Kampanya Bulucu

ŞAHIS ŞİRKETİ LİMİTED ŞİRKETE ÇEVİRME

Günümüzde genç girişimciler tarafından da çok tercih edilen şirket türlerinden bir tanesi olan şahıs şirketi tüzel bir kişiliğe sahiptir. Ayrıca şahıs şirketi kapsamında bu şirketi açan ve yürüten kişinin ya da kişilerin sorumlulukları sınırsızdır diyebiliriz. Büyük işletmelere ya da şirketlere oranla şahıs şirketi daha küçük çaplı ve kapsamlı bir şirkettir. Ayrıca şahıs şirketi kurmayı tercih eden girişimciler, iş gücü piyasası kapsamında daha düşük iş oranına sahip olan kişilerdir. Zaten genelde de bu tür girişimciler tarafından tercih edilmektedir. Ülkemiz kapsamındaki kanunlara baktığımızda ise, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şahıs şirketi limited şirkete çevirmek ya da dönüştürmek mümkün olan bir durumdur. Önceki zaman zarflarında böyle bir değişim serbestisi söz konusu değildi. Fakat artık değişen koşullar nedeni ile yasalara da güncelleme geldi. Bu nedenle artık işletmeler ya da şirketler dönüşüm ve değişime açık bir konuma gelmiş oldu.

Şahıs şirketini limited şirkete çevirme olanağı aslında en çok ilk kez ticari bir faaliyette bulunmak üzere şahıs şirketi kuran girişimciler tarafından onaylandı. Bunun yanı sıra şahıs işletmelerinin ya şirketlerinin kurulma aşamasındaki masraf ve giderleri de daha düşük olduğundan bu durum tercih edilmekte. Ayrıca kişi ya da kişiler şahıs şirketlerini kurduktan sonra istedikleri başarılara ya da hedeflere ulaşamazlar ise bu şirketleri kapatmak da çok daha kolay olduğundan yine bu şirketler tercih edilmektedir. Öte yandan şahıs şirketi kurmuş olan, hedeflediği başarılara ulaşan ve daha da yükselip artık kurumsal işletmelere dönüş yapmak isteyen kişiler yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu uygulamayı gerçekleştirebilme ve şahıs şirketi limited şirkete çevirme imkanına sahipler.

Bu bilgiler haricinde ise Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketini limited şirkete çevirme sırasında gerçek kişi tüzel kişiliğe dönüşebilir. Tüzel kişi devlet, il özel idaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Bunun yanı sıra vakıf ve dernek gibi kurumlar da yine aynı şekilde tüzel kişilik sıfatına sahiptir. Tüzel kişilikler, ticaret şirketleri ile ticari işlemlerde bulunabilirler. Bunun yanı sıra şahıs şirketini limited şirkete çevirme kapsamında gerçek kişiler de bu işlemi uygulayabilirler. Gerçek kişiler ise, şahıs şirketini ya da limited şirketi veya işletmeyi kendi adına yürüten kişilerdir diyebiliriz. Ülkemizde geçerli olan yasalar kapsamında gerçek kişilerde dikkat edilmesi gereken nokta ise şahıs şirketinin ya da limited şirketin kendi isimleri adına yürütülmesidir. Şahıs şirketi ya da şahıs şirketinin limited şirkete dönüştüğü kurumlarda kanun tarafından belirlenmiş olan gelir düzeyinin üstüne çıkılması gerekmektedir. Ayrıca bu işletmelerde ya da şirketlerde faaliyetler ve işlemler hem devamlı hem de özerk bir biçimde sürdürülmelidir.

Tüm bunların yanı sıra gerçek kişilikler ticaret unvanı olarak bilinen isim ve soy isimden oluşmalıdır. Aynı zamanda şahıs işletmeleri henüz limited şirkete döndürülmeden önce, şahıs şirketi tüzel kişilik değil, gerçek kişidir. Bu nedenle ise şahıs şirketine sahip olan kişiler ülkemiz kapsamında yer alan Gelir Vergisi Kanunu’na tabiidirler. Bunların yanı sıra ise Türk Ticaret Yasası kapsamında tüzel kişiliği bulunmayan şahıs şirketleri değişim ve dönüşüm serbestisi ile beraber şirket ya da işletme türünü değiştirebilirler. Bu sayede ise limited şirkete dönüş yapabilirler. Bunun yanı sıra ise şahıs şirketi, limited şirketin dışında gerekli koşulların sağlanması halinde komandit ve anonim şirkete de dönüşebilmektedir. Şahıs şirketi limited şirkete dönüştürülürken bu işlem tek kişi şeklinde yapılabilir. Aynı zamanda limited şirket kapsamında ortaklık biçiminde de olabilmektedir.

şahıs şirketi limited şirkete çevirme

Özet olarak baktığımızda ise, şahıs şirketinin limited şirkete dönüşmesi aşamalarını şu şekilde açıklayabiliriz.

 • Şahıs şirketinin limited şirketine dönüşmesi aşamasının ilk adımı şahıs şirketi ya da şahıs işletmesinin gelir ve giderlerinin yer aldığı bilançosunun çıkarılmasıdır.
 • İkinci adım olarak ise, gelir ve giderlerin yer aldığı bilanço tablosuna göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci niteliğinde yer alan mali müşavir öz varlık analizi yapmalıdır.
 • Şahıs şirketinin limited şirketine dönüşmesi aşamasının bir diğer adımı ise limited şirketin kuruluş ve değişim işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Sicil numarasının belirlenmesi ve mersis gibi işlemlerin uygulanması bu adımda geçerli olan işlemlerdir.
 • Bir diğer adım ise, şahıs şirketinin ve dönüşeceği limited şirketin Sosyal Sigortalar Kurumu devir belgelerinin verilmesi önemlidir.
 • Şahıs şirketinin limited şirketine dönüşmesi aşamasının son adımı ise şahıs şirketinde kayıtlı olarak bulunan lisans, taşıt, konut gibi varlıklar borçsuz ve harçsız bir biçimde limited şirkete tescil ettirilmelidir.

Bu bilgiler ve aşamalar haricinde ise şahıs şirketi limited şirkete çevirme kapsamında istenen bazı evrak ve belgeler de bulunmaktadır. Bu evrak ya da belgeleri de şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Ticaret sicil ve oda sicil için ayrı ayrı olmak üzere tescil talebi ile alakalı dilekçe kağıdı,
 • Limited şirkete ait kurulma ve kuruluş belgeleri,
 • Şahıs şirketi limited şirkete çevirme konusunda değiştirme planı ve bu planın kabul edildiğine dair rapor belgesi,
 • Şahıs şirketinin öz varlığının tespit edildiğine dair belge,
 • Şahıs şirketinin kurucusu olan kişi tarafından onaylı biçimde oluşturulan gelir ve giderlerin yer aldığı bilanço tablosu,
 • Yine şahıs şirketinin kurucusu olan kişi tarafından onaylı biçimde oluşturulan gelir ve giderlerin yer aldığı ara bilanço tablosu,
 • Şirket türünün değiştiğine dair hazırlanan rapor ve plan belgesi gerekmektedir.

Tüm bunların yanı sıra ise, şahıs şirketi limited şirkete çevirirken şirket türünün değiştiğine dair planda da bulunması gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalar ise, şahıs şirketinin henüz limited şirkete çevrilmesinden önce ve sonra ticaret unvanının ne olduğu, bu ticaret unvanının merkezi ve limited şirketin bilgileri yer almalıdır. Bunun yanı sıra limited şirketin şirket sözleşmesi de yine bu planda yer alması gereken unsurlardandır. Aynı zamanda şahıs şirketi limited şirkete çevirirken ortaklık gibi bir durum söz konusu ise şirket çeşidi değiştikten sonra ortakların paylarının sayısı, cinsi ya da maddi anlamda tutarı da yine bu palana dahil edilmelidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.