Kampanya Bulucu

DASK Sigortası Nedir, Yaptırmak Zorunlu mu

DASK Sigortası Nedir?

DASK, Doğal afet sigortaları kurumu olarak bilinen ve 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yasal yürürlüğe geçen zorunlu deprem sigortasıdır. Daha güvenli ve dayanıklı yaşam koşulları için yaptırılması ve uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.

DASK Sigortası Neyi Amaçlar?

a-) Olası bir depremde oluşabilecek hasarın ve bu hasar sonucu gerçekleşen can ve mal kaybının en aza indirgenmesi

b-) İnşa edilen konutları depreme karşı dayanıklı olması

c-) Mevcut konutların, yapılabilecek çeşitli düzenlemeler ile depreme daha dayanıklı hale getirilmesi

d-) Deprem sonucu oluşacak mali yükün azaltılması

e-) Devletin deprem ve doğal afetler için oluşturmuş olduğu kaynağın genişletilmesi ve geleceğe yönelik hasar fonu oluşturulması

f-) Toplumumuzun doğru yapılılaşma konusunda eğitilmesi ve geliştirilmesi

g-) Sigorta işlemlerinin faydalarının artırılması ve sigortacılık bilincinin toplum tarafından benimsenmesinin sağlanması

Deprem Sigortasının Önemi

Ülkemiz, jeolojik ve topoğrafik özellikleri açısından doğal afetlerin yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu bir ülkedir. Özellikle dünya katmanları üzerinde bulunan fay hatlarının bir bölümü de ülkemiz üzerinden geçmektedir. Gerek vermiş olduğu hasar gerekse mali yükün fazlalığı sebepleri ile doğal afetlerin içinde önemi yüksek bir konumda bulunan deprem, dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Deprem ihtimali, şüphesiz ülkemizi tehdit eden unsurların başındadır. 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi sonucu yaşanan can ve mal kaybı, ülkenin depreme karşı ne derece dayanıksız olduğunu açıkça göstermiştir. Bu ve benzeri durumların tekrardan yaşanmaması için alınabilecek tüm önlemlerin en ciddi bir şekilde alınması gerekmektedir.  Zorunlu deprem sigortası olarak bilinen DASK, bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı DASK sigortasını geciktirmemek ve sigorta kapsamının gerekliliklerine uymak fazlasıyla önem arz eden bir konudur.

DASK Yaptırmak Zorunlu mudur?

dask sigortası nedir zorunlu mu

Deprem sigortası, olası gerçekleşebilecek afetlerin hasarını minimuma indirmek ve oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak adına gerçekleştirilen düzenlemelerdir. Bu sebepten dolayı DASK yaptırmak zorunludur.

DASK kapsamında bulunan yapıların, zorunlu deprem sigortası yaptırılmaması durumunda alım-satım işlemleri gerçekleştirilemez. Ayrıca binaların kullanımına ilişkin elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemleri de yapılamaz.

DASK Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

a-) Sigorta yapacak kişinin: İsmi, TC numarası, adresi, cep telefonu, vergi kimlik numarası

b-) Sigorta edilecek binanın: Adresi, yapı biçimi, inşa tarihi, tapu bilgileri, hasar durumu, kat sayısı

c-) Sigorta edilecek dairenin: Brüt yüzölçümü, kullanım şekli

DASK Yenileme İşlemleri

Zorunlu deprem sigortası, yıllık olarak düzenlenmektedir. Sigorta ücretinin her yıl peşin olarak ödenmesi gerekir. DASK sigorta kapsamı işlemleri her yıl yenilenmelidir. DASK yenileme işlemleri, herhangi bir yetkili kurum veya banka aracılığı ile herhangi bir ek belge gerekmeksizin gerçekleştirilebilir.

DASK Kapsamında Bulunan Binalar

a-) Tapuya kayıt edilmiş ve özel mülkiyete ait arsalar üzerine inşa edilmiş binalar

b-) Devlet tarafından fiili olarak inşa edilen veya kredi yolu ile inşa ettirilen yapılar

c-) Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

d-) DASK kapsamında bulunan binalar içinde bağımsız bölümler

e-) Kooperatif binaları

DASK Kapsamında Bulunmayan Binalar

a-) Bütünüyle endüstriyel ve ticari amaçla kullanılan binalar

b-) Köy alanlarında ve mezralarda, köy nüfusuna kayıtlı binalar

c-) Mühendislik hizmeti almamış ve projesi olmayan binalar

d-) Kamu hizmet binası olarak kullanılan yapılar ve bu yapılar kapsamında yer alan bağımsız bölümler

e-) Kullanımına uygun olmayan yapılar

f-) Yıkılma kararı alınmış binalar

DASK Teminat Kapsamı

Zorunlu deprem sigortası, deprem sonucu meydana gelen hasarları, sözleşmede yer alan maddeler ve limitler gereğince kişi ve kurumlara nakit olarak hasar karşılaması yapmaktadır. Ayrıca deprem sonucu meydana gelen yangın, tsunami vb. ikincil doğal afetlerin de zararı yine DASK tarafından karşılanmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.