Kampanya Bulucu

ŞAHIS ŞİRKETİ ORTAKLIK

Şahıs şirketi genelde genç girişimciler tarafından ya da ticaret hayatına ilk kez atılacak olan bireyler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca şahıs şirketine sahip olan kişinin ya da şahıs şirketi ortaklık kapsamında bu işlemi gerçekleştirmiş olan bireylerin sorumlulukları sınırsızdır. Şahıs şirketi büyük işletmelere nazaran daha dar iş gücü hacmine sahip olan şirket türlerindendir. Ülkemiz kapsamındaki kanunlara baktığımızda ise, şahıs şirketine ortak olmak ya da şahıs şirketine ortak almak mümkün olan bir durumdur. Ayrıca şahıs şirketi niteliği bakımında da zaten tüzel bir kişiliğe sahip olduğundan ortaklık işlemi rahatlıkla gerçekleştirilir. Şahıs şirketi ortaklık işlemi kapsamında baktığımızda yalnızca şahıs şirketine değil diğer tüm şirketlere de ortaklık işlemi gerçekleştirilirken ortakların birbirlerini iyi tanıması ve birbirlerine güvenmeleri önemli bir durumdur. Çünkü şahıs şirketi ortaklık kapsamında borçların sorumluluğu da yine sınırsızdır.

Bu bilgilerin haricinde adi şirketler şahıs şirketleri kapsamında değerlendirilir. Yani şahıs işletmesi temel olarak bir girişimci tarafından oluşturulmuş işletmedir. Adi ortaklık ise birden fazla kişinin bir araya gelip şirket kurmaları ile gerçekleşir. Aynı şekilde şahıs şirketi ortaklık işlemi bu doğrultuda değerlendirilirse şahıs şirketi tür olarak adi şirkete dönmektedir. Ayrıca bu şirket türü Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kolektif ve komandit şirketler kuruluş aşamalarında tescil ve ilana tabii tutulurlar. Fakat adi şirketler için böyle bir uygulama ya da işlem gerekmemektedir. Ayrıca şahıs şirketi ortaklık işlemi kapsamında ortaklar isterler ise yazılı bir sözleşme imzalayabilirler. Fakat bunun yanı sıra aralarında sözlü bir biçimde anlaşarak da ortak olabilirler. Şahıs şirketi ortaklık işlemi sonrasında adi şirket ve adi ortaklık statüsüne geçtiğinden dolayı yine ortakların kişilikleri ön plandadır diyebiliriz.

Tüm bunların yanı sıra ise adi ortaklıkların ayrıca bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Şahıs şirketi ortaklık işlemi en kolay ortaklık türüdür. Ayrıca bu ortaklığa ait olan mal varlıklarının üstünde ortakların hakları eşittir. Şahıs şirketi ortaklık işlemi kapsamında şirkette yer alan mal varlıkları ile ilgili olan tüm hukuksal ve yasal işlemlerde ortakların tümü birlikte hareket etmelidirler. Bu durumun nedeni herkesin eşit söz hakkına sahip olmasıdır diyebiliriz. Yine bu bilgiler haricinde şahıs şirketi ortaklık işlemi kapsamında şirkette yer alan sermayede her ortağın eşit hakkı yer almaktadır. Yine aynı şekilde şahıs şirketi ortalık işlemi kapsamında bu ortaklığın kendi adına davacı ya da davalı olması söz konusu olan bir durum değildir. Ortaklık aleyhine açılmak istenen davalar tüm ortaklar aleyhine açılır. Aynı zamanda ortaklık lehine açılacak olan tüm davalar da yine ortakların katılımı ile açılmak zorundadır. Aksi türlü bu davalar geçerli olmamaktadır.

Tüm bu unsurların haricinde ise şahıs şirketi ortaklık işlemi kapsamında ticari bir faaliyet gerçekleştirmek ve bunun sonucunda fatura ya da irsaliye kesebilmek için ortakların vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu başvuru sonucunda ise ortaklara vergi dairesi tarafından vergi numaraları verilmektedir. Tüm bu özelliklerin haricinde şahıs şirketi ortaklık işlemi için başka detaylar da yer almaktadır. Şahıs şirketi doğrudan ortaklık biçiminde kurulacak ise bu işlem için herhangi bir kurumdan izin alınmasına gerek duyulmamaktadır. Aynı zamanda kuruluş işlemleri şirket ortakları tarafından paylaşılacağından daha az maliyetli olmaktadır. Şahıs şirketi ortaklık işlemi kapsamında ise şirkette alınacak olan kararlar oy çokluğu ile alınmaktadır. Aynı zamanda şahıs şirketindeki her ortak eşit oy hakkına sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra ise şahıs şirketlerinde emek şirkete ya da işletmeye sermaye olarak konulma imkanına sahiptir.

Tüm bu bilgilerin haricinde ise şahıs şirketi ortaklık işlemi için en az sermaye sınırı gibi bir kavram söz konusu değildir. İlgili kurum ve kuruluşlar böyle bir şart aramazlar. Ayrıca şahıs şirketi ortakları şirketin ya da işletmenin borçlarına karşı sınırsız sorumludurlar. Bunun yanı sıra ise şahıs şirketi ortakları gerçek kişi olmak zorundadırlar. Ayrıca şirket kurulurken alınması gereken ticaret unvanında ortaklar arasında en az bir kişinin isminin yer alması gerekmektedir. Ayrıca şahıs şirketi ortakları gelir vergisi mükellefi statüsüne geçerler. Şahıs şirketindeki her ortak hem yönetime hem de denetime katılabilmektedir. Aynı zamanda şahıs şirketi ortaklarına özgü bir durum olarak bu şirkette ya da işletmede genel kurul oluşturma gibi bir zorunluluk söz konusu değildir.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra ise şahıs şirketindeki ortaklığın faaliyeti ticari işletme ile ilgilidir. Aynı zamanda şahıs şirketi ortaklık işlemi kapsamında ve ülkemizdeki yasalar doğrultusunda ortakların şirkete ya da işletmeye karşı rekabetleri yasaklanmıştır. Bunların yanı sıra şahıs şirketi ortaklık işlemi kapsamında yer alan bir diğer durum ise ortakların birinin ölümü halinde ya da iflası şahıs işletmesini sona erdirmektedir. Ayrıca ortak sayısının da tek bir kişiye düşmesi halinde şirket yine sona ermektedir.

Şahıs Şirketi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

şahıs şirketi ortaklık

Şahıs şirketi ortaklık işlemi kapsamında yazımızın başında da dediğimiz gibi kişiler sözlü ya da yazılı bir biçimde sözleşme oluşturabilme imkanına sahipler. Şahıs şirketi ortaklık sözleşmesinin yazılı olması durumunda ise şu şekilde olmaktadır:

  • Konu ve tanımlar: Şahıs şirketi ortaklık sözleşmesinin ilk kısmında konunun ne olduğu ve sözleşmenin ne tür bir sözleşme olduğu yer almalıdır.
  • Ortaklar ve hisseleri: Şahıs şirketi ortaklık sözleşmesinin ikinci kısmında ise her ortağın ismi, soy ismi, hisse oranı ve adres bilgileri yer almaktadır.
  • Sözleşme süresi: Şahıs şirketi ortaklık sözleşmesinin üçüncü kısmında sözleşmenin varsa süresi yazılmaktadır.
  • Hak ve yükümlülükler: Şahıs şirketi ortaklık sözleşmesinin dördüncü kısmında şirket sermayesinin tutarı ve ortakların bu sermayeden şirketteki hisseleri kadar sorumlu oldukları yer almaktadır.
  • Kar ve zarar dağılımı: Şahıs şirketi ortaklık sözleşmesinin beşinci kısmında her ayın ya da yılın ilk haftası içindeki mali bilançonun çıkarılacağı yer almaktadır.
  • Devir yasağı: Şahıs şirketi ortaklık sözleşmesinin altıncı kısmında şirket devrine ilişkin hükümler yer almaktadır.
  • Şirketin sona ermesi: Şahıs şirketi ortaklık sözleşmesinin yedinci kısmında şirketin sona ermesi, feshi ve tasfiyesi gibi konular üzerinde durulmaktadır. Bu koşullar da yine ortaklarca belirlenir. Fakat istisnai durum olarak ortaklardan birisi ölür ise şirket kendiliğinden sona ermektedir.
  • Yetkili mahkeme: Şahıs şirketi ortaklık sözleşmesinin sekizinci kısmında sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda hangi mahkemelerin yetkili olduğu yer almaktadır.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.