Kampanya Bulucu

KOSGEB KREDİLERİ

Kosgeb Kredisi Nedir?

Kosgeb kredisinin ne olduğunu bilmeden önce kosgeb kelimesinin esas ne anlama geldiğini öğrenmek önemli bir aşamadır. Kosgeb esasen kobi olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme idare başkanlığıdır. Kosgeb kredilerinin amacı aslında ülkemizde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleri arasındaki rekabet seviyesinin arttırılmasına amaçlar. Aynı zamanda yine küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracatlarına yardımcı olmak, araştırma-geliştirme sistemlerini kurumsallaştırıp geliştirmek gibi konularda da önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra kosgeb kredileri ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel pazarlarda önem taşımasını sağlamaktadır. Ayrıca kosgeb kredileri sayesinde kobiler girişimcilikte de önemli bir yer tutmuştur diyebiliriz. Tüm bunların haricinde girişimcilik kültürü de yine kosgeb kredileri sayesinde desteklenen ve yaygınlaşan bir politika olarak günümüzde yer almaktadır. Ayrıca kosgeb yani küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme idare başkanlığı aynı zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ilişkin bir kurumdur. Bu özelliği sayesinde tüzel kişilik unvanını kazanmıştır demek mümkün.

Tüm bu özellikler haricinde kosgeb kredilerinin amaçlarını girişimcilik politikalarının desteklenmesi, girişimcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve aynı zamanda başarılı işletmelerin kurulması gibi unsurları sayabiliriz. Kosgeb’e ise bu bağlamda başvuru yapmak önemli bir konudur. Kosgeb’e kayıt olmak için ilk aşama kosgebin ana sayfasında yerini alan “e-kobi” olarak bilinen menüden kosgeb veri tabanına kayıt olunmalıdır. Bu aşamadan sonra ise “Kosgebe İlk Başvuru” seçeneğine tıklanarak kayıt olunabilir. Kosgeb sayfasının veri tabanına kayıt olunduktan sonra ise başvurulan işletmenin küçük ve orta ölçekli (kobi) bir işletme olup olmadığının daha rahat anlaşılabilmesi için sayfada yer alan kobi beyannamesi doldurulur. Bu doldurulan beyanname kosgeb sayfasında yer alan uzmanlarca ayrıntılı bir biçimde kontrol edilir. Bu süre zarfının sonucunda ise eğer işletme bir küçük ve orta ölçekli bir işletme ise, istenilen kosgeb destek ya da kredilerinden yararlanılır.

Kosgeb Kredisinden Kimler Faydalanabilir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birtakım amaçları doğrultusunda başvurdukları ya da başvurmak istedikleri kosgeb kredisinden kimlerin faydalanabileceği ise herkesin merak ettiği bir konu olarak karşımıza çıkmakta. Bu noktada kosgeb kredisinden faydalanabilecek olan kişilerin özelliklerine baktığımızda ise şunları söyleyebiliriz: Kobi olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletmeler, girişimciler ve aynı zamanda tüzel kişilik olarak karşımıza çıkan işletici kuruluşlar kosgeb kredisinden faydalanabilirler. Kosgeb kredileri ülkemizdeki girişimcilik politikalarının geliştirilmesi ve daha başarılı iş yerlerinin oluşturulabilmesi amacıyla destek sağladığından yalnızca bu özelliklere sahip olan işletmeler kosgeb kredilerinden faydalanabilir. Ayrıca kosgeb kredilerinden girişimciler de faydalanabilmektedir. Girişimcinin kosgeb kredisine başvuru tarihi son bir yıl içerisinde aynı faaliyet kolunda şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Bunun yanı kosgeb kredisinden faydalanacak olan girişimcinin tüzel kişilik olarak kurulmuş herhangi bir iş yerinde %50 oranından daha fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Tüm bu özellikler haricinde ise yine kosgeb kredisinden yararlanacak olan girişimcinin gerçek ya da tüzel kişi olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra girişimcinin kosgeb kredisinden yararlandığı süre zarfında başka herhangi bir kurumda, işletmede ya da kuruluşta sosyal güvenlik kurumu hükümlerine bağlı olarak çalışmaması gerekmektedir. Bunun yanı kosgeb kredilerinden yararlanabilecek olan diğer tüzel kişilere baktığımızda, İş Geliştirme Merkezi olarak bilinen İŞGEM aracılığıyla sağlanan kosgeb kredileri de bulunmaktadır. İŞGEM, işletme geliştirme koçluğu, uygun destek ağlarına ulaşım gibi amaçlarla oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra uygun koşullarda iş yeri bulma, ortak ofis teçhizatı ve uygun koşullarda ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulan İŞGEM gibi işletmelere hem kuruluş hem de işletme giderleri için kredi verilmektedir. Bu kredi desteğinden yararlanabilecek olan tüzel kişilikler ise belediyeler, yüksek öğretim kurumları, özel idareler, meslek kuruluşları ve inkübatörlerdir.

Bunların yanı sıra İŞGEM’in kuruluş destek süresi en fazla 18 ay ve işletme destek süresi ise en fazla 36 aydır. Ayrıca kosgeb destek kredilerinden yararlanabilecek olan bir diğer grup ise yüksek öğretim kurumları tarafından düzenlenen ve örgün eğitime ilişkin girişimcilik dersini alan öğrenciler arasında da İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenmektedir. Bu bağlamda bu ödülden yararlanmak isteyen öğrenciler kosgeb kurumuna başvurabilirler. İş planları dahilinde ilk üç dereceye girmiş öğrencilere en fazla iki yıl içerisinde işini kurmuş olmak kaydı ile kosgeb ödülü verilmektedir. Ayrıca bahsedilen bu tüm kosgeb kredileri erkeklere %70 kadınlara ise %90 oranında verilmektedir. Ayrıca kosgeb kredisinden faydalanan kişiler kosgeb uzman yetkilileri tarafından üç yıl boyunca denetlenmektedir. Ayrıca bu krediden yararlananlar üç yıl boyunca iflas gibi durumlar haricinde işletmelerini kapatamazlar.

Yani bu durumda kosgeb kredisi alan kişiler yasal olmayan bir biçimde aldıkları krediyi kötüye kullanırlar ise, çektikleri kosgeb kredisi ile aldıkları malları satarlar ise ya da kötü niyetli bir davranış sergilerler ise Kosgeb tarafından verilen kredi geri alınmaktadır. Ayrıca geri alınırken faiz oranları da bu geri alınan ödemeye dahil edilmektedir. Bunun yanı sıra kosgeb kredilerinden faydalanabilecek diğer kuruluşlar ise, madencilik sektörü ve taş ocakçılığı, imalat yani üretim, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ile çalışmaları, günümüzde hızla yükselen inşaat sektörü, toptan ve perakende ticaret olan motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, ulaştırma ve depolama sektörleri, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile çalışmaları, bilgi ve iletişim sektörü, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ile çalışmalar, idari ve destek hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri ile diğer hizmet faaliyetleri ve çalışmalarıdır.

Kosgeb Kredisi Almanın Şartları

Kosgeb kredileri

Kosgeb kredisinin ne olduğuna ve kimlerin faydalanabileceğine baktıktan sonra kosgeb kredisi almanın şartlarını incelemek de fayda olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda kosgeb kredisi almanın şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kosgeb kredisi almanın ilk şartı Kosgeb tarafından düzenlenmiş olan girişimcilik eğitimine katılmış olmaktır. Girişimcilik eğitimi otuz iki saat sürmektedir. Ayrıca otuz iki saatlik olan girişimcilik eğitiminin sonunda katılan herkese sertifika verilmektedir. Bu eğitim ise genel bir katılıma açıktır ve aynı zamanda ücretsiz olarak verilmektedir. Yapılan müracaatlarda tüm girişimcilere öncelikle ön eleme yeterlilik testleri uygulanmaktadır. Yapılan bu yeterlilik testlerinde başarılı bir performans gösteren girişimcilerin uygulamalı girişimcilik eğitimi kayıtları alınmaktadır. Bunun sonucunda ise il ya da ilçede yapılacak olan ilk kurslara katılımları sağlanmaktadır.
  • Kosgeb kredisi almanın ikinci şartı olarak ise, yeni girişimci desteği alınacak ise girişimcinin kosgeb kredisine başvuru tarihi son bir yıl içerisinde aynı faaliyet kolunda şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Bunun yanı kosgeb kredisinden faydalanacak olan girişimcinin tüzel kişilik olarak kurulmuş herhangi bir iş yerinde %50 oranından daha fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.
  • Kosgeb kredisi almanın bir diğer şartı ise, eğer İş Geliştirme Merkezi yani İŞGEM nitelikteki kosgeb kredisinden yararlanmak isteyenler için Kosgeb müdürlüğüne iş planları ve ilgili belgeleri ile beraer başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca yine bir başka şart ise kosgeb veri tabanına kayıt olunması gerekmektedir.
  • Kosgeb kredisi almanın bir başka şartı,  KKB yani kredi kayıt bürosu kaydında yer alan puanın yüksek olup olmadığıdır. Kosgeb tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda girişimcinin kredi ödeme riski olarak adlandırılan kaydı ortaya çıkmaktadır. Bu risk grubuna göre girişimciye kosgeb kredi verilip verilmemesi kosgeb tarafından belirlenmektedir. Bu noktada kosgeb bu değerlendirmeyi ve incelemeyi yaparken az önce bahsedilen kredi kayıt bürosunda yer alan puana göre bir değerlendirme yapar. Kişinin daha öncesinde bankalarla ya da kosgeb gibi kurumlarla olan ilişkileri detaylıca değerlendirilir ve puan belirlenir. Bu süre zarfında kredi kayıt bürosu puanı ne kadar yüksek olursa girişimci açısından kosgeb kredisinin olumlu sonuçlanması ihtimali de o kadar yüksek olacaktır.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.