının haczi gibi işlemler söz konusu olabilir. Genel olarak maaş haczi işlemi tercih edilir. Ancak maaştan haczedilecek tutar, maaşın 1/4’ü kadar olabilir. Eğer borç yüklü miktardaysa borçlu üzerindeki taşınmazlar için de icra takibi başlatılabilir. Yani, borçlunun evine, arabasına, arsasına da haciz gelebilir.

Senet Kaç Yıl Sonra Geçersiz Olur?

Senedin geçerlilik şartları vardır. Eğer bir senet için hiçbir işlem yapılmamış ve avukata devredilmemiş ise vade tarihi üzerinden 3 yıl geçtiğinde geçersiz olur ve ödeme sorumluluğu ortadan kalkar. Ancak alacaklı, vade tarihi üzerinden 3 yıl geçmiş olan bir senet için ilamsız icra takibi başlatabilir. Bu durumda borçlunun bu borca 1 hafta içinde itiraz etmesi gereklidir. İtiraz edilmediği takdirde borcu tekrar ödemekle yükümlü olunur. Yani; merak edilen “Senet borcu ne zaman düşer?” sorusunun cevabı resmi olmayan senetler için 3 yıldır. 3 yıl sonunda dava açılabilir ve senet geçerlilik süresi tekrar 3 yıl olarak düzenlenebilir. 

Her Senet İçin Zaman Aşımı Süresi Aynı Mıdır?

Her senet için zaman aşımı süresi aynı değildir. Bankalarla ya da resmi kurumlarla düzenlenmiş olan senette zaman aşımı 10 yıllık sürenin sonunda söz konusu olur. Bu tür senetler sözleşme yerine geçer. Ancak, diğer tür senetlerde “Senet kaç yıl geçerlidir?” sorusunun cevabı 3 yıldır. Dolayısıyla protestolu senet zaman aşımı için de 3 yıllık süreden söz edilebilir.

Özetle; “İcraya verilen senet kaç yıl geçerli?” sorusunun cevabı; resmi nitelik taşımayan senetler için 3 yıl, bankalar ve resmi kurumlarla imzalanan senetler için 10 yıldır.

Senet Davaları Ne Kadar Sürer?

İcra üzerine açılan davalar iki çeşittir. Resmi kurumlar ile imzalanan senetler için dava direkt mahkeme kararı ile açılır ve ilamlı icra takibi yapılır. Bu dava türünde itiraz söz konusu değildir. Bu yüzden süreç hızlı işler. Ancak alacaklı kişinin İcra Müdürlüğü aracılığı ile başlattığı icra takibi ilamsızdır ve 7 gün içinde borçlu kişi itirazda bulunabilir. Bunun üzerine icra takibi durdurulur. Bu durumda alacaklının tekrar dava açması ve borcun ispatlanması gerekir. Bu şekilde dava süresi uzamış olur. Dava sürecini belirleyen en önemli nokta, borçlunun bir maaşa ya da taşınmaza sahip olmasıdır. Eğer borçlunun üzerinde bir taşınmaz yok ise bir mülk edinmesi beklenir. Edinmediği takdirde de icra süresi çok uzun zaman alabilir.

Doldurulmuş Senet Örneği – Senet Nasıl Yazılır?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.