Kampanya Bulucu

Katılım Bankacılığı Nedir, Nasıl Çalışır

Katılım bankacılığı, diğer adıyla faizsiz bankacılık sistemini kısaca incelemek gerekirse; katılımcıların paralarını faizsiz olarak değerlendirmek amacıyla, her türlü yasal faaliyetler için fon toplayıp, ticaret yapan, ortaklıklar kuran, finansal kiralama faaliyetleri yapan bir sistemdir.

Katılım sözcüğü, bankacılık faaliyetlerinde her türlü kar ve zarar ortak olunduğunu göstermek amacıyla kullanılır. Katılım bankaları, halkın tasarruf amacıyla biriktirdiği paraları, faizsiz bankacılık şartları altında, her ticari ve sanayi alanında değerlendirir, yapılan faaliyet sonrasında ortaya çıkan karı veya zararı mevduat sahiplerine, belirli oranlarda dağıtır.

Tl, €, ve $ olarak vadeli hesaplarda toplanan paralar, bireysel ve kurumsal finans desteği, finansal kiralama, kar – zarar ortaklığı yöntemlerinden birisi, birkaçı ve tamamı kullanılarak değerlendirilir.

Katılım bankalarında, spekülatif ve aşırı risk taşıyan işlemler, faiz veya faiz riski taşıyan işlemler yapılmaz. Ayrıca katılım bankaları, alkollü içkiler, tütün, silah gibi toplumun için zararlı ve tehlike arz eden konularda işlem yapmazlar. Katılım bankalarının varlık sebebi ve temel kuralı “Faizsiz Bankacılık ve Finans” işlemidir.

Faizsiz Bankacılık sistemi;

1, Tasarruf sahiplerinden fon toplarken kara ve zarara ortaklık amacıyla fon toplamak ve mevduat sahiplerine belirli bir getiri taahhüdünde bulunmak.

2, Üçüncü tüzel ve gerçek kişilere fon kullandırırken, nakit para vermek yerine, fon talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişinin ihtiyacı olan malı satıcıdan peşin paraya alıp, vadeli olarak satmak veya kiralamak ya da iş sahibi ile belirle şart ve oranlarda ortaklık kurmak şekilnde çalışır.

Katılım Bankalarının Amacı Nedir?

Dünya ve ülkemizde tasarruf sahiplerinin bir kısmı, bazı dini hassasiyetleri nedeni fazi gelirinden veya faizli işlemlerden uzak durmaktadırlar. Bu durum, eldeki paranın atıl kalmasına ve ekonomi dışına itilmesi anlamına gelmektedir. Katılım bankaları, piyasalardaki bu boşluğun ve ihtiyacı fark edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Katılım bankalarının en temel amacı, faiz korkusu nedeni ile faizli işlem yapan bankalara gitmeyen tasarruf sahiplerinin ellerindeki paraları değerlendirmelerini sağlamak, atıl duran paraların ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktır.

Katılım bankaları, orta ve uzun vadeli yatırımları finanse ederek ekonomiye ve kalkınmaya yardımcı olur. Katılım bankalarıyla yapılan faaliyetler sonucu elde edilen kazançların, tamamen ticari nitelikte olduğu, kazancın içerisinde kesinlikle faiz bulunmadığı konusunda, uzmanlar ittifakla görüş bildirmişlerdir.

Katılım Bankaları, Dağıtacakları Kar Payını Nasıl Belirler?

Katılım bankalarına vadeli olarak açılan hesaplara yansıtılacak kar paylarının miktarları, katılım bankası tarafından üçüncü kişilere kullandırılan fonlardan elde edilen karın seviyesine bağlıdır. Katılım bankasındaki fonlar Tl, $ ve € cinsinden havuzlarda biriktirilir. Fon kullanmak için müracaat eden kişiye, istediği para cinsi ve istediği mal peşin para ile satın alınır. Sonra bu işlemden elde edilen kar, hesaplara günlük olarak dağıtılır.

Katılım Bankacılığında kullandırılan paraların geri dönüşü?

Katılım bankaları da diğer klasik bankalar gibi kredi (fon) talebinde bulunan kişi veya şirketin mali durumunu tetkik eder. Kredi (fon) talebinde bulunan kişi veya şirketin mali durumuna göre belirli bir limit tahsis edilir.

Kişi veya şirketin borcu karşılığında, kefil, ipotek, teminat mektubu gibi alacağını garantiye alacak yöntemlere başvurabilir. Ama sadece kişe veya şirketin yetkililerinin imzaları ile de yetinebilir. Kullandırılan fonun geri dönmemesi halinde kefil, ipotek, teminat mektubu gibi enstrümanlardan biri veya birkaçı kullanılarak alacak tahsil edilir.

Neden Katılım bankaları, klasik bankaların faizleri kadar kar dağıtıyor?

Katılım bankaları ile klasik bankalar aynı ekonomi içerisinde ve hemen hemen aynı alanlarda faaliyet göstermektedirler. Klasik bankaların en önemli kar enstrümanı kullandırdıkları kredilerdir. Klasik bankalar kullandırdıkları kredilerden faiz elde ederken, katılım bankaları ise kullandırdıkları fonlardan elde ettikleri vade farkı veya ortaklıklardan elde ettikleri karlardır.

Hem faiz, hem de kar marj ve oranları piyasa şartlarına göre belirlenir. Ve genellikle bankalar arasındaki rekabet sebebi ile de birbirine yakın oranlarda seyreder. Bu nedenle gerek faiz, gerekse kar payı oranları birbirine yakın seyreder.

Katılım bankalarının, dağıtacakları kar payı oranlarının önceden açıklanması mümkün değildir. Çünkü elde edilen kar, hesaplara günlük olarak yansıtılmaktadır. Katılım bankalarının bildirdikleri kar payları, bir önceki yıl katılımcılarına dağıttıkları kar paylarıdır.

Katılım Bankaları Zarar Açıklar mı?

Katılım bankaları, katılımcılarına dağıttıkları kar paylarının önemli bir kısmını mal alım satımı veya kiralama ya da ortaklık yoluyla elde etmektedirler. Bu nedenle bankanın zarar etmesi mümkün olmamaktadır.

Ayrıca katılım bankaları, fon kullandıracakları kişi veya şirketlere, fon kullandırmadan önce mali durum araştırması yapmakta, kullandırdıkları fon karşılığında, kefil, ipotek, teminat mektubu vb. fonu garantiye alacak enstrümanlar kullanmaktadırlar. Bu nedenle katılım bankaları zara açıklamaz. Çok büyük bir mali kriz olmadığı sürece daima kar payı dağıtırlar.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.