Kampanya Bulucu

Emekli Maaşına Haciz Konulur mu

Haciz Nedir?

Herhangi bir kurum veya müesseseden satın alınan bir hizmet veya bir ürünün bedelinin ödenmemesi durumunda oluşan borcun tahsilatı için uygulanan kanuni işlemler bütününe haciz denmektedir.

Borcun Tahsili ve Haciz süreci?

Haciz işlemleri birçok kurumda meydana gelse de günümüzde daha çok bankalar tarafından oluşturulur. Banka borcunun son ödeme tarihinden itibaren 90 gün içinde ödenmemesi durumunda banka kanuni hakkı gereği borçlu kişiden borcu tahsil etmek için haciz işlemlerine başvurabilir. Bu durumda icra dairesine aktarılan kişinin dosyası incelenir ve kişiden borcu ödemesi talep edilir.

Borcunu hiçbir koşulda ödemeyen kişi için haciz işlemleri başlatılır. Haciz işlemlerinde öncelikle kişinin maddi geliri doğrultusunda maaşının bir kısmına el konulur. Eğer kişinin maaşı bulunmuyorsa düzenli ek gelirine haciz işlemi uygulanır. Hiçbir maddi geliri bulunmayan kişilerin ise taşınmaz mal varlıkları satılığa çıkartılır ve böylelikle borcu tahsil edilir.

Konu hakkında daha fazla ayrıntı için şu başlığımızı inceleyebilirsiniz: “Kredi ve Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur”

Emekli Maaşına Haciz Konulur mu?

Emekli maaşına haciz konulup konulamayacağının belirlenebilmesi için öncelikle kişinin emekli tipinin belirlenmesi gerekmektedir. Normal şartlarda yasalar gereğince emekli maaşlarına haciz konulamamaktadır. Fakat memur emeklilikleri 5434 sayılı kanuna tabii olduklarından maaşlarına haciz gelebilir. Bu memur emeklileri dışında SSK, BAĞ-KUR gibi kurumlardan veya banka ve borsa sandıklarından emekli olan kişilerin maaşlarına haciz konulamaz. Ancak söz konusu kişi kendi emekli maaşına haciz konulabileceğine dair bir muvafakatname verdiği takdirde emekli maaşına haciz gelebilir.

Memur emeklisi olmayıp maaşının haczi için imza atmamış emekli kişilerin maaşına haciz geldiği takdirde söz konusu emekli kişi bu duruma itiraz ederek haczi gerçekleştiren kurum hakkında suç duyurusunda bulunup dava açabilme hakkına sahiptir.

Emekli Maaşının Ne Kadarına Haciz Konulabilir?

Bir emekli maaşına haciz konulabilmesi için maaş sahibi kişinin ya memur emeklisi olması gerekir ya da maaşa haciz konulabileceğine dair muvafakatname vermiş olması gerekir. Bu durumda maaşın tamamına değil bir kısmına kadar haciz gelir. Gelen bu haciz için söz konusu kişinin maaş miktarı, maaş dışındaki maddi geliri ve taşınmaz mal varlıklarına bakılır. Bu ölçütte kişinin maddi geliri yüksek değilse emekli maaşının en fazla % 25’ine kadar haciz gelebilmektedir.

Hangi Statüdeki Emeklilerin Maaşına Haciz Konulabilir?

Emekli maaşına haciz konulabilmesi, emeklilik türüne göre değişebilen bir durumdur. Bazı emeklilerin maaşlarına hiçbir şekilde haciz konulamazken bazı emeklilerin ise maaşlarına haciz gelebilmektedir.

Memur emeklileri 5434 sayılı kanuna bağlı olduklarından, içinde bulundukları mevzuatlarda emekli maaşlarının haczedilemeyeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu yüzden kanuni bir koruma var olmadığından memur emeklilerinin maaşlarına haciz konulabilir. Ancak emekli maaşının haczi belirli durumlara bağlıdır. Haczedilecek tutar, emekli maaşının maksimum % 25’i kadar olabilmektedir.

SSK, BAĞ-KUR gibi kurumlardan ve banka ve borsa sandıklarından emekli olan kişilerin emekli maaşları kanuni güvence altında bulunduğundan herhangi bir şekilde haczedilememektedir. Ancak ilgili kişi kendi maaşının haciz edilmesine izin verirse bu durumda maaş haczedilebilir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.