Kampanya Bulucu

KOBİ KREDİLERİ

Kobi Kredileri

Kobi Kredisi Nedir?

Kobi kredisinin ne olduğundan bahsedebilmek için öncelikle kobi kelimesinin tanımının yapılması gerekmektedir. Kobi kelime anlamı olarak küçük ve orta ölçekli işletme demektir. Ülkemizde ise şirketlerin %99’undan fazlası kobi kesiminde yer almaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yani kobilerin en büyük yardımcılarından bir tanesi ise KOBİ kredileridir. Bankalar tarafından sağlanan bu kobi kredileri sayesinde işletmeler korumaları gereken varlıklarını rahatlıkla koruyabilirler. Bunun yanı sıra varlıklarını korumakla da kalmayıp daha hızlı biçimde büyüyüp ilerleyebilirler diyebiliriz.

Kobi kredisinin ne olduğunu daha detaylı bir biçimde açıklayacak olursak; kobi kredisi özet olarak işletmenin sermayesini desteklemek ve büyütmek amacıyla borçlu cari hesap ile çalışan ve faizli biçimde geri ödemesi olan bir kredi türüdür diyebiliriz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de bankalar tarafından sağlanan bu kredi hizmetlerini kullanıp, kendilerine maddi destek sağlarlar. Bu sayede çok zorlanmadan gelişebilirler. Kobi kredisi daha genel bir tanımla küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullandıkları daha ticari nitelikte bir kredi türüdür. Bu noktada önemli olan şey kullanılacak olan kredinin ticari bir nitelik taşıması gerektiğidir. Dolayısıyla yalnızca vergi levhası belgesine sahip olanlar kobi kredisinden yararlanabilirler. Bunun yanı sıra bu kredi türü kobilere destek amacı taşıdığından dolayı ise diğer kredi türlerinden farklı faiz oranları belirlenmektedir.

Kobi kredilerinin faiz oranları diğer kredi türlerine nazaran daha uygundur. Ayrıca masraf indirimleri ile de kobi sahiplerine yardımcı olunmaya çalışılır. Böylece hem işletmelerin ihtiyacı karşılanır hem de onların gelişmesi sağlanmış olur. Kobi sahipleri ihtiyaçları doğrultusunda kobi kredilerinden yararlanabilirler. Kobi sahiplerinin bu ihtiyaçları nakit sıkıntısı olabileceği gibi, aynı zamanda işin gerekleri doğrultusundan oluşabilecek olan makine, teçhizat, personel ya da tamir, tadilat gibi konularda da olabilir. Ayrıca kobi kredilerinin kullanımı tamamı ile o işletmedeki finansman için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kobiler genel olarak mal alımında, işletmeyi yenilemede ya da taşınmada gibi durumlar söz konusu olduğundan kredi başvurusu yapabildikleri gibi; aynı zamanda var olan bir ihaleye katılma ya da demirbaş alımı gibi durumlarda da yine kobi kredisine başvurabilirler.

Tüm bu özellikler bağlamında baktığımızda kobi kredilerinin ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz:

  1. Nakdi Krediler: Nakdi krediler daha çok kısa vadeli para ihtiyacını karşılamak için nakit biçimde verilen kredi türüdür. Örneğin taksitli biçimde verilen esnaf kredisi bu kredilerden bir tanesidir. Orta vadeli bir süreçte ne kadar kazanabileceğini hemen hemen bilen ve ödeme planını detaylı bir biçimde hazırlayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu kredi türü sıkça kullanılır.
  2. Gayri Nakdi Krediler: Diğer kobi kredilerinden bir tanesi olan gayri nakdi krediler ise işletmede yüklü biçimde bir mal alımı söz konusu ise ya da bayilik başvurusu gibi bir durum var ise bu kredilere başvurulur diyebiliriz. Bu kredi türüne örnek olarak ise teminat mektupları verilebilir.

Kobi Kredisinden Kimler Faydalanabilir?

Borçlar, ihtiyaçlar ya da masraflar dolayısıyla sıkıntılı ve zor bir süreç içerisinde olan kişiler için, bu durumdan kurtulmak amacıyla çekilen kobi kredisinden kimlerin faydalanabileceği ise herkesin merak ettiği bir konu olarak karşımıza çıkmakta. Bu noktada kobi kredisinden faydalanabilecek olan kişilerin özelliklerine baktığımızda ise şunları söyleyebiliriz: Esnaf ve kefalet odası ya da ticaret odasına kayıtlı olan tüm esnaflara verilmektedir. Ayrıca bahsedilen bu esnafların krediden faydalanabilmeleri için aynı zamanda mali bilanço tablolarını krediyi hangi bankadan çekecekler ise o bankaya sunmaları gerekmektedir. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmeler, ödeme planlarına ve mali bilanço tablolarına göre farklı vade tercihleri ve değişen faiz oranları ile kobi kredileri alabilmektedirler.

Bunun yanı sıra KKB yani kredi kayıt bürosu kaydında yer alan puan da bankalar için önemli bir unsurdur diyebiliriz. Bankalar tarafından değerlendirilen kredi başvuruları hakkında detaylı bir inceleme söz konusudur. Bu bağlamda banka tarafından yapılan detaylı incelemeler sonrasında kişinin kredi ödeme riski olarak adlandırılan kaydı ortaya çıkmaktadır. Bu risk grubuna göre kişiye kredi verilip verilmemesi banka tarafından belirlenmektedir. Bu noktada banka bu değerlendirmeyi ve incelemeyi yaparken az önce bahsedilen kredi kayıt bürosunda yer alan puana göre bir değerlendirme yaparlar. Bu kredi kayıt bürosunda yer alan puan bankalarca risk analiz puanı olarak tanımlanmaktadır. Kişinin daha öncesinde bankalarla olan ilişkileri detaylıca değerlendirilir ve puan belirlenir. Bu süre zarfında kredi kayıt bürosu puanı ne kadar yüksek olursa kişi açısından ihtiyaç kredisinin olumlu sonuçlanması ihtimali de o kadar yüksek olacaktır. Tüm bu unsurlar haricinde kobi kredisinden faydalanacak olan işletmenin altı ay ile bir yıl arasında faal olarak işletilmesi gerekmektedir.

Bu unsurlar haricinde kobi kredileri ile diğer kredi türleri arasında faiz oranlarında da bir farklılık söz konusudur. Bankalar aslında ticari bir nitelik taşıyan kobi kredilerini değerlendirirken işletmelerin iflas etmesini ya da downsizing olarak bilinen küçülmeye gitme yolunu seçme ihtimallerini de göz önünde bulundururlar. Ayrıca bu durum bankalar için elbette ki sıkıntılı bir süreç olacaktır. Dolayısıyla kobi kredilerinin de diğer kredi türlerine oranla faiz oranları ve vade süreç tercihleri farklı olacaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için olan kobi kredilerinin faiz oranları ise bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

Kobi Kredisi Almanın Şartları

kobi kredileri

Kobi kredisinin ne olduğuna ve kimlerin faydalanabileceğine baktıktan sonra kobi kredisi almanın şartlarını incelemek de fayda olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda kobi kredisi almanın şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kobi kredisi almanın ilk şartı vergi levhasına sahip olunmasının gerekliliğidir.
  • Kobi kredisi almanın ikinci şartı ise bankanın istediği evrakları ve belgeleri eksiksiz ve tam bir biçimde verilmesidir. Bankanın istediği evraklar ise, asli verileri gösteren türde bir evrak, bilanço evrakları, gelir belgesi, ticaret sicil gazetesi kayıt örneği ile ikametgah belgesidir.
  • Kobi kredisi almanın bir diğer şartı işletme sahibinin KKB olarak bilinen kredi kayıt bürosundaki puanıdır. Kredi kayıt bürosunda yer alan puanın ne kadar yüksek olduğu en önemli detaylardan bir tanesidir. Çünkü bu puan bankalar arası kredibiliteyi gösteren en önemli unsurlardan birisidir. Bu puan sayesinde işletme sahibinin geçmişte bankalarla ilişkileri ve borcundan dolayı yasal ya da idari takibe düşüp düşmediği denetlenecektir.
  • Kobi kredisi almanın bir başka şartı ise, kobilerin kredi başvurusunda bulunmadan önce altı ay ila bir yıl arasında faal olarak işletilmiş olması gerekliliğidir. Bu şartın bir gereği olarak banka tarafından kobilerin vergi levhalarında yer alan kar oranları detaylı bir biçimde incelenir.
  • Tüm bu şartların yanı sıra banka tarafından uzun vadeli kobi kredisi almak isteyen şirketlerden ek bir teminta talebi de istenebilir. Ayrıca uzun vadeli ve yüksek limitli kobi kredilerinin vadesi geldiğinde ödenmesi zorunlu bir durum olarak karşımıza çıkmakta.
  • Tüm bu şartların haricinde ise şirketler eğer gelecek dönemdeki riskleri de göz önünde bulundurur ve uzun vadeli kobi kredisinden ziyade daha kısa vadeli bir kobi kredisi çekerler ise bu durum hem şirketlerin işine yarayacak hem de banka tarafından sağlanan kobi kredisinin alımını kolaylaştıracaktır.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.