Kampanya Bulucu

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

2828 sayılı Kanunda yer alan 9. maddenin B bendine göre Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç olan sakat, yaşlı ve çocukların tespiti, bahsi geçen kişilerin korunması, bakılması, rehabilite edilmesi ve yetiştirilmesini sağlamak amacıyla görevlendirilmiş olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, kişinin kendisi ve ailesinin kendilerinden ya da çevre koşullarından kaynaklanan ya da kontrolleri dışında meydana gelmiş olan sosyal, maddi ya da manevi yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal problemlerinin önlenmesi ve çözülmesi için yardımcı olunmasına ve yaşam standartlarının daha kaliteli bir hale getirilerek iyileştirmesini amaçlayan programlı ve sistemli sosyal hizmetleri, yaşlı vatandaşlar için olan Huzurevi, Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri aracılığı ile birlikte yürütülmektedir. Bu doğrultuda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiş olan birtakım görevler bulunmaktadır.

Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Görevleri

  • Yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmetler ile ilgili bir şekilde ulusal düzeyde strateji ve politikaların belirlenmesi için yapılan çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, belirlenmiş olan strateji ve politikaları uygulamak ve bu uygulamaları izleyerek değerlendirmeye almak,
  • Yaşlı bireylere sunulmakta olan sosyal hizmet modellerinin gelişimini sağlamak,
  • Bakıma muhtaç olan engelli bireyler ve yaşlı bireylerin, yaşamlarını ev ve toplumsal çevrelerinden ayırmadan devam edebilecekleri sosyal desteklerin verilebilmesi için gerekli tertibatları düzenlemek ve var olan mekanizmaları standart hale getirmek ve bu konu ile ilgili olan uygulamaları denetlemek ve takip etmek,
  • Yaşlı bireylerin toplum ile bütünleşmesine, rol ve statüleri yeniden kazanmasına, işlevlerinin arttırılmasına, boş vakitlerini etkin bir şekilde geçirebilmesine ilişkin olarak gerekli mekanizmaları yapmak,
  • Kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar ve gönüllü olan kuruluşlar ile birlikte tüzel ve gerçek kişiler tarafından engelli bireylere ve yaşlı bireylere yönelik olarak yürütülmekte olan sosyal hizmet faaliyetleri ile ilgili olan usûl, standart ve ilkeleri belirlemek ve bunların uyulmasını sağlama konusunda görevlendirilmiştir.

5 yıllık kalkınma planlarının 8.si olan 2001 ve 2005 yılları arasındaki planda, Türkiye’nin sosyo ekonomik gelişimine paralel bir şekilde gelişim gösteren kentleşme, aile yapısı ve sanayileşme konusunda ortaya çıkan değişmeler ile 60 ve üzeri yaşında olan kişilerde azar azar görülmeye başlayan nüfus artışı, yaşlı ve huzurevi dayanışma merkezlerinin açılması, yaşlı kesime yönelik olarak rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin arttırılması ve bu bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesi konusu ortaya konmuştur.

Bakanlığa Bağlı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yatılı Kuruluşları

İlgili yönetmeliğe göre;

Huzurevi: 60 yaşın üzerinde olan yaşlı bireylere huzur içinde bakılması, korunması ve bu kişilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulmuş olan yatılı sosyal hizmetlerin kuruluşu

Yaşlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi: Yaşlı bireylerin hayatlarını güven, huzur ve sağlık içinde devam ettirmeleri için, kendi kendilerine bakabilecek bir şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapıldığı, tedavisi mümkün olmayan bireylerin ise daimi bir şekilde özel bakım altında olduğu yatılı olan sosyal hizmet kuruluşu şeklinde ifade edilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 13 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla 109 huzurevi ve 11.826 kişilik kapasite bulunmaktadır.

Özel Huzurevleri

2828 sayılı Kanunda yer alan 34. ve 35. maddelerde yazan bilgilere göre açılacak olan özel kurumların açılış izinleri, denetleme esasları ve standartları bir yönetmelikte düzenlenecektir. Bu yönetmeliğe göre özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler bakımevlerinin ve huzurevlerinin açılış, personel, işleyiş koşulları, hizmet ile devir, denetim, kapatılma ve ücret işlem ve esasları belirlenmek üzere amaçlanmıştır. Özel Huzurevi olarak hizmet vermekte olan kuruluşlar üçe ayrılmıştır. Bunlar, vakıf ve derneklere ait olan, reel kişilere ait olan özel olan ve azınlıklara ait olan kuruluşlar şeklindedir.

İlgili yönetmeliğin 4. maddesinin H bendine göre Yaşlı: Fiziksel, sosyal ve moral desteğine ihtiyacı olan ruh ve akıl sağlığı yerinde olup kuruluş bakımına ihtiyaç duyan en az 55 yaşındaki olan özel bakım yaşlısı ve sağlıklı olan yaşlı olarak tanımlamıştır.

Kuruluşlara kabul edilecek olan yaşlılarda 55 yaş ve üzeri yaş şartı aranır. Bu yaşın altında olan kişilerin zorunlu durumlarda kuruluşa kabul edilmesi için sorumlu müdür tarafından hazırlanacak olan sosyal incele raporu sonucunda İl Müdürlüğü tarafından verilen uygun görüşe göre valilik onayının da verilmesinin ardından yapılır.

Kuruluşlara Yaşlı Kabulü

Dilekçe, nüfus cüzdanı örneği, yaşlı bireyin bulaşıcı bir hastalığı olmadığı, hastalığı varsa klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanının bu hastalık için toplu yaşam alanlarında bulunmasına engel bir hastalık olmadığını kanıtlayan bir sağlık raporu ile ruh ve akıl sağlığı yerinde ya da 4.  maddenin 1. fıkrasında yer alan H bendinde yer alan ve yukarıda bahsi geçen durumlar ile ilgili raporların olması halinde yaşlı kuruluşlara kabul edilecektir.

Kuruluşa alınacak olan yaşlılarda felsefi inanç, din, dil, ırk, tabiyet, cinsiyet, renk, eğitim ve siyasi düşünce açısından hiçbir ayrım yapılmadığı gibi bu kişilerin geçmiş mahkumiyetlerine de bakılmaz.

Belgelerini tamamlamış ve düzenlemiş olan kişilerin sosyal inceleme için yapılan rapora göre değerlendirilmesinin ardından kuruluşa kabulü gerçekleşebilir, sıraya alınabilir ya da reddebilebilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Olan Huzurevleri

2828 sayılı Kanunda yer alan 34. ve 35. maddelerde yazan bilgilere göre kamu kurum ve kuruluşları bünyesine bağlı olarak açılacak olan huzurevlerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili yönetmelikte, fiziki şartlar, çalışma, açılış, personel şartları, denetim ve teftiş işlem ve esaslarına göre mevzuata uygun olarak belirlenecek ve modern şart ve anlayışa uygun bir düzen içinde hizmet verilecektir.

Yönetmelikte yer alan 4. maddeye göre E fıkrasında Yaşlı: ekonomik ya da sosyal açıdan yoksunluk içinde olup yardıma, bakıma ve korunmaya muhtaç olan yaşlı statüsündeki kişiyi ve D fıkrasında yer alan Huzurevleri: Yardıma muhtaç olan yaşlı bireyleri huzurlu bir ortamda korumak, onlara bakmak, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulmuş olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarına denir.

Yaşlı Hizmet Merkezleri

Yaşlı Hizmet Merkezlerinde sunulacak olan evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetleri ile ilgili olarak çıkartılmış lan yönetmeliğe göre, yaşımını yalnız, akrabalarıyla ya da aileleriyle birlikte sürdürmekte olan sağlıklı ve yaşlı bireyler ile alzhemir ve demans gibi hastalığa sahip olan yaşlı bireylerin yaşadıkları ortamı iyileştirmek ve onların boş zamanını iyi bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, sağlık, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını gidererek, mesleki ve rehberlik danışmanlıkları yaparak, kendi imkanları ile karşılayamadıkları konularda günlük yaşam destek hizmeti vererek, sosyal faaliyetlerini düzenleyip sosyal ilişkilerini zenginleştirerek, gereken zamanlarda aileleri ile paylaşma ve dayanışma sağlayarak ve aktivitileri arttırarak yaşam kalitesini arttırma amacı ile “Gündüzlü Bakım Hizmeti” sunumu,

Ruh ve akıl sağlığı yerinde olan, tıbbi bir bakıma ihtiyacı olmayıp herhangi bir özre sahip olmayan yaşlı bireylerin bakımıyla alakalı olarak ev halkının komşu ve akraba gibi diğer destek unsurlarına rağmen yetersiz olduğu durumlarda yaşlı bireylerin evde yaşamalarını sürdürebilmeleri için yaşadıkları ortamın iyileştirilmesi ve günlük hayatı etkileyen faaliyetlere yardımcı olunması amacı ile “Evde Bakım Hizmeti” sunumu yapılacaktır.

Bu çerçevede kurulan Yaşlı Hizmet merkezleri ve bu merkezlerde yer alan üye sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.