Kampanya Bulucu

2019 Engelli, Özürlü Araç Alımı Şartları Nelerdir?

5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun”, engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmaları için gereken tüm süreçlerin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, engelli bireylerin hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan 4760 sayılı “Özel Tüketim Vergisi Kanunu” çerçevesinde, toplu taşıma araçlarını veya kendi özel donanımlı aracını kullanamayacak durumdaki engellilere kolaylık sağlanması adına araç satın alımlarında ÖTV indirimi sağlanmaktadır.

Engelli Araç Alımı

Araç satın alımı konusunda engellilere tanınan ÖTV kolaylığından faydalanabilmek için %40 ve üzerinde engelli olunması ve bu durumun heyet tarafından raporlanmış olması gerekir. ÖTV indirimi, raporda belirtilen engel durumuna ve derecesine göre belirlenir.

Engel oranlarının neye göre belirlendiğini incelemek için tıkla!

%90 veya Üzeri Engelli Olanlar

 • Engel derecesi %90 ve üzerinde olan engelli bireyler, araç satın alımlarında, kanun gereği 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemesinden muaf tutulurlar.
 • Engel oranı %90 üzerinde olan bireylerin engelinin ne olduğu dikkate alınmaz. Birey görme, işitme, konuşma ve ortopedik engelli olabileceği gibi zihinsel engelli de olabilir. Böbrek rahatsızlığı olanlar da bu haktan faydalanabilir.
 • Engel oranı %90 üzerinde olan bireyin, ÖTV muafiyeti ile satın aldığı aracın kendisi tarafından kullanılması şartı aranmaz.
 • Taşıtta, engelli bireyin engellilik durumuna göre herhangi bir mekanik düzenleme yapılması şartı yoktur. Ancak bireyin engel durumuna bakılarak, araca tekerlikli sandalye ya da sedye ile binilebilecek bir düzenleme yaptırılması zorunlu tutulmaktadır.
 • ÖTV muafiyetinden faydalanarak satın alınması mümkün olan araçlar, hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılabilen çok amaçlı taşıtlar olarak belirlenmiştir. Ayrıca sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtlarda da ÖTV indirimi uygulanmaktadır.

Yüzde 90’ın Altında Engelli Olanlar 

 • Aracı bizzat kendisi kullanacak %90’ın altında engelli bireylere de, engel durumlarına uygun bir şekilde özel tertibat ile sürüşünü gerçekleştirebildikleri araçların satın alımı esnasında ÖTV kolaylığı hakkı tanınmıştır.
 • Düz vitesli aracın engelli birey tarafından kullanılabilmesi için aracın yürür aksamında engele uygun düzenleme yapılması gerekir.
 • Engel derecesi %90’ın altında olup bu haktan faydalanması mümkün olmayan engel durumları şu şekilde: İşitme engeli, görme engeli, böbrek rahatsızlığı, kalp nakli, zihinsel engel.
 • Bazı engel durumları için otomatik vites, özel tertibat olarak kabul edilir.

Engelli Araç Alımı Şartları Nelerdir?

%90 ve üzerindeki engelli bireyler, ÖTV indiriminden koşulsuz ve şartsız bir şekilde yararlanırlar. Engel durumu araç kullanmaya müsait birey tarafından aracın kullanılmasının mümkün olduğu gibi uygun olmaması halinde en fazla üçüncü dereceye kadar akrabası veya özel şoförü tarafından da kullanılabilir. Engel durumu %90’ın altında olanlar ÖTV indiriminden kısmen yararlanırlar. Özel donanım eklenmiş araçların engelli bireyler tarafından kullanılabilmesi için zorunlu tutulan ehliyet sınıfı H’dir. Eğer sol ayakta bir engel söz konusu ise B sınıf ehliyet ile otomatik vitesli aracın kullanılması mümkündür.

 • Özürlü araç alımı için gerekli evraklar, engel raporu ve H sınıfı ehliyettir. (2016 yılında yapılan bir düzenleme ile birlikte H sınıfı ehliyetler değişmiş, verilen yeni ehliyetler kullanılan aracın cinsine göre A ve B sınıfı altında yer almaya başlamıştır.)
 • Engel derecesini ve durumunu gösteren rapor alınması gerekir.
 • Araç engelli bireyin kendisi tarafından kullanılacaksa, engelli bireye özel olarak modifiye edilmiş aracın ruhsatında, engelli bireyin kendisi tarafından kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını gösterir bir ibare yer alması gerekir.
 • ÖTV muafiyeti ile satın alınan araç için mutlaka trafik tescil işlemi yaptırılmalıdır. Eğer araç başkası tarafından kullanılacaksa, aracı kullanacak kişinin de kayıt altına alınması gerekir. Bu durumda şoförle alakalı birtakım belgelerin de talep edilmesi mümkündür.
 • Araç, engelli birey değil de başkası tarafından kullanılacaksa kullanacak şoförün iş akdi noterde tanzim edilip imzalanmalıdır. Şoförün, kullanılacak araca uygun tipte ehliyeti olması gerekir.

Özürlü Raporu ile Araç Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Motor hacmi 1600 CC’ye kadar olan araçlarda ÖTV indirimi oranı %40’tır. Buna göre, 50.000 TL değerindeki bir otomobilin 30.000 TL’ye alınması mümkündür. Bu tip araçlar ile aynı zamanda İSPARK gibi belediyeye ait park imkanlarından da ücretsiz faydalanılır.

ÖTV indirimiyle satın alınan araç, engelli bireyin kendisi ya da kayıtlı sürücünün dışında bir başkası tarafından kullanılırsa cezai yaptırımla karşılaşılır.

Araç satın alındıktan sonra 5 yıl içinde satılmaya karar verilirse ÖTV ödenir. Beş yıllık sürenin sonunda gerçekleşen satışlar için ÖTV ödemesi yapılmasına gerek yoktur.

Özürlü araç alımı şartları arasında aracın vasilere bırakılması ile ilgili düzenleme de bulunur. Engelli kişinin vefatı ve aracın vasilere bırakılması da satın alma tarihinin ardından 5 sene sonra ÖTV ödenmeden gerçekleştirilir.

Araç Alımında Üst Sınır Ne Kadar?

31 Aralık 2018 tarihli, 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile ÖTV istisnaları dahilinde alınacak araçların değerinin üst sınırı 200 bin TL’den 247 bin 400 TL’ye çıkartılmıştır. 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişikliğe Dair Tebliğ (Seri No:5) ile yürürlüğe giren yeni uygulama neticesinde, özel donanımlı büyük araçların satın alımında kolaylık sağlanmıştır.

Engelli Araç Alımı Hesaplama

Özürlü araç alımında her araç için uygulanan indirim tutarı aynı değildir. Aracın satış fiyatına göre değişen tutarlarda indirim söz konusudur. Araca takılacak tertibat, ÖTV indirimi hesaplamasının dışında tutulur.

ÖTV oranı, aracın silindir hacmine göre belirlenir. Engel durumuna göre ÖTV indirimleri de buna göre hesaplanır. İndirim tutarı hesaplanırken, güncel ÖTV tutarına göre hesaplama yapılır. Araç satışı sırasında ÖTV’nin yanı sıra farklı indirimlerle de karşılaşılabilir. Bu nedenle son fiyat, satıcı ile görüştükten sonra hesaplanmalıdır.

Varsayım üzerinden örnek vermek gerekirse;

Ham fiyatı 70 bin TL olan aracın %50 ÖTV’si 35 Bin TL’dir. Bu vergi uygulanırsa aracın yeni fiyatı:

70 Bin + 35 Bin = 105 Bin TL olur.

Ardından 105 Bin TL’nin %18 KDV’si alındığında; 18,90 Bin TL bulunur.

105 Bin TL + 18,90 Bin TL = 123,90 Bin TL vergiler uygulandıktan sonraki fiyattır.

Toplam vergilere ödenen tutar = 53,90 Bin TL olmaktadır.

Aracın ÖTV’siz alınması, hem ÖTV’nin hem de ÖTV’nin KDV’sinin ödenmemesi demektir. Yani, haklardan faydalanıp ÖTV’siz olarak 70 Bin TL ham fiyatlı bu araç alındığında toplam kar 35 Bin TL değil, 41 Bin 300 TL olur.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.