Kampanya Bulucu

Doldurulmuş Senet Örneği – Senet Nasıl Doldurulur? Nasıl Yazılır?

Bir kişinin ödemeye veya yapmaya borçlu olduğu şeyi göstermek amacıyla en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli evraka senet denir. Herkes tarafından alacaklı veya borçlu olarak düzenlenmesi mümkün olan senet nasıl yazılır? Bu sorunun yanıtını cevaplayıp akıllarda herhangi bir soru işareti bırakmayacak şekilde senet doldurma örnekleri hazırladık.

Senet Nedir?

Gerçek bir kişinin yapmakla veya ödemekle zorunlu olduğu şeyi göstermek amacıyla en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli bir evraktır. Ticari anlamda senet; satılan bir ürün veya hizmet bedelinin ileri bir tarihte ödenmesi için düzenlenen bir belgedir.

Bir senet düzenleme işleminde genellikle iki taraf bulunur:

 • Muhatap (borçlu taraf): Senette yer alan bedeli ödeyecek kişi veya kurum.
 • Lehtar (alacaklı taraf): Senette yer alan bedeli tahsil edecek kişi veya kurum.

Senet Nereden Alınır?

Koçan halinde satılan senetleri kırtasiye hizmeti veren tüm iş yerlerinde bulabilirsiniz. Üstelik fiyatları hiç de düşünüldüğü kadar pahalı değildir. Senet fiyatı, ortalama bir defter fiyatına yakındır.

Senet Nasıl Doldurulur?

Senedin hukuki açıdan geçerli olması için doldurulması sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

 • Birlikte adım adım ilerleyerek aşağıda yer alan boş senet örneği aracılığıyla Ünal Satı isimli bir şahıs adına 175 liralık bir senet düzenleyeceğiz.

boş senet

 • İlk olarak, borcun ödeneceği tarih anlamına gelen Tediye Tarihi isimli alanı dolduralım. Borcun ödeneceği tarihi 01.04.2019 olarak belirleyip ilgili alana yazıyoruz.
 • Senet örneği için Satı Bey’in borcunu 175 TL olarak belirlemiştik. Küsuratı olmadığı için TL yazılı alanın altına rakamla 175 yazdık ve rakamın başını ve sonunu # işareti ile kapattık. Daha sonradan rakam üzerinde oynama yapılmasını engellemek için bu işlem önemlidir.
 • Daha sonra ”Yukarıda yazılı yalnız” ile başlayan ve boş bırakılan alana senet tutarını bu kez yazı ile yazıyoruz ve yine aynı şekilde miktarın başını ve sonunu # ile kapatıyoruz.
 • Senet doldurma örneği için borçlu olarak belirlediğimiz Ünal Satı’nın adını yazdıktan sonra altındaki ilgili alana Ünal Satı’nın ev adresini, kapı numarasına kadar yazıyoruz.
 • Daha sonra ”Tel” yazan alana Ünal Satı’nın cep telefonu numarasını yazıyoruz.
 • Varsa iş adresi ve iş telefonunu yazmakta da fayda var.
 • Şimdi bir de kefile ihtiyacımız var. Kefilimiz Ünal Bey’in eşi Fatma Satı olsun.
 • Peki senette kaç imza olur? Kefil olan Fatma Hanım’ın ev adresini de yazdıktan sonra sağ alt köşedeki “İmza” alanına hem kefil Fatma Hanım’ın hem de borçlu Satı Bey’in ikişer imzasını alıyoruz.
 • Satıcı veya alacaklı kişi ise senedin sol kısmındaki ilgili alana adını soyadını yazıp imzasını atacak.
 • Ürünü teslim eden teslimatçı da adını soyadını yazıp imzasını atacak. Böylelikle imza alanları 6 imza ile tamamlanmış olur.
 • Senedin tahsil edileceği adres, ev veya iş yeri olabilir. Satı Bey’in evinden ödeme yapacağını düşünerek Tahsilat Adresi kısmından Ev alanını işaretleyelim ve senet doldurma işlemini tamamlayalım.

dolu senet örneği

 • Yukarıdaki son haliyle birlikte dolu senet örneğini görüyorsunuz.
 • Ayrıca senetlerin arka yüzeylerinde, aşağıda görüldüğü gibi “Kimlik Bilgileri” isimli ek bir alan yer alır. Borçlunun kimlik bilgileri bu alana yazılır.

senet kimlik

Nama Yazılı Senet Örneği

nama yazılı senet

Türk Ticaret Kanunu’nun 654 numaralı maddesine göre; belli bir kişinin ismine yazılı olup da o kişinin emrine kayıt içermeyen ve hukuken de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evraka nama yazılı senet denir. Nama yazılı senetlerin bu tanımlamaya göre ikisi olumlu biri olumsuz olmak üzere üç tane unsuru bulunmaktadır.

 • Olumlu unsuru; belli bir kişinin adına yazılı olmasıdır.
 • Olumsuz unsurları; ”emrine, emre muharrer veya emre” ifadelerini içermemesi ve hukuken emre yazılı olmamasıdır.

Temlik, yazılılık şartı olan bir devir şeklidir. Nama yazılı senetler, temlik yoluyla devredilir. Temlikte yer alan bu yazılılık şartı kıymetli evrakta da devam eder. Temlik, ya ayrı bir kağıda ya da senedin arka yüzüne yapılır. Tavsiye edilen biçimi ise senedin arka tarafına yapılmasıdır. Çünkü başka bir kağıda yapılması bazı riskleri beraberinde getirebilir. Örneğin; kıymetli evrakın devredilmesi durumunda temlik sözleşmesinin de devredilmesi, bu temlik sözleşmesine senedin ayırt edici özelliklerinin de yazılmış olması gerekir. Aksi takdirde devrin ispatlanması noktasında bazı sıkıntılar doğabilir.

Borçlu bir kişi, borcunu sadece senette adı geçen kişiye veya onun hukuki halefi olduğu ispat edilen kişiye ödemekle yükümlüdür. Bu hususun ispat edilemediği durumlarda ödemede bulunan borçlu, senedin gerçek sahibi olduğunu ispat eden bir üçüncü kişiye karşı borcundan kurtulamaz.

Emre Yazılı Senet Örneği

emre yazılı senet örneği

Türk Ticaret Kanunu’nun 824. maddesine göre; emre yazılı olan veya hukuken bu şekilde nitelendirilen kıymetli evrak, emre yazılı senet olarak değerlendirilir.

Bu tanım emre yazılı senetleri ikiye ayırır.

 • Birincisi iradi emre yazılı senetlerdir. Yani taraflar veya borçlu olan bir kişi kendi özgür iradesiyle bir senedi emre yazılı olarak düzenleyebilir. Burada önemli olan husus; senede ”emre, emrine, emre muharrer” tarzında bir ifadenin koyulması gerekliliğidir.
 • Yukarıdaki ifadeler senedin üzerinde yer almasa bile emre yazılı senet olarak değerlendirilen senetler mevcuttur. Ticari senetler hukuken emre yazılı senetlerden sayılır. Bunun dışında varant ve matbu senetler de hukuken emre yazılı senetlerdendir.

Adi Senet

Adi Senet, resmi bir makam ya da memurun katılmadığı, taraflarca özel olarak hazırlanan senetlerdir. Adi senetlerde yazı kısmı el ya da makine ile hazırlanabilir. Yukarıda doldurduğumuz senet örneğinde herhangi bir resmi memur yoktu, bu yüzden o örnek adi senet örneği kapsamına giriyor.

Resmi Senet

Resmi senet örneğinin adi bir senet örneğinden tek farkı; resmi bir memur tarafından hazırlanarak taraflar huzurunda imzalanmış ve memur tarafından mühür ve imza ile onaylanmış olmasıdır.

Resmi senet örneği için TIKLAYINIZ.

Senette Malen Yazılması Ne Demek?

Bir senette “bedeli malen ahzolunmuştur” ibaresinin bulunması ne anlama gelir? Söz konusu ibare, senedin teslim edilmiş bir ürün karşılığında düzenlenmiş olduğunu ifade eder. Bir başka deyişle; ”malı teslim aldım ve malın karşılığı olan borcumu da bu senetle ifa etmekteyim” anlamına gelir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.