Kampanya Bulucu

Engelli Raporu Nasıl Alınır? Engelli Raporu Sorgulama ve Hesaplama

Doğuştan ya da sonradan oluşan bir sebepten dolayı bedensel, ruhsal, sosyal veya zihinsel yeteneklerini kaybeden, bu nedenle toplumsal yaşama uyum sağlama ya da günlük rutinlerini yerine getirme konusunda güçlük yaşayan; bakım, rehabilitasyon, danışmanlık gibi desteklere ihtiyaç duyan kişiler, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un usul ve esaslarına göre engelli olarak tanımlanıyor. Söz konusu kanunun yanı sıra sosyal devlet anlayışı gereğince; engellilere toplum içinde ve kendi yaşamlarında diğer bireylerle eşit yaşam şartları sunulması amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler neticesinde engellilere tanınan çeşitli ayrıcalıklardan faydalanmak için en az %40 oranında engelli olunması gerekiyor. Engelli bireylerin kendilerine tanınan haklardan faydalanabilmelerini sağlayan sağlık raporunda belirtilen engel oranının belirlenmesinde ise Ulusal Özürlü Veri Bankası verileri kullanılıyor. 

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Engelli raporu, kurul kararı doğrultusunda düzenlenir. Kurulun toplanması ve devamındaki sürecin işleyişi şu şekildedir: Kurul, kişinin engellilik durumunun belirlenmesine konu olan hastalığa göre toplanır. Tek bir uzmanlık alanına dayanan bir engel durumu söz konusu ise o uzmanlık alanından üç doktorun katılımı ile kurul kurulur. Birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiren durumlarda ise kurul aşağıdaki alanlarda uzman hekimlerden oluşabilir:

 • İç hastalıkları
 • Göz hastalıkları
 • Kulak, burun, boğaz hastalıkları
 • Genel cerrahi
 • Nöroloji
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları 

Hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunması halinde söz konusu alandaki uzman, yoksa ortopedi ve travmatoloji uzmanı kurula katılır. Hasta farklı hekimlere sağlık durumu ile ilgili muayene olur. Hekimlerin belirttiği görüşe göre hastanın engel oranı ortaya çıkar. 

Başvuru yapıldıktan sonra sağlık kurulu, başvuru yapan kişiyi ilgili doktorlara yönlendirir. Bütün gözlemlerin tamamlanmasının ve doktorların görüş bildirmesinin ardından dosya, doktorlardan oluşan heyet tarafından incelemeye alınır. Heyetin verdiği karara göre ise engel oranı belirlenir. Bu süreç ortalama iki hafta ile bir ay arasında sürebilir. Rapor, bir kurum tarafından talep edilmişse üç nüsha, şahsın kendisi tarafından talep edilmiş ise iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha hastanede kalır, diğer nüshalar rapor sahibine verilir. 

Engelli Raporu Veren Hastaneler Hangileridir?

Engelli raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş tam teşekküllü hastaneler tarafından verilir. Engelli raporu veren hastaneler, bakanlığın yönetmeliğinde belirlenmiştir, bu hastaneler dışında başka bir sağlık kurumundan engelli raporu alınamaz. Sağlık Bakanlığının listesinde yer alan hastaneler devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile özel ve kamu üniversitelerinin hastaneleridir. Aile hekimlerinden, kliniklerden ve özel hastanelerden engelli raporu alınması mümkün değildir. 

Engelli Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli raporu almak için başvuru yapmadan önce tamamlanması gereken evraklar mevcuttur. Bu evraklar şu şekildedir:

 • Hastaneden alınacak olan engelli raporu başvuru dilekçesi
 • 15 yaşından büyük olanlar için 2 adet fotoğraf
 • Kimliğin aslı ve fotokopisi

Engelli raporu genellikle devlet ve üniversite hastanelerinden verildiği için herhangi bir ücrete tabi değildir. Bütün muayeneler tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilir. 

Engelli Raporu Kimlere Verilir?

Engelli raporu, rapor için başvuru yaptıktan sonra yapılan muayeneler sonrasında engelli olduğu belirlenen kişilere verilir. Ancak bu noktada bir ayrım vardır. Engelliler için tanınmış haklardan yararlanabilmek için engel oranının %40 ve üzerinde olması gerekir. Bu oranın üzerinde engeli olanlar, engelli kimlik kartı alabilirler. Engelli haklarından yararlanmak için oran istisnası, özel eğitim alması gereken kişilerde değişir. Bu kişiler için ise alt sınır %20’dir.

Engelli Raporu Hangi Hastalıklara Verilir?

Engelli raporu tek bir hastalıktan ya da birkaç hastalıktan kaynaklı alınabilir. Engelli raporuna konu olabilecek hastalıkların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

 • Kanser
 • Nörolojik hastalıklar
 • Genetik geçişli bazı hastalıklar
 • Ruh ve sinir hastalıkları
 • Organ kaybı 
 • Görme kaybı
 • İşitme kaybı
 • Kadın hastalıkları 
 • Kalp ve damar hastalıkları 

Yüzde 90 Engelli Raporu Kimlere Verilir?

Engelli raporu yüzdeleri, SGK tarafından belirlenen oranlara göre yapılır. Her bir hastalığın kendisine göre bir birimi vardır. Bu birimler doğrultusunda engel oranı hesaplanır. %90 engelli raporu alabilmek için ise zihinsel problemler, uzuv kayıpları, ciddi mental hastalıklar, ağır hastalıklar gibi kişinin yaşamını önemli ölçüde etkileyen rahatsızlıkların söz konusu olması gerekir. Bu oranda bir engelli sağlık kurulu raporu, birden fazla hastalığı olan kişilere de verilebilir.

%90 Engelli Raporu Hakkında Daha Fazla Detay: %90 Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Engelli Raporu Nasıl Hesaplanır?

Engelli raporu yüzdesi, tek bir hastalığa bağlı olarak düzenlenecekse raporun yüzdesi kurul tarafından verilen karara göre belirlenir. Birden çok hastalık söz konusu ise toplam engelli raporu hesaplama işlemi Balthazard formülü ile yapılır.

Formüle göre hesaplama yapmak için en yüksek orandan başlayarak oranlar sıralanır. En yüksek oran %100’den çıkartılır. Çıkartma işlemi sonrası kalan miktar ikinci sıradaki engel oranına çarpılır. Çarpım 100’e bölünür ve elde edilen rakam tekrar en yüksek engel oranına eklenir. Birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel ortalaması bu şekilde hesaplanır. Engel oluşturan hastalıklar daha fazla sayıda ise son orana kadar bu işlemler tekrar edilir.

Engelli Raporu Oranları Nasıl Belirlenir?

Rapor almak isteyen kişinin genel sağlık durumuna göre değişen engelli raporu yüzdeleri, raporun oranını belirler. Engelli raporu oranı yüz birim üzerinden hesaplanır. Sağlık kurulunun kişiye vereceği oran %10 da olabilir, %90 ve üzerinde de olabilir. Ancak buradaki en önemli ayrıntı, engelli haklarından yararlanabilmek için en az %40 oranın hesaplanmış olması gerekliliğidir. 

Engelli raporu düzenlenmesi için bazı hastalıklarda belirli bir süre gözlem istenebilir. Hastalıkların oranının belirlenmesinde hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğuna da bakılır. Örneğin engelli raporu göz oranları; gözdeki görme kaybına, kaybın ne kadarının düzeltilebileceğine, her iki gözde görme sorunu olup olmadığına göre değişir. Aynı şekilde psikiyatri hastalıkları için de engel oranı, hastalığın tedavi edilip edilemeyeceğine göre değişiklik gösterir.

Sürekli Engelli Raporu Yenilenir mi?

Engelli raporları süreli ve sürekli olmak üzere ikiye ayrılır.  Süreli raporlar, sağlık durumunda değişiklik beklenen kişilere verilir. Rapor süresi bittiği zaman engel teşkil eden durum devam ediyorsa rapor tekrar düzenlenir. Eğer rapor sürekli olarak verilmiş ise raporda bu durum belirtilir. Sürekli olarak düzenlenen raporların belirli periyotlarda yenilenmesine lüzum yoktur.

Sürekli Engelli Raporu İptal Olur mu?

Sürekli olarak düzenlenen raporların yenilenmesine gerek yoktur, daimi olarak geçerlidir. Sürekli verilen raporlarda değişiklik, engelli raporunda belirtilen oranın yükselmesi halinde söz konusu olabilir. Kişinin sağlık durumundan dolayı engel oranı artarsa, tekrar kurul değerlendirilmesi yapılarak raporda değişikliğe gidilebilir. 

Engelli Raporu ile Kazanılan Haklar Nelerdir?

Engelli raporu olan vatandaşların yaşamlarını daha kolay hale getirebilmeleri için kendilerine tanınan birtakım avantajlar bulunur. Engelli haklarından yararlanabilmek için aranan en düşük engel oranı %40’tır. %40 ve üzerinde engel durumu bulunan kişiler için geçerli olan engelli raporu faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Telefon, elektrik ve su ödemelerinde indirim
 • Resmi kurumlar dahil olmak üzere birçok kurumda sıra önceliği
 • İndirimli seyahat edebilme imkanı
 • Müze ve tiyatrolara indirimli veya ücretsiz girebilme hakkı
 • Araç alımlarında ÖTV indirimi veya muafiyeti
 • Engelliler için özel olarak ayrılmış park alanlarını kullanma hakkı
 • Engelli kadrolarından işe girme hakkı
 • Engel raporundaki orana göre maaş alma ya da bakım parası talep etme hakkı

Engelli Araç Alımı Hakkında Daha Fazla Detay: Engelli Araç Alımı Şartları Nelerdir?

Yüzde 40 Engelli Raporu Ne İşe Yarar?

Yüzde 40 engelli raporuna sahip olan bir birey, engelli kimlik kartı çıkartmaya hak kazanır. Bu kartı aldıktan sonra yukarıda belirttiğimiz engellilere tanınan avantajlardan faydalanmaya başlayabilir. Yukarıdaki haklardan faydalanmak için bu oran yeterlidir. 

Engelli Raporu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Hakkında engelli raporu düzenlenen bireyler, sorgulama işlemlerini e-devlet aracılığıyla gerçekleştirebilir. Önceden e-SGM kanalı üzerinden yapılan sorgulamalar, e-devlet sisteminin tüm resmi işlemlerle entegre bir hal almasıyla birlikte buraya taşındı. 

E-devlet sisteminin yanı sıra yalnızca yetkili kişilerin erişimine açık olan Ulusal Engelliler Veri Bankası aracılığıyla da sorgulama yapılabilir. Fakat bu sisteme erişim için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı, Engelli Hizmetleri Biriminden şifre temin edilmesi gerekir. Ancak söz konusu şifreyi temin eden yetkili kişiler tarafından sistem üzerinde rapor girişi yapılabilir ve girişi yapılan raporlar görüntülenebilir.

1. E-Devlet engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır?

Engelli raporu sorgulama işlemi e-devlet kanalında Sağlık Bakanlığına ayrılmış bölümden gerçekleştiriliyor. E-devlet engelli raporu sorgulaması yapmak için sisteme giriş yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı portalına girilmesi gerekiyor. Fakat bu sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-imza şartı aranıyor. 

engelli raporu

 • Sorgulama işlemine başlamak için aşağıda paylaştığımız ilgili e-devlet sayfası üzerinden kimliğimi şimdi doğrula diyerek sisteme giriş yapılabilir. 

 • Sisteme giriş yaptıktan sonra direkt olarak sorgulanan rapor ile ilgili detaylar ile karşılaşılacaktır. 

E-devlet üzerinden engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ!

2. Ulusal Engelliler Veri Bankası aracılığıyla sorgulama nasıl yapılır? 

Ulusal Engelliler Veri Bankası olarak adlandırılan engelli veri bankası sistemi, engelli verilerine erişebilmek için kullanılan bir portaldır. Bu sisteme vatandaş erişimi olmasa da engelli raporu vermekle yetkili olan sağlık kurumları erişim sağlayabilmektedir.

ulusal engelli veri bankası

Ulusal Engelliler Veri Bankası sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Mustafa kivaran dedi ki:

  Merhaba yüzde 41 engelin var sağ el yani ortapedik engelli ehliyetini var araç alabilirmiyim ÖTV den ve KDV den ne kadar faydalanabilirim