Kampanya Bulucu

Engelli Annelerine Maaş

Ülkemizde yaşayan neredeyse her on kişiden biri engelli bir birey olarak yaşamını sürdürüyor. Çeşitli engel oranlarına sahip bir engellinin hayatı da yaşamını belirli ölçülerde zorlaştırmaya yetiyor. Bununla birlikte devlet de engelli kişilerin hayatlarına kolaylaştırabilmek için çeşitli uygulamalar getiriyor. Bunlardan bir tanesi de engelli ailelerine maaştır. Zira engelli kişilerin kendi başlarına pek fazla bir şey yapamayacak olması bütün iş yükünü de bu kişinin ailesine ya da yakın çevresine bırakıyor. Kendi hayatını kendi başına idame edemeyen engelli bireylerin bakılma yükümlülüğü ise genellikle ya annesine ya da babasına kalıyor. Engelli çocuklarına bakmak isteyen aileler ise bu konu hakkında oldukça fazla fedakarlıklar yaparak hayatlarını sadece çocuklarına ayırmak durumunda kaldıkları için devlet bu konu hakkında çeşitli uygulamalar getiriyor.

Engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan ve haneye ait gelir muhtaçlık sınırının altında kalan kişiler her ne kadar engelli maaşı alabiliyor olsa da engelli çocukların ve bu çocukları ebeveynlerinin genellikle çok daha fazla paraya ihtiyaç duyduğu görülüyor. Zorunluluktan dolayı engelli çocuklar için harcanan maddiyatın yanında engelli çocukların da diğer çocuklar gibi çeşitli istekleri olabiliyor. Anneler ve babalar da engelli çocukları için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Devlet de bu konu ile ilgili ailelere destek verebilmek amacı ile 10 Şubat 2016 tarihinde bir torba yasa çıkartarak engelli çocuğu olan birçok ailenin yüzünü güldürmeyi başardı. 6663 sayılı Kanun ile birlikte engelli çocuğu olan annelere 12 ayı geçmeme koşulu ile birlikte özlük haklarına dokunmama kaydı ile yarı zamanlı bir şekilde tam maaş ile çalışma hakkı tanındı. Engelli Annelerine Maaş kavramı da böylelikle bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiş oldu. Bununla birlikte engelli çocuğun ilköğretim çağına gelene dek de yarı zamanlı bir şekilde çalışma hakkı tanınıyor. Yani 12 ay tam zamanlı çalışan anneler 12 ayın ardından engelli çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı bir şekilde ve yarı maaş alarak çalışabilecek. Böylece aileler hem engelli çocuklarına bakarken hem de bu bakım masraflarını karşılayabilecek geliri de elde etmeye başlamış oldu.

18 Yaşından Küçüklere Verilecek Olan Engelli Maaşı

5378 Sayılı Özürlüler Yasası’nın 2005 yılında çıkması ile birlikte 18 yaşının altında olan engelli çocuklar için engelli maaşı verilmeye karar verildi. Bu yasa ile birlikte 2022 sayılı Özürlü Maaşları Kanunu’nda da çeşitli değişiklikler meydana geldi. 18 yaşından küçükler verilecek olan engelli maaşı için konulmuş olan belirli şartlar da bulunuyor. Bu şartlardan ilki 18 yaşından küçük olan engelli bireylere annesinin ya da babasının bakmakla yükümlü olması. Eğer engelli bireyin annesi ya da babası yoksa bu durumda mahkeme tarafından vasi tayin edilerek engelli çocuğun bakımı bu kişi tarafından üstlenecektir. Bununla birlikte engelli bireylere engelli maaşı verilebilmesi için en önemli koşullardan biri de engel oranının yüzde 40’ın üstünde olması gerektiğidir. Engel oranı %40 ve %99 arasında olan engelli çocuklara engelli maaşı verilecektir.

Engelli Annelerine Maaş Kriterleri

Engelli bir çocuğun annesi olan kişilerin son üç yılda en az 600 günlük prim yatırmış olması gerekmektedir. Haftalık çalışma süresinin yarısına kadar fiiline çalışmış olması gereken annelerin, analık izni bitiminden sonra en geç bir ay içinde kuruma başvurması gerekmektedir.

Engelli Annelerine Maaş Tutarı

Engelli ailelerine verilecek olan normal maaş 2.500 TL’dir. Bununla birlikte yarı zamanlı bir şekilde çalışan annelere 1.250 TL ücret ödenecektir. Bu miktarın 823.50 TL’sini devlet karşılayacaktır. Yarı zamanlı olarak çalışan bir annenin asgari ücret hesabı bir adet ağır engelli çocuğa sahip olması halinde 1.344.22 TL iken yarı zamanlı bir annenin maaşı 694.55 TL olacaktır. Devletin ödeyeceği ücret ise yine aynı şekilde 823.50 TL kadardır.

 

2016 Yılı Engelli Maaş Kriterleri

2016 yılından itibaren asgari ücretin de belirlenmiş olması ile birlikte evde bakım ve engelli çocuğa sahip olan ailelere verilecek olan engelli maaşları ile bu engelli maaşların alınabilmesi için gerekli olan şartlarda belli oldu.

Evde Bakım Kriterleri

Hane gelirinin yani bir ev içinde yaşayan kişilerin toplam gelirinin hanede yaşayan kişi sayısına bölünmesinin ardından ortaya çıkan sonucun 784,97 TL’yi geçmemesi gerekiyor.

Bununla birlikte Sağlık Kurulları tarafından verilen ve engel oranını belirten raporlarda “Ağır Engelli” bölümünde “EVET” ibaresinin olması gerekiyor.

Ödenecek Maaş Miktarları

Hem 2016 hem de 2017 yılı için belirlenmiş olan maaş miktarları ise şu şekilde;

2016 yılında Ocak ayından Temmuz ayının başına dek: 880.69 TL

2016 yılının Temmuz ayından Aralık ayının sonuna dek: 924.73 TL

2017 yılında Ocak ayından Temmuz ayına dek: 952.47 TL

2017 yılının Temmuz ayından Aralık ayının sonuna dek: 990.57 TL olarak belirlenmiştir.

2022 Sayılı Engelli Maaş Şartları

Engel oranının yüzde 40 ya da üzerinde olması.

Hane gelirinin yani bir ev içinde yaşayan kişilerin toplam gelirinin hanede yaşayan kişi sayısına bölünmesinin ardından ortaya çıkan sonucun 392.50 TL’yi geçmemesi gerekiyor.

Sürekliliği olan bir gelire sahip olunmaması.

18 yaş altında engelli yakını olmak ya da 18 yaşın üstünde engelli olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmamak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaçlığı belirlenmiş olmak.

Kanun tarafından belirlenmiş olan şartlara göre bakmakla yükümlü bir bireye sahip olmamak.

Nafaka bağlanmış olmamak ya da nafakanın bağlanmasının mümkün olmaması.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Tüm hane halkına ait olan ikametgah ilmühaberi

Maaş bordrosu

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Sağlık Kurulları tarafından verilen ve engel oranını belirten raporlarda “Ağır Engelli” bölümünde “EVET” ibaresinin olması gerekiyor.

Engelli kişiye ait olan 2 adet vesikalık fotoğraf

Mezun olduğu en son okula ait bir diploma (varsa)

Tüm hane halkına ait nüfus cüzdan fotokopileri

Tapu Vergi Dairesinden alınacak olan gelir durumu ile ilgili belge ve beyanlar

Sosyal Güvenlik Kurumları olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumlarından herhangi biri ile engelli kişinin ya da bu kişinin ailesinin bir bağlantısı olup olmadığına dair belgeler

18 yaşın üstünde olup bilinci yerinde olmayan kişiler için vasi kararı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.