Kampanya Bulucu

2019 Engelli Raporu İle ÖTV İndirimli Araç Alımı Şartları ve Hesaplaması

Engelli vatandaşlar, otomobil alımlarında çeşitli şartlara bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulabiliyor veya bu vergiden yüksek oranda bir indirim hakkı kazanabiliyorlar. Bu konuda herkesin merak ettiği soru ise; “Engelli araç almak için rapor yüzde kaç olmalı?” Ancak raporun yüzdesi ile birlikte engel sebebine de bakıldığı için sorulması gereken asıl soru; “Hangi hastalar veya engelliler ÖTV indirimiyle araç alabilir? Bu hastalık veya engellerin engel derecesi yüzde kaç olmalıdır?” şeklinde daha kapsamlı olmalıdır. Çünkü %40 engel raporuna sahip bir vatandaş ÖTV indiriminden faydalanırken %80 oranında engelli bir başka vatandaş ÖTV indiriminden faydalanma hakkına sahip olmayabilir. 

Ülkemizdeki engelli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, kanun kapsamında belirlenen şartlar çerçevesinde, engelli vatandaşların araç satın alım işlemlerinde ÖTV kolaylığı sağlanıyor. Fakat bu, her engelli vatandaşın rapor üzerine araba alma hakkı olduğu anlamına gelmiyor.

ÖTV İndiriminden Faydalanarak Engelli Araç Alımı Şartları Nelerdir?

 • Engelli araç alımlarında ÖTV indiriminden faydalanabilmek için gereken ilk şart en az %40 oranında bir engel raporuna sahip olmak. Ancak bu kriter, ÖTV indirimi ile araç alımı için tek başına yeterli değil; çünkü kronik hastalıklar başta olmak üzere bazı hastalıklar bu kapsamın dışında tutuluyor.
 • Sakat raporu ile araba alma hakkı sadece sıfır km araçlar için geçerlidir. 2. el araçlarda herhangi bir şekilde ÖTV indirimi uygulanmaz.
 • Engelli ÖTV indirimi şartları gereğince; engelli raporu ile alınabilen araçlarda ÖTV indiriminden faydalanabilmek için, motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen araçların tercih edilmesi gerekiyor. 
 • 1.6 motor gücünden düşük bir aracın ÖTV indiriminden faydalanılarak satın alınmasının ardından 5 sene içerisinde yeni bir araç satın alınırsa ÖTV indirimi kullanılamaz.

Hangi Hastalar ÖTV İndiriminden Faydalanabilir?

 • Engel oranı %90 ve üstü olan bütün vatandaşlar, hastalıklarının ne olduğu fark etmeksizin ÖTV indiriminden faydalanabilir.
 • Engel oranı %90’ın altında olup, aracı hareket ettirmek için özel bir aksama ihtiyaç duyan engelli bireyler ise, sürücü belgesi almaları durumunda ÖTV indiriminden yararlanabilirler.
 • Sağ el ve sol elden engelli olanlar doktorun uygun bulması ve raporuna “otomatik vitesli araç kullanabilir” ibaresini yazması durumunda otomatik vitesli araçları ÖTV indirimli alabilir.
 • %40’ın üzerinde, %90’ın altında engelli bireylerin ÖTV indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı ise hastalıklarının kronik olup olmamasına göre değerlendirilerek belirlenir.

Hangi Hastalar ÖTV İndiriminden Faydalanamaz?

 • Başka bir ortopedik engeli olmayan ve rapor oranı %90’ın altında olan “işitme veya görme engelliler” ÖTV indiriminden faydalanamaz.
 • Bunlara ek olarak herhangi bir kronik hastalığı olanlar da ÖTV indiriminden faydalanamaz. Örneğin kanser, kalp hastası, tansiyon hastası, şizofreni hastaları vb. kronik hastalığı olup da engel oranı %90’ın altında olan engelliler ÖTV indiriminden faydalanamaz.

Şeker Hastaları Engelli Araç Alabilir mi?

Şeker hastaları kronik hasta sayıldığı için ÖTV indiriminden faydalanamazlar.

Engelli Raporu Hakkında Daha Fazla Bilgi: Engelli Raporu Nasıl Alınır? Nasıl Sorgulanır?

Alzheimer Hastası İçin Engelli Araç Alımı Mümkün mü?

Alzheimer hastası bir birey %90 ve üzeri engel derecesine sahipse, hasta yakınları sıfır km araç işlemlerinde ÖTV’den muaf tutulabilir. Ancak bunun için diğer belgelere ek olarak mahkemeden vasi kararı alınması gerekir.

%90 ve altı bir rapor derecesine sahip alzheimer hastası bireyler kendi kullanımları amacıyla engelli araç indirimi şartları kapsamında ehliyet alamayacakları için araç da alamazlar.

Aracı Kimler Kullanabilir?: Engelli Aracını Kimler Kullanabilir?

Yüzde 90 Engelli Raporu ile Araç Alımı

Yürürlükte olan ÖTV Kanunu’nun 7. maddesine göre; %90 ve üzeri engel raporu bulunan engelli vatandaşların, aracı şahsen kullanmayacakları satışlarda ÖTV’siz araç alımlarına izin veriliyor. %90 ve üzeri engel raporu bulunan bir vatandaşın ÖTV’siz araç alabilmesi için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

 • Kişinin sağlığı ne kadar kötü olursa olsun en az %90 ve üzeri engelli raporu olmalı.
 • Rapor sahibi kişinin 5 yılda bir kere olmak üzere ilk araç alımı sırasında ÖTV alınmaz.
 • Rapor derecesi %90 ve üzeri olan özürlü araç alımı işlemlerinde engel sebebi dikkate alınmaz; görme, duyma, konuşma veya ortopedik bir engel sebebiyle ÖTV ödemeden araç sahibi olunabileceği gibi zihinsel engelliler veya böbrek rahatsızlığı olanlar da bu haktan yararlanabilir.
 • Araç engelli birey yerine bir başkası tarafından kullanılacağı için engelli bireyin aracı kullanabilmesi amacıyla araçta herhangi bir mekanik düzenek veya özel bir tertibat yapılması gerekmiyor. Fakat taşıtı şahsen kullanamayacak durumda olan vatandaşların, tekerlekli sandalye veya sedye ile araca binebilmesini ve seyahat edilmesini sağlayacak bir düzenek yaptırılması zorunludur.
 • Araç, ağır engelli kategorisinde bulunan vatandaşların birinci dereceden üçüncü dereceye kadar olan akrabaları ya da profesyonel şoförler tarafından kullanılabileceği için engelli olan vatandaşın ehliyet sahibi olması gerekmez.
 • Söz konusu aracın satış işlemi sırasında trafik tescil işlemi yapılırken, araç sahibi engelli bireyin bir yakını ya da özel şoförün de kayıt altına alınması gerekiyor. Araç eğer bir şoför tarafından kullanılacaksa, aracı kullanacak şoförün iş akdi noter tarafından düzenlenmeli ve tasdik edilmelidir.

%90 Engelli Raporu Hakkında Daha Fazla Bilgi: %90 Engelli Raporu Nasıl Alınır?

%40 ve %89 Arası Engelli Raporu ile Araç Alımı

Engel raporu ile araç alımında sınır %40 olduğu için, ”Yüzde 40 engelli raporu ile araç alınabilir mi?” sorusunun cevabı merak ediliyor; evet, %40 ve üzeri rapor sahipleri ÖTV indiriminden faydalanabilir.

%40 ve %89 aralığında engeli bulunan bir vatandaşın ÖTV indirimli bir araç alabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 • 90 altı engelli aracı kimler kullanabilir? Bu tür araçlar yalnızca sahibi tarafından kullanılabilir. Trafik tescil işlemleri sırasında kişinin engeli hakkında belgeler ve ehliyeti kayıt altına alındığı için söz konusu araç başkaları tarafından kullanılamaz.
 • %40 ve %89 aralığındaki rapor sahipleri için birtakım engelli araç kullanım şartları bulunuyor. Bu şartlardan en önemlisi; engelli kişinin kullanabilmesi amacıyla, ilgili mühendisler tarafından araca mekanik bir düzenek hazırlanmasıdır.
 • Tam teşekkülü bir hastaneden, en az %40 oranında engelli sağlık raporu alınması gerekiyor. Alınan raporda; ”Engel durumuna uygun kod numaralı ehliyet alabilir ve özel tertibatlı araç kullanabilir.” yazısı mutlaka bulunmalı.
 • ÖTV avantajından faydalanarak araba almak isteyen engelli bir vatandaş sınav sürecini başarıyla geçmeli; kurs ve sınav süreçlerinden geçtikten sonra ehliyet belgesini almalıdır.
 • Ortopedik bir rahatsızlığı bulunan %40 ila 89 aralığında bir engelli; örneğin yüzde 60 özürlü araç alabilir mi? Doktorundan onay alan ve yukarıda belirttiğimiz gibi aracına ek bir tertibat yaptıran %60 ortopedik engeli bulunan biri ÖTV indiriminden faydalanarak araç alabilir. Ancak, engel derecesi %40 ve 89 arasında olan görme ve işitme engelliler, böbrek veya kalp rahatsızlığı olanlar ile zihinsel engelliler, araçları kendileri kullanmak zorunda oldukları için bu ÖTV istisnasından yararlanamazlar.
 • %40 ve %89 arasında engel derecesine sahip olan vatandaşlara aynı şartlar uygulanır. Örneğin yüzde 70 özürlü raporu ile araç alımı için de bu şartlar geçerlidir.

Engelli Araç Alımı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

2019 yılında düzenlenen ÖTV indirimli engelli araç alımı koşullarında bazı belgeler değiştirildi. Son değişikliklerle birlikte gerekli evraklar ve engelli araç nasıl alınır sorusunun cevabı şu şekilde:

 • Öncelikle engel durumunu gösteren bir sağlık raporuna sahip olunması gerekiyor. Tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınan raporun üzerinde mutlaka ÖTV indiriminden yararlanılabileceğine yönelik ibare bulunmalıdır. Fakat %90 üzeri engel durumunda başka bir şart gözetilmediği için engel oranının %90 veya üzerinde olması halinde bu tür bir ibareye ihtiyaç duyulmuyor.
 • Eğer araç, engelli bireyin kendisi tarafından kullanılacaksa; yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu sonucunda, araçta herhangi bir özel düzeneğe ihtiyaç duyulup duyulmadığına dair makine mühendisleri tarafından verilen kararın yer alması gerekir. Bu karar kapsamında satın alınan araç, üzerinde gereken ayarlamalar yapıldıktan sonra kullanıma uygun hale gelir.
 • Engelli ÖTV indiriminden faydalanarak satın aldığı aracı kendisi kullanacak olan engellilerden önceden H sınıfı ehliyet istenirken, artık engelli B veya A sınıfı ehliyetler talep ediliyor.
 • Bu belgelere ek olarak, araç satış işlemleri sırasında MTV istisna bildirim belgesi düzenlenir ve vergi dairesine gönderilir. Bu belge ile ilgili işlemler, aracın satın alındığı firma tarafından gerçekleştirilir.

Engelli Araç Alımı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

 • 1.6 motor gücünü ve ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayan araçlar için %45,
 • ÖTV matrahı 40.000 TL’yi ile 70.000 TL arasında olan araçlar için %50,
 • ÖTV matrahı 70.000 TL’yi geçen araçlar için ise %60 oranında ÖTV indirimi uygulanıyor.

Engel oranı %90’ın üzerinde olan vatandaşlar için engelli araç fiyatları bu rakamlardan daha da uyguna geliyor; çünkü %90 üzeri engelli bireyler için ÖTV oranı %0 olarak uygulanıyor.

Engelli araç indirimi hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, aracı alacak bireyin engel oranıdır. Arabayı alacak kişinin engel oranı %90’ın üzerindeyse Özel Tüketim Vergisi %0 oranında, engel %90’ın altında ise %26.3 olarak uygulanacaktır.

“Engelli araç indirimi yüzde kaç?” sorusunun cevabı aranırken yalnızca ÖTV indirimini hesaplamak eksik ve hatalı bir sonuca ulaşmaya neden olur. Çünkü; engelli bir birey için satın alınan araçlarda faydalanılan indirimlerden bir diğeri de KDV indirimidir. Normal durumlarda KDV, aracın ÖTV’si eklenmiş fiyatı üzerinden hesaplandığı için ÖTV oranında indirim söz konusu olması KDV’ye de yansır.

Örnek bir engelli araç hesaplama işlemi yapmamız gerekirse; satış fiyatı 40.000 lira olan bir aracı satın almak istediğiniz zaman, engelli indirimiyle birlikte bu aracın fiyatı yaklaşık olarak 22.000 liraya denk gelir ve yaklaşık olarak 18.000 liralık bir indirim hakkı kazanmış olursunuz.

Engelli araç alımı fiyat hesaplama işlemini kabaca bu şekilde yapabilirsiniz. Aklınızda bulunan bir model varsa sıfır km araç satan firmaları ziyaret ederek kesin fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.

Engelli ÖTV İndirimi Hangi Araçlar İçin Geçerli?

 • Daha önce de belirttiğimiz gibi engelli ÖTV indirimi yalnızca 1.6 motor gücünün altındaki binek otomobiller için geçerlidir.
 • Engelliler ticari araç alabilir mi? Kesinlikle hayır. ÖTV’siz ticari araç alımı hiçbir şekilde mümkün değildir.
 • Engelli üzerine kaç araç alabilir? Bir vatandaş için aynı zaman diliminde yalnızca bir araç alınabilir. 5 yıl ve sonrasında o araç satılmadan yenisi alınamaz.

Engelli Araç Kredisi Nasıl Alınır?

Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren kamu ve özel kuruluş bankalarının neredeyse tamamı engelli vatandaşlara araç kredisi imkanı sağlıyor. Kendinize en uygun araç kredisini alabilmek için sırayla tüm bankalardan bilgi alıp tarafınıza sunulan teklifler doğrultusunda karar vermeniz en doğrusu olur.

2. El Engelli Aracı Nasıl Alınır? Nasıl Satılır?

Engelli hakları ile alınan bir arabanın satış işlemlerinin, ÖTV ödemesi yapılmadan gerçekleştirilmesi için aracın satın alındığı tarihin üzerinden 5 yıl geçmesi gerekiyor. 5 yıldan önce yapılan satış işlemlerinde, aracın satışı esnasında uygulanan ÖTV indirimi tutarı kadar ödeme yapılması gerekir.  Kanunda belirlenen zaman sınırından sonra engelli araç satışı mahkeme kararı gerektirmeden noter huzurunda gerçekleşebilir.

5 Yıl Dolmadan Araç Satışı: 5 Yıl Dolmadan Engelli Aracı Nasıl Satılır?

Engelli Araç Sahibi Vefat Ederse

Engelli hakları ile satın alınan bir aracın sahibinin ölmesi halinde aracın satılabilmesi veya devredilebilmesi için de aracın trafiğe çıkış tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmiş olması gerekir. 5 yıl dolmadan engelli araç satışı yapılması halinde daha önce muaf tutulan veya indirim uygulanan tüm vergilerin ödenmesi gerekir.

Engelli Araç Sahibi Vefat Ederse Ne Olur?: Engelli Araç Sahibi Vefat Ederse Ne Olur? MTV – ÖTV Ödenir mi?

Engelli Raporu ile Alınmış Bir Aracın Satılması

Engelli hakları ile satın alınan bir aracın, başka bir engelli vatandaşa veya engelsiz bir vatandaşa satılması bir fark dışında aynıdır; araç engelsiz bir vatandaşa satılıyorsa plakadaki engelli işareti, trafik tescil kuruluşu tarafından iptal edilir.

Aracın satış işlemleri noterde düzenlenir ve tescile ait bir belge oluşturulur.  Noter tarafından satış tescili belge ücreti alındıktan sonra aracın ilk satışı sırasında kullanılan tescil belgesi, noter tarafından iptal edilerek arşive eklenir. Bu işlemlerin ardından aracı satın alan kişi, ikamet ettiği şehirde bulunan trafik tescil kuruluşuna başvurur ve yeni bir araç tescil belgesi oluşturur.

Engelli Araç İSPARK Kaydı: Engelli Aracın İSPARK Kaydı Nasıl Yapılır?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 486 YORUM
 1. haliladem yıldırım dedi ki:

  tavsiye ede bileceğim bir sayfa ve beni aydınlatıyor teşekkürler,

 2. haliladem yıldırım dedi ki:

  tavsiye ede bileceğim bir sayfa ve beni aydınlatıyor teşekkürler.daha fazla detaya önem verirseniz sevinirim özellikle engelliler için olursa dahada iyi olur saygılar

 3. şemsettin çoruh dedi ki:

  Slm.yüzde 90’lık bir raporla alınan araba engellinin aldığı maaşları etkiler mi?

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Merhaba Şemsettin Bey;
   ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araç 2022 maaşını ve evde bakım maaşını etkilemez. Yalnız, aldığınız aracın ücreti çok yüksek ise kaymakamlık tarafından muhtaçlığınız araştırma konusu edilebilir. Her ne kadar şimdiye kadar böyle bir duruma çok fazla rastlanılmamış olsa da gidip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın’dan bilgi almanız daha doğru olacaktır.

 4. bunyamin Gültepe dedi ki:

  Yüzde 60 engelliyim senelik araç vergisi ne kadar öderim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Merhaba Bünyamin Bey;
   Motorlu taşıtlar vergisinden muaf olabilmeniz için, engel durumunuzu belirten bir raporunuzun olması ve şahsınıza ait olan aracın engel durumunuza göre düzenlenip tertip edilmiş olması yeterlidir.

 5. olcay uzun dedi ki:

  öncelikle teşekkür ediyorum tane tane gereksiz bilgi olmadan ınsanları bu konuda cok net bi şekide aydınlatıyor bu konuda

 6. Ucler akkurt dedi ki:

  Merb.oglum %93raporlu dawn sendurumlu onun adina arac ala bilirmiyim yalnizraporu su anda 2yillik.cevap verilirse sevinirim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Merhaba;
   yüzde doksan üzeri rapor işinizi görecektir. Raporun son altı ay içerisinde alınmış olması gerekiyor.

   1. mehmet dedi ki:

    Engellilere sağlanan ÖTV İndiriminden yararlanmak için, 29/6/2006 tarihli ve 2006/10660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı

    16/7/2006 tarihinden önce alınmış olan raporların, söz konusu Kararname eki “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek

    Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yenileneceğine dair ÖTV mevzuatında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

    Dolayısıyla bu tarihten önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan sağlık kurulu raporları da ÖTV istisnası uygulamasında geçerlidir.

 7. ibrahim esmen dedi ki:

  merhaba eşim yüzde 57 engeli raporu var eşimin adına araba alabilirmyim selamlar

 8. MÜKERREM YILDIRIM dedi ki:

  66375.00 tl olan bir aracın %94 oranında raporu olan bir engelliye geliş fiyatı nedir?

 9. zafer erdoğan dedi ki:

  annemin %44 engelli sağlık heyet raporu var,ama 80 yaşında ve hastane,banka,pazar vs ihtiyaçları için araba almak istiyoruz.indirimden yararlanarak alabilirmiyiz..yardımcı olursanız sevinirim…saygılarımla..

  1. safa dedi ki:

   eğer ablanız adına alıcaksanız raporun %90 ve üzeri olması gerektirir.

 10. eray akıncı dedi ki:

  Ablam %85 görme engelli onun adına araba alırken nasıl bi indirimden faydalanabilirim

 11. Ibrahim çoban dedi ki:

  Çocuğum %100 üzümlü 50 bin TL araç alsam nekadar ödemem gerekiyor cevaplardan sevinirim tsk

 12. ARZU SÖZERİ dedi ki:

  merhabalar benim dedem 83 yaşında ve benim yanımda yaşıyor.gözün biri görmüyor kulak duymuyor ve aynı zamanda kalp hastası sürekli hastaneye gitmesi gerekiyor kontroller için.ben dedeme rapor alabilirmiyim.ve onun adına araba almak istiyorum ne yapmam gerekiyor bilgi verirseniz çok sevinirim.teşekkürler

  1. resul daye dedi ki:

   kurul raporu aldıktan sonra alabilirsin raporu al gerisi kolay alabilme ihtimalin yüksek anlattıklarına göre

 13. safa dedi ki:

  hocam yanlışınız var 1.4 üzeri değil,1.9 a kadar müaade var mesela biz bu sene 1.5 dCI aldık bize söylenende 1.9-2.0 alamıyacağımız.

 14. huseyin kaleli dedi ki:

  Merhaba benim kız kardeşim % 84 engelli raporu aldı. annem bakım maaşı kız kardeşimde engelli maaşı alıyor. Rapor da sürekli degilde 2 yıllık yazıyor ben kardeşimin üzerine nasıl araç alabilirim

 15. Enver Berber dedi ki:

  Çocuğumun %92 engelli raporu var bayiler öteve hesaplamasını%1.18 le ilginç bir hesapla yapıyorlar doğru olanı örneklendirirseniz sevinirim örneğin 70.000.tl lik bir araç alsam nekadar ödemem gerekir bayinin yaptıgı bu hesap yasalmı yoksa tüketiciyi aldatmaya yönelikmi aydınlatırsanız sevinirim ilginiz için tesekkür ederim

 16. DEMİR DEMİRBİLEK dedi ki:

  MRB. benım baban felç gecırdı ve %94 raporu var 50.bın tl.lik araç alabılırmıyım ve kaca alabılırım bıde raporu 2 yıl oldu gecerlıliği varmı .tşk

 17. selami dedi ki:

  yüzde işareti nerede

 18. xalikort dedi ki:

  babamın 2002’de aldığı %95 sürekli raporu var ama rapor şu an elimizde değil kayıp yani.
  1) aynı raporun bir nüshasını alabilir miyim?
  2) alabilirsem hangi kurumdan alabilirim?
  3) aldıktan sonra raporla araç alabilir miyiz ve raporun yenilenmesi gerekir mi? şimdiden teşekkürler.

 19. Boş boş dedi ki:

  Yeni bi çıkan bi kural la göre sadece yüzde 90 üzeri özürlüler zaten faydalaniyor bide yüzde 40 üzeri sadece ortopedik raporlular da indirimli araçlardan yararlanıyor.

 20. MAHMUT AYDIN dedi ki:

  babaannem %90 raporlu arac alma konusunda tamam ama satıs için butun raporların 5 yıl zorunlulugu varmıdır.

 21. bahtı kara dedi ki:

  arabamız bır kaza sonucu pert oldu sıfır araba alıcak durumda degılız suan ıkıncı el bır arac alırsak ona tertıbat taktırılabılır mı

 22. Halil yilmaz dedi ki:

  Mrb dedem bundan 9 ay önce kalçadan ameliyat oldu 85 yasında fakat yuruyemiyor aracimizda yok çok ihtiyacımız var iyi kötü bir araç ala bilirmiyiz aydiňlatirsanz sevinirim

 23. Yunus ÖZGÜR dedi ki:

  Merabalar,
  Babam diyaliz hastası %92 özürlü raporu var. Şu an malülen emekli. Biz rapor aracıyla bir araba almayı düşünüyoruz. 55 000 tl civarındaki bir araba bize neye mal olur ve arabayı almamız babamın maaşında bir kesintiye uğratır mı? Şimdiden teşekkürler.

 24. Yunus ÖZGÜR dedi ki:

  Mrb, %92 özürlü raporu ile alınan araç kaç yıl sonra satılabilir.
  teşekkürler…

  1. Eyyup balta dedi ki:

   5 yıl

 25. Murat Tütüncü dedi ki:

  Merhabalar
  Benim %40 oranında gözden dolayı sağlık raporum vardır.
  Raporum süreklidir.
  Mevcut raporumla araç alıp alamayacağım konusunda bilgilerinizi rica ederim.

 26. muratc dedi ki:

  yanlış bilgilendirme yapmayın alınabilecek max motor hacmi 1600 cc dir

 27. Ugurş dedi ki:

  Merhabalar abim down sendromu hastası bu indirimden yararlanabilir miyiz aracı b3m kullanmak zorundayım down sendromu hastalarına standart olarak %90 üzeri özürlü raporu verirler mi ?

 28. nihas t dedi ki:

  merhabalar..

  eşimin ninesi engelli raporuna sahip. interneten okudugum kadarıyla kişinin torunları da kendisine bakmakla yukumlu olmasa bıle bu ındırımden belge cıkartarak yararlanabılıyomus.
  Acaba rıca etsem bu durumu bana teyit edebilirmisiniz.

 29. Yusuf yıldız dedi ki:

  Merhabalar..
  Iki engelli kardeşin herbirinin adına bir araba alina bilir mi yoksa her aileden bir tane mi olur .

 30. Yusuf yıldız dedi ki:

  Merhabalar. .
  İki engelli kardeşin herbirinin adına bir araba alınabilir mi yoksa her aileden sadece birinin adına mi olur ?

 31. rahmi oguz dedi ki:

  merhabalar..
  kzim adina 5 yil once almis oldugumuz araci, bagajina tekerlekli sandalyesi ,tuvalet sandalyesi v.s. sigmadigindan arka koltuga da zor bindirebildigimizden oturu mahkeme karariyla satisi yapilip su anda yeni arac alma safhasindayiz. alacagimiz aracda azami fiyat tahdidi varmidiralacagim arac indirimli fiyati 76.000 tl.dir simdiden cevabiniz icin tesekkur ederim.

  1. Tuğrul dedi ki:

   Merhaba benim% 56 raporum var araba almayı düşünüyorum aldığım arabayı eşim kullanabilir mi ?

   1. kampanyabulucu dedi ki:

    En az %90 engelli bireylerin ÖTV ödemeden araç almalarına izin veriyor. Bu araçlar, “ağır engelli” sınıfındaki bireylerin birinci dereceden üçüncü dereceye kadar olan yakınları veya profesyonel şoför tarafından kullanılabiliyor.

 32. MEHMET dedi ki:

  acaba yüzde 60 raporu olanada indirm varmıı

  lütfen cevaplayın

 33. Faruk dedi ki:

  S.a coğu sitede engelli arac icin 1600 cc alti motorlarlari alabilir yaziyor fakat sizin sayfada 1600 cc ye kadar alınabiliyor demissiniz hangisine inancagimizi bilemedik yardimici olabilirmisiniz

 34. mustafa kara dedi ki:

  %68 rapor ile sıfır bir araçta nasıl bir indirim kullanılır .ama aracı alan kişi hem gazi eşi hemde % 68 raporu var nasıl bir indirim var?

 35. Ercan Canbulan dedi ki:

  2016 itibari ile 100 bin tl ilk bir araç ozurlu raporuyla kaç olur cevaplarsanız sevinirim

 36. SLH KRKMZ dedi ki:

  eşim % 90 süresiz engelli raporuna sahip ve SGK lı çalışan 0 veya 2. el arac alabilirmiyiz adına

 37. Ömer dedi ki:

  Merhaba 2016 yılında 100% raporla 95 bin tl araçı kaç tl ye alabilirim kdv indirimi varmı varsa % kaç cevaplarınız için saolun

 38. serkan çakmak dedi ki:

  Merhabalar
  Benim %40 oranında gözden dolayı sağlık raporum vardır.
  Raporum süreklidir.
  Mevcut raporumla araç alıp alamayacağım konusunda bilgilerinizi rica ederim

 39. dilek dedi ki:

  eşimin %40 özürlü raporu(sol ayak ortopedi)var ve otomatik vites araç kullanablir raporu aldı. Engelli indiriminden yararlanarak araç almak istiyor. ancak o aracı ben ya da bir başkası kullanabilir mi. özel tertibat yapılmayacak arabaya. bilgi verirseniz sevinirim

 40. Tevfik dedi ki:

  Selamlar. Allah tüm hastalarımıza ve engelli kardeşlerimize yardım etsin ve acil şifalar versin inşallah. Benim sorum şöyle olacak kardeşim için yüzde 80 üzeri ama 90 altı rapor var şimdi sadece ÖTV indirimi alacak yani tam bir muafiyet yok ayrıca hangi araçları alabiliriz örneğin dacia dokker biliyorsunuz bir aile arabasıdır. İlginiz ve alakanız için teşekkürler allah hepinizden razı olsun.

 41. Şeyma taşpınar dedi ki:

  Babam %82 gözünden engelli ve raporu var onun adına damadı engelli indiriminden yararlanarak araç alabilirmi

 42. harun yildirim dedi ki:

  %80 özürlü ötv araç alabilirmiyiz

 43. harun yildirim dedi ki:

  %90 özürlü ötv araç alabilirmiyiz

 44. hamza tahiroğlu dedi ki:

  İyi günler dilerim benim babamın 100 de 96 raporu var ama babam gözlerinden ama +3 ayda bir magdur maaşı alıyor 1.6 motorlu bir araç alabilirmiyiz teşekürler

 45. Sunay Sarı dedi ki:

  Merhaba benim babam is kazası sonucu %92 raporlu ve araç almak istiyorum ne gibi aşamalardan geçmem lazim hangi marka araba alabilirim beni bilgilendirirseniz sevinirim

 46. sadi ergin dedi ki:

  Ben %90 raporluyum arac almayi dusunuyorum hangi asamalardan gecmeliyimm

 47. sadi ergin dedi ki:

  Cvp bkliyorum

  1. Hamit dedi ki:

   Arkadaşlar %90 ve üzeri raporu olanlar (TİCARİ SINIFINDA OLMAYAN ) araçları her hangi bir marka farketmeksizin her bayiden alabilirsiniz..
   Fakat bu araçları alırken ÖTV / KDV si düşüldükten sonra geriye kalan miktarı peşin ödemek zorundadırlar.. Raporla alınan araçlara TAŞIT KREDİSİ verilmemektedir.. Anca çalışmış olduğunuz bankanıza giderek ihtiyaç kredisi çekip, veya cebinizde nakit paranız var ise aracın tüm masraflarını peşin ödemek durumundasınız.. .. 2015 te bizzat kendim sordum . durum bu şekilde yani.. Sizlere tavsiyem raporunuz var ise alın, paranız yok ise yakınınıza aldırın. fırsatları değerlendirin..

   1. caner aslan dedi ki:

    arkadaşım hepsi doğru fakat araç kredisi alınabiliyor akbank teb cetelem alj finanas vdf finanas alınabiliyor ben aralık 2018 aldım alj finanas toyotadan araç kredisi daha öncede akbanktan almıştım bilginize

 48. mesut akgeyik dedi ki:

  benim % 37 raporum var engelli aracı alabılırmıyım

  1. MEHMET dedi ki:

   ALABİLİRSİN YALNIZ H SINIFI EHLİYET ALMAN LAZIM VE RAPOR SÜREKLİ ENGELLNİ BELRTİYOR OLMASI LAZIM MESELA ÖZEL TERTİBATLI ARAÇ KULLANABİLİR DEMESİ LAZIM.

 49. murat dedi ki:

  benim %45 vergi muafıyeti rapırum var sıfır km arac alabilirmşyim

 50. suat dedi ki:

  yanlış hesap, toplam indirim % 30-32 değil %21 oluyor, dikkatinizi çekerim

 51. suat dedi ki:

  aynı kişi 2. defa araba alabilir mi?

 52. derviş dedi ki:

  benim %43 gözden kalıcı raporum var indirimli araç alabilirmiyim

 53. cevapisteyen dedi ki:

  %89 raporu olan biri araba kullanmayı bilmediği için 1.dereceden yakınları kullanabilirmi ?

 54. Ruzgar dedi ki:

  Raporumuz % 89 araba alırmıyız bu puanla

 55. Cemil karataş dedi ki:

  Mrb babamın %98 görme engelli raporu var yaklaşık 40 45 bin civarında araba almayı düşünüyoruz acaba engelli indirimi olunca ne kadara düşer birde bakım maaşı alıyoruz bu maasimizi almamiza sorun olurmu

 56. ali kaplan dedi ki:

  Selam un aleykum benim %82 oranla aihazamer hastası kaynanam var ben arac alabiirmiyim org indirimli

 57. muradiye elay dedi ki:

  kızımın %42 işitme engeli ve H ehliyeti mevcuttur. kızımıza araç almak istiyoruz bu indirimlerden (ÖTV,KDV) yararlanma hakkımız nedir? bilgilendirirseniz seviniriz.kolaygelsin…

 58. mehmet aslan dedi ki:

  raporumun arka kısmında araç almak için değerlendirilmedi nasıl itiraz edebilirim

  1. fatih eriş dedi ki:

   %92 ozurlu raporu aldım anneme alzemır .vasısı ben oldum .ek karar ıcın (araba)almam lazımdı muracaat ettım hakım kadına red verdı.ıtıraz ettım .tekrar 9.sulh hukuk red verdı.Roporda kısıtlının trafıkte verceği tehlıkeden zarardan taksı ağının cok olduğundan tekrar red verdıler.Alanlar nasıl almış anlamadım.Allah belaını versın o hakımlerın

 59. Muhammet dedi ki:

  Babamin % 94 glraporu war ve ama ben cift kabinli cif ceker almak istiyorum yolllarimiz cok kirik oldugunfan bilgilendirir seniz memnun olurum

 60. Ahmet çelenk dedi ki:

  Benin kızımın %96 raporu var alacağım araba 72.000 bayinin bana verdiği ötvsiz fiyat 48.000 bu fiyat sizce mantıklı bir fiyat mı beni aydınlatırsanız sevinirim

 61. fahrettin durak dedi ki:

  Merhaba benim 3 yaşında bir oğlum var. Tip 1 diyabet ve Çölyak hastası. İki hastalığının da fakülte den raporu var. ÖTV indirimi için basvursam yüzde 90 verirlermi. Daha once alan varmı. Yardımcı olursanız sevinirim. Iyi günler.

 62. kasım akar dedi ki:

  merhaba benim %64 raporum var ve malulen emekli oldum yalnız benim yürüyen aksamım da ve kabortada dıştan bakılınca birşey yok 🙂 yani demek istiyorum ki iç hastalıklar (kalp krizi sonucu bay-pas şeker ve astım hastasıyım)yatalak değilim kendi ihtiyacımı göre biliyor.gezip dolaşıyorum. bu durumda bende araç alırken bu indirimden faydalana bilirmiyim. saygılar.

 63. ibrahim dedi ki:

  sayın admin aracın 1.4 olması gerektiğini söylüyosun yanlış bigi 1.6 alabiliyosun bu 1 ikincisi öteve indirimi %45 tir kadeve indirimi yok tur eveyi ödemek zorundasın bilgileri güncelleyin sayın admin birde bir sürü indirim olsada galeriler hesap yaparken ayıp oluyor ama geçire bildiği kadar geçiriyor daha dün itibariyle bir dostum %98 raporla 1.5 daccia dastır aldı aracın fiyatı 52 gözüküyor ama dostuma 38 saymışlar bence 34 olmalıydı bu arcaın fiyatı ama bizim insanlar indirim varmı var tamam olur hop alındı gitti ddüşüncesi var

 64. Engin koşan dedi ki:

  Merhaba babam diyabet hastası insülin iğne kullanıyor Bu raporundan dolayı araç almamız mümkun mü acaba Teşekkürler

 65. ali dedi ki:

  %40 engelli birinin alacagı en yüksek motor 1.4 değil 1.6 dır düzeltirseniz iyi olur

 66. fatih eriş dedi ki:

  %92 ozurlu raporu aldım anneme alzemır .vasısı ben oldum .ek karar ıcın (araba)almam lazımdı muracaat ettım hakım kadına red verdı.ıtıraz ettım .tekrar 9.sulh hukuk red verdı.Roporda kısıtlının trafıkte verceği tehlıkeden zarardan taksı ağının cok olduğundan tekrar red verdıler.Alanlar nasıl almış anlamadım.Allah belaını versın o hakımlerın

  1. ahmet yıldız dedi ki:

   arkadaşım bende annemin vasisi oldum bende araç almak istiyorum mahkemeye müracaat etmemiz gerekiyor mu araç için rapor varsa problem ne

 67. Batuhan dedi ki:

  Ya kardesim bende mi sorun var sizdemi anlamiyorum.yuzde 90 ve uzeri ozurlu icin arac alicam.mevzuatta diyorki yuzde 45 otvden muaf.simdi hesapliyom otv si kdvsi mtv herseyi icinde olan arac 100 binlira ise otv yuzde 45 muaf isem bu arac 55 bin olur.bayiye gidiyorum adam bana 97 binliralik araca otv siz 69 binlira diyor.nasil hesapladin diyorum aracin vergisiz haline sadece kdv ekledim diyor.lan sitelerede bakiom benim aklim almiyor bu yuzde 45 den nasil muaf olunuyor .yuzde 45 diyoruz ya otamatik olarak yaridan biraz fazla olmali matematige gore.eee hocam burdada yazmissiniz 50 binliralik arac yuzde 45 duserse 29.olur die.nasil hesapladiniz neden 29 oluyor.50×45÷100=y olsun sonucta 50-y olur yani 27500 olur

 68. Can dedi ki:

  Yanlış bilgi vermeyin arkadaşlar bundan 5 yıl önce 1.6 motor arabayı aldık şimdi ise devlet 1800 cc kadar veriyor yani 1.8 motorlara kadar yanlış bilgi!!!

 69. murat dedi ki:

  slm ben bobrek hastasıyım %60 raporum var indırımlı araba alabılırmıyım

 70. Nur Dua dedi ki:

  Merhaba 5 yaşında kızımın %8 6 raporu var ve 2 yıllık süresi var bu raporlar araba alabilir miyiz. Bir de bu aracı almak için kredi alabiliyor muyuz lütfen cevap verin

  1. Seyit arslan dedi ki:

   Gecm8s olsun benim de oglumun %80 rapor u var ama yeterli olmuyor %90 istiyorlar malesef eger konuyu cozduyseniz beni de bilgilendirirseniz sevinirim

  2. Seyit arslan dedi ki:

   Gecmis olsun benim de oglumun %80 rapor u var ama yeterli olmuyor %90 istiyorlar malesef eger konuyu cozduyseniz beni de bilgilendirirseniz sevinirim

 71. mehmet dedi ki:

  Bunun dışında yani % 90 ve üzeri haricinde raporu olanlar ÖTV indiriminden kısmen yararlanabilirler. Ayrıca % 90 haricinde yalnızca ortopedik engelliler bu indirimden yararlanabilirler.

  Özel ilaveler yapılmış yani özel tertibatlı araç kullanacak olanlar H sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aracı sadece kendisi kullanmak zorundadır. Sol ayağı engelli olan özürlüler B sınıfı ehliyet ile kısmen ÖTV indiriminden faydalanarak aldığı otomatik aracı hem kendi hem de akrabaları kullanabilir. Ayrıca kendine ait olmayan her hangi bir otomatik aracı da kullanabilirler.

 72. mehmet dedi ki:

  slm arkadaşlar bu bilgi doğrumu bu şekilde araç alınıyormu bilgi verirseniz çok memnun olurum.Bunun dışında yani % 90 ve üzeri haricinde raporu olanlar ÖTV indiriminden kısmen yararlanabilirler. Ayrıca % 90 haricinde yalnızca ortopedik engelliler bu indirimden yararlanabilirler.

  Özel ilaveler yapılmış yani özel tertibatlı araç kullanacak olanlar H sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aracı sadece kendisi kullanmak zorundadır. Sol ayağı engelli olan özürlüler B sınıfı ehliyet ile kısmen ÖTV indiriminden faydalanarak aldığı otomatik aracı hem kendi hem de akrabaları kullanabilir. Ayrıca kendine ait olmayan her hangi bir otomatik aracı da kullanabilirler.

 73. aziz dedi ki:

  mrb annem 69 yaşında % 71 sürekli ve ağır engelli raporu var annemin adına ötv siz araba alabilirmiyim

 74. Hamza Karaman dedi ki:

  Selamün aleyküm hayırlı günler. Benim kafama takılan birşey var. Annemin engelli yüzdesi %45 ve annemde herhangi bir ehliyet yok. Üzerine araç alinabilinirmi..

  1. oğuzhan dedi ki:

   tabiki alınır.ama ötv ödemeniz gerekir sadece yıllık vergiden muaf olur başka bir naneye yaramıyor bu raporlar.annemde 80 var ama kadının yaşı olmuş 56 ona bu saatten sonra ehliyeti nasıl alayım.zaten belden aşşağı felçli cok saçma ya boyle salak saçma iş olamaz.

   1. Hamza Karaman dedi ki:

    Selamün aleyküm oğuzhan kardeşim. Şöyle bi durum olurmu. Mesela annemin ehliyeti yok ama ehliyet alacak yeteneğide yok araba kullanırken heyecan ve panik oluyor. Doktordan rapor alınsa araç kullanmaya müsait değildir diye o şekilde ehliyetsiz ötv kdv den muaf olunabilinirmi

    1. MANSUR YAŞIK dedi ki:

     selamun aleykum sayın yetkililer babam ın yüzde 72 raporu var parkison hastası 73 yaşında babam ötve den faydalanarak arac alabilirmi

 75. nazif dedi ki:

  selam oglumun 100{52 raporu var b sınıfı ehliyetide var sıfır araç alabilirmi

 76. Elazığ dedi ki:

  Mer arkadaşlar benim %45 raporun var gözden ÖTV indiriminden yararlanıp araç alabilir miyim

 77. serkan dedi ki:

  merhaba benim babam felcli onun uzerinden 15.000 ile 20.000 tl arası bir arac almak istiyorum bu fiyatlarda olan araclara ne kadar odeme yapmam istenir

 78. cengiz uymaz dedi ki:

  selam arkadaslar %90 üzerı engelli komşum var çocugu yok onun raporu ile araç alsak ,onun rızası ile ben hiç kan olmadıgından dolayı aracı kullanabilirmiyim

 79. Pelin dedi ki:

  Merhaba,
  Benim annem 2 sene önce sol tarafından felç geçirdi. Şuanda birinin bakımına muhtaç. Yanında refakatçi olmadan hiçbişey yapamıyor. Ötv indiriminden yararlanıp araç satın almak istiyoruz. Yüzde kaç rapor alırız. %90 rapor verirler mi.

  Vericeğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim.
  İyi Günler.

 80. Pelin dedi ki:

  Merhaba,
  Benim annem 2 sene önce sol tarafından felç geçirdi. Şuanda birinin bakımına muhtaç. Yanında refakatçi olmadan hiçbişey yapamıyor. Ötv indiriminden yararlanıp araç satın almak istiyoruz. Yüzde kaç rapor alırız. %90 rapor verirler mi?

  Vericeğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim.
  İyi Günler.

 81. Yıldırım dedi ki:

  Meraba.
  Ablamın engelli çocuğu üzerine araba almayı düşünüyorum. Dayısı olarak ben kullanıcı olabilir miyim ona

 82. Yaşar dedi ki:

  Annenin sol kolu yok ayaklarda platin var şeker var gözleri şekerden dolayı az görüyor tansiyonu var kalp var kaç özür alabiliriz?

 83. danyal dedi ki:

  benim %75 raporum var engeli arac alabilirmiyim alabirsem ne gerekiyor ve neriye baş vurmam gerekiyor teşekürler

 84. Yılmax dedi ki:

  merhabalar arkadaşlar ben yüzde 100 engelli olan yeğenimin üzerinden araç alacağım fakat diyelim aldık vs vs ilerde derseki siz benim adıma araç aldınız o araç benim bana verin derse devlet elimizden alır mı yoksa şöyle mi oluyor aracı ben alıyorum parasını ben veriyorum noter huzurunda benim adım geçiyor sadece onun üzerinden alıyoruz böyle bişey dese mahkeme vs açsa arabayı elimizden alabilir mi parayı verdiğimiz halde?

  1. Yildiz sas dedi ki:

   Meraba benim 2 çocuğum var %50 hafif zeka raporlular 11 ve 9 yasindalar eşim araba alabilirmi

 85. GAZİ dedi ki:

  MERHABA BEN TERÖR MAGDURU BIR GAZIYIM SAKATLIGIM SOL AYAKTAN ÖTV SIZ ARAC ALABILIRMIYIM.

 86. Ali dedi ki:

  Annenin gözden %43 raporu var arabayı alıp kendim kullanabilir miyim

 87. emrah dedi ki:

  merhabalar anneannemin %45 raporu var fakat ehliyeti yok zaten araçta kullanamaz rahatsızlığından dolayı bu oranı nasıl yükeselte biliriz ( ben veya kardeşim aracı kullana biliriz).

 88. hakan dedi ki:

  merhabalar %90 ve üzeri engelli araç alımlarında araç engellinin üzerine mi olmak zorunda ?

 89. serkan dedi ki:

  halam %55 engelli. ötv ve kdv indiriminden yararlanarak araç almak istiyor. fakat h sürücü belgesi yok. h sürücü belgesi olmadan indirimli araç alabilir mi.

 90. KADİR YILMAZ dedi ki:

  YÜZDE 80 SÜREKLİENGEL RAPORUM VAR.SIFIR ARAÇ ALMAK İÇİN KDV VE ÖTV İNDİRİMİM NE KADAR OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM BİLGİLENDİRMENİZ MÜMKÜN MÜ? SAYGILAR

 91. hale dedi ki:

  merhaba. biz %94 engelli annemiz için araba alıcaz. bayiye fiyat sorduğumuzda 65 bin liralık araca 45 bin dediler. ancak yukarıda okuduğuma göre %90 üzeri engelli bir kişi için 50bin liralık araç 29.500 liraya geliyor. bu durumda bizim de 65 bin liralık aracı 39 bin liraya almamız gerekmez mi?

 92. Hulya alparslan dedi ki:

  Oğlumun %48 raporu var ogrenme güçlüğü hiperaktif bu raporla araba alma hakkı varmı alsa kardeşi kullanma bilirmi

 93. Metin UĞUR dedi ki:

  Arkadaşlar babamın gözünde %60raporu var babam ehliyet alabilecek seviyede değil çünkü gözünde engelle alması mümkün değil biz bu indirimden nasıl yararlanabiliriz lütfen bana yardımcı olur musunuz

 94. Taner dedi ki:

  Merhaba benim abim arac kullanamaz %50 özürlü beni nilgilendirirmisiniz arac almak istiyoruz

 95. Solmaz dedi ki:

  Benim oğlum %50 zihinsel engelli üzerine araba alabilirmiyim

 96. ali dedi ki:

  Dedemin 68 agir ozurlu evet raporu var onun uzerine arac alabiliyor muyum

 97. bedirhan dedi ki:

  slm benim yüzde 48 raporum var araç almak için alablirmiyim yanı fadalana bilirmiyim

 98. önder dedi ki:

  merhaba arkadaşlar benim kardeşim engelli fakat engelli maaşı ve bakım parası alıyor ailem ben araba alsam bu maaşlarda kesinti olurmu yada tamamen keserlermi

 99. serkan dedi ki:

  Babamın üzerine araç alıcam özürlü raporunu henüz çıkarmadım fakat üzerine bir araba var (kamyonet) bu araç alımına engel olurmu ?

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   engel oranı %90 ve üzeri olanlar ancak rapor ile birlikte 1. ve 3. dereceye kadar yakınları araç alıp kullanabilir. Aksi durumlarda ceza uygulanır.

 100. kemalkacmaz dedi ki:

  ben işitme 48% oranında h sınıfı ehliyetim var.sıfır araç almak istermiyorum.5 yıl satamıyoruz demiş.çok saçmalık indirimi olurya onda…ben motorbisikleti alacam daha iyi.sıfır araç alırken 4 ay 5ay satır alım olmaması lazım

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   5 yıl boyunca satışını yapamamaktasınız ibaresi doğrudur Kemal bey.

 101. Ünal dedi ki:

  Benim kizim 6 yasinda 2 yasinda ki bir cocuk gibi 100de 82ki raporu var ben babası olarak alabilirmiyim.

 102. Hatice ÖZDEMİR dedi ki:

  Merhabalar. Ben %40 ortopedik engelliyim ve B sınıfı ehliyetim var. Engeli araç alımından yararlanıp bu aracı B sınıfı ehliyetim ile kullanabilirmiyim.

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Ehliyetinizi H sınıfına çevirmeniz gerekmektedir.

 103. Arkadaşlar %40 işitme engelliyim, raporum var, H sınıfı ehliyetim de var, hala işitme engellilere ötv’siz araç vermiyorlar mı? Araç’a ”İşitme engelli” sticker’i yapıştırsakta mı olmuyor?

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Eğer Engeliniz %40’ın altındaysa devlet size ÖTV indirimi yapmıyor. Ancak engeliniz %20 bile olsa doktordan sadece “H sınıfı ehliyet ile araç sürebilir” ibareli bir rapor aldıysanız o raporla ÖTV indiriminden faydalanabiliyorsunuz.

 104. Tolga dedi ki:

  Merhaba benim %75 engelli raporum var ben araba alabilir miyim? Bir’de raporumda çalışabilir kısmına hayır onayı koyacaklarına evet yazmışlar bu yüzden üç ayda bir maaş alıyorum, doktorum itiraz et dedi bende öyle yapıcam fakat itiraz etmeden öncede alabilir miyim araba engelli raporumdan faydalana bilirmiyim? B sınıfı ehliyetle araba satın alabilir miyim? Lütfen cevap yazarmısınız.

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   H sınıfı raporla faydalanabilirsiniz.

 105. Merve dedi ki:

  Merhaba benim kardesimin %73 agir engelli(zihinsel ve duygusal) raporu var.bununla otvden yararlanarak arac alimi yapilabilirmi? Araci ben kullanabilirmiyim? Yardimci olabilirmisiniz.simdiden tesekkur ederim.

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   En az %90 engelli bireylerin ÖTV ödemeden araç almalarına izin veriyor. Bu araçlar, “ağır engelli” sınıfındaki bireylerin birinci dereceden üçüncü dereceye kadar olan yakınları veya profesyonel şoför tarafından kullanılabiliyor.

 106. bedreddin dedi ki:

  %47 ortapedik engelli baldızım var üzerine araba alabilirmiyim ben kullanabilirmiyim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Engel oranı % 90’ın altında olanlar, yakınlarına vermek üzere araç alamamaktadırlar.

 107. aydın dedi ki:

  merhabalar benim annem 86 yaşında alzaymır ve parkinson hastası yürüyemiyor yurt dışından hibe yolu ile araç getirtebilirmiyim. teşekkürler

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   yurt dışına ilişkin bilgiyi 444 0 189 dan alabilirsiniz.

 108. Cengiz dedi ki:

  Daha önce %55 almış raporum var raporda sürekli ibbaresi. İşaretli bu işarete rağmen araç almam için tekrar rapor almam gerekiyormu Tşk

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   lütfen 444 0 189 ile görüşme sağlayınız

 109. aydın dedi ki:

  merhabalar benim annem 86 yaşında alzaymır ve parkinson hastası yürüyemiyor yurt dışından hibe yolu ile araç getirtebilirmiyim. teşekkürler raporu 95

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   yurt dışına ilişkin bilgiyi 444 0 189 ‘u arayarak edinebilirsiniz.

 110. Cnyt dedi ki:

  Merhaba benim annem %69bedensel engelli raorumuzda var arabayı ben kullanmak kaydı yla arba alabilir miyim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Engel oranı % 90’ın altında olanlar H sınıfı ehliyet alır, özel donanımlı araç kullanır ibaresinin bulunduğu bir rapor almalıdır. Ayrıca yalnızca sol bacaktan engeli bulunan engelliler ise “H sınıfı ehliyet alır, otomatik vitesli araç kullanır.” ibareli rapor almak zorundadırlar. Bu raporların kullanılması ise alınan araçları söz konusu engelli kişi dışında bir başkası kullanıyorsa ÖTV muafiyeti ortadan kalkar ve cezai işlem uygulanır.

  2. kampanyabulucu dedi ki:

   Alamamaktasınız

 111. hacı mustafa dedi ki:

  mrb lar %98 bedensel engelli biriyim tekerlekli sandalye ye bağlıyım 2 el araç alacağım
  , 2005 model 130hp transporter alacağım engelli plakalı oluyor mu sıfır almaya gücümüz yok aracı ben kullanamam acil cevap bekliyorum hepinize iyi günler

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   lütfen 444 0 189 nolu hattı arayarak detaylı bilgi alınız

 112. Burak dedi ki:

  Babam ℅60 engelli raporu war araba alabilirmi ?

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Alabilir. Engel oranı % 90’ın altında olanlar H sınıfı ehliyet alır, özel donanımlı araç kullanır ibaresinin bulunduğu bir rapor almalıdır. Ayrıca yalnızca sol bacaktan engeli bulunan engelliler ise “H sınıfı ehliyet alır, otomatik vitesli araç kullanır.” ibareli rapor almak zorundadırlar.

 113. Ertan TÜRKARSLAN dedi ki:

  slm ben yurt dışından malulen emekliyim 2 sene önce Türkiye ye yerleştim.Türküm ama yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra Hollanda vatandaşlığına geçtim.Fiziksel engelim yok raporumun içeriği nörolojik ve psikiyatrik içerikli yüzdelik dilimi %80 %100 olarak gözüküyo. Kimliğim mavi kart bu şartlarda Türkiye de özürlü aracı olma durumum nasıl olur beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Yurt dışından aldığınız rapor veya ehliyet burada geçerli olmayacağından, Türkiyede tekrar engel raporu veya ehliyeti aldığınız zaman yararlanabilirsiniz. Diğer sorularınız için lütfen 444 0 189 ‘u arayınız.

 114. Serdar dedi ki:

  Benim babamın yüzde 93 raporu var sıfır araç aldığımızda babam vefat ettiğinde aracı nasıl sayabilirim YADA ölmeden önce vekalet felan verme hakkı varmı

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   ölümün Türkiye’de vuku bulduğu ve mükelleflerin de Türkiye’de bulunduğu durumlarda ölüm tarihini takibenden dört ay içinde, ivazsız intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ilgili vergi dairesine verileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer sorularınız için lütfen 444 0 189 arayınız

 115. behzat dedi ki:

  MERHABA ENGELLİ KARDEŞİM VAR RAPORU YÜZDE 92 DİYELİMKİ 70 BİN LİRALIK BİR ARABAYA NE KADARA ALABİLİRİZ LÜTFEN TAM BİLGİSİ OLAN BİR ARKADAŞ CEVAP VERSİN ŞİMDİDEN TESEKKURLER

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), normalde %45’tir. Ancak, özürlü indiriminden faydalandığınızda bu oran %26.3’e düşüyor.

 116. Metin dedi ki:

  Merhaba babama ait engelli aracımız mevcut aracı aldığımızda aracı engelli olmayan birine teslim süresi 10 yıl dediler acaba 10 yılmı yoksa 5 yılmı yardımcı olursanız sevinirim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   5 yıl içerisinde satamamaktasınız

 117. Kadir dedi ki:

  Merhaba benim annem kis hastası singoin diye geçiyor galiba tedavisi yok 19 yıl önce iki tane ameliyat oldu omurilikten 20cm kis var alamıyorlar tedavisi yok. Geçen düşüp kalça kemiğini kırdı ameliyat oldu kalça protezi takıldı. Biz heyete sokup rapor aldım raporun yüzdesi %91 geçerlilik süresi sürekli fakat raporda ağır özürlü hayır yazıyor ve açıklamada ÖTV indiriminden yararlanır gibi bir ifade yok araç alabilirmiyiz

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Engel oranı %90 ve üzerinde olduğu için alabilirsiniz. Ve aracı 1. dereceden 3. dereceye kadar yakınları da kullanabilir. Lütfen evraklarınızla birlikte satın alma işlemini yapınız.

 118. Samet dedi ki:

  Selam arkadaşlar. Babam annesinin üstüne araç almak istiyor. Babannem 93 yaşında ve %66 engelli raporu var üstüne araç alınsa babam veya ben süre bilirmiyim. Okuduklarıma göre sanırsam en az %40 engelli olan ve kendi sürecek olanlar alabiliyor başkası sürebilmesi için %90 olması lazm heralde tam anlıyamadım konu hakkında bilgilendirirmisiniz %66 raporlu olarak alınan aracı ben veya babam kullana bilirmi saygılar.

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   %90 ve üzeri engel durumlarında ve aracı kullanamaz olduğu durumlarda, yakınları engelli kişinin üzerine alınan arabayı kullanabilirler.

 119. Ömer dedi ki:

  %83 engelli raporum var araba alabilirmiyim alsam ne ne kadar oderim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Aracın fiyatına göre belirli bir oranda indirimden faydalanabilirsiniz.

 120. hasan şahinuç dedi ki:

  yorumlarınızda dikkat ettim de fiyat yazılanlara cvp vermemişsiniz bende sorayım 90.000tl lik bir araca yüzde doksan rapora göre ne ödemem gerek şimdiden cevabınız için tşk ederim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), normalde %45’tir. Ancak, özürlü indiriminden faydalandığınızda bu oran %26.3’e düşüyor.

 121. Halis dedi ki:

  Merhaba eşimin babaannesi üzerinden araç almayı düşünüyoruz raporu %93 sanırım biz alamıyoruz aracı üstümüze engelli kişinin oğlunun üzerine alıp damadı olarak ben kullanmak istiyorum bu mümkün müdür? birde bu işlemler için vasi kararı çıkartmak gerekir mi? teşekkür ederim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   %90 ve üzeri engeli olanlar, birinci ve üçüncü dereceye kadar olan yakınlarına ötv den muaf olarak araç alıp kullanma hakkına sahiptir. Gerekli evraklarla birlikte başvurabilirsiniz.

 122. ahmet dedi ki:

  ahmet ben. bende yüzde 71 engeliyim ama ötv indirimi alamıyorum sadece ortopedi engellilere veriliyo.bu işe bi çözüm istemek lazım devletten bu işte bi tezaklık var haksızlık

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Yararlanmak için hastaneden H sınıfı ehliyet alır, özel donanımlı araç kullanır ibaresinin bulunduğu bir rapor alınmalıdır. Ayrıca yalnızca sol bacaktan engeli bulunan engelliler ise “H sınıfı ehliyet alır, otomatik vitesli araç kullanır.” ibareli rapor almak zorundadırlar. Bu raporların kullanılması ise alınan araçları söz konusu engelli kişi dışında bir başkası kullanıyorsa ÖTV muafiyeti ortadan kalkar ve cezai işlem uygulanır.

 123. Murat dedi ki:

  %43 raporun var araç alabilirmiyim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   İndirimden faydalanarak alabilirsiniz. Öncelikle hastaneden “H sınıfı ehliyet alır, özel donanımlı araç kullanır.” ibaresinin bulunduğu bir rapor almalıdır. Ayrıca yalnızca sol bacaktan engeli bulunan engelliler ise “H sınıfı ehliyet alır, otomatik vitesli araç kullanır.” ibareli rapor almak zorundadırlar. Bu raporların kullanılması ise alınan araçları söz konusu engelli kişi dışında bir başkası kullanıyorsa ÖTV muafiyeti ortadan kalkar ve cezai işlem uygulanır.

 124. ilyas dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar benim yüzde 65 raporun var nasıl bir araba ve ne kadara sahip olabilirim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Bu haktan yararlanmak için ilgili engelli kişi hastaneden “H sınıfı ehliyet alır, özel donanımlı araç kullanır.” ibaresinin bulunduğu bir rapor almalıdır. Ayrıca yalnızca sol bacaktan engeli bulunan engelliler ise “H sınıfı ehliyet alır, otomatik vitesli araç kullanır.” ibareli rapor almak zorundadırlar. ÖTV indirim oranı %45 tir alacağınız aracın tutarına göre hesap değişecektir. Alabileceğiniz en büyük motor gücü 1.4 ‘tür.

 125. Ömer dedi ki:

  Arkadaşlar benim b ehliyetim var ama %47 raporun var araba almak istiyorum ama ehliyetimi nasıl h sınıf nasıl alabilirim şimdiden tşkürler

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Engeliniz %20 bile olsa doktordan sadece “H sınıfı ehliyet ile araç sürebilir” ibareli bir rapor alabilirsiniz. Raporu aldıktan Trafik Tescil Bürosuna başvurarak alabilirsiniz.

 126. Hakan dedi ki:

  Meraba kolay gelsin benim babam sağ taraftan kısmı felç geçirdi yüzde kaç rapor alabiliriz şimdiden teşekkür ederim babam 81 yaşında birde araba almayi düşünüyoruz ÖTV siz araba alabilirmiyiz

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Engel oranına göre rapor dahilinde alabilirsiniz.

 127. İlyas dedi ki:

  Arkadaşlar özürlü araç alındında özürlü kişi olmadan istediğimiz yere gidiliyormu gitsek sorun oluyormu ?

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Engel oranı %90 üzerinde ise araç alabilirsiniz.

 128. mali dedi ki:

  iyi günler eşim nakilli ve %70 engelli raporu var arac alabilirmiyiz ve ben eşi olarak kullanabilirmiyim yoksa kendisi mi kullanmak zorunda ?

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Alabilirsiniz. ÖTV den muaf olabilmek için aracı engelli kişi kendisi kullanmalıdır. Aksi halde ceza uygulanır. %90 ve üzeri engel için aracı başkası kullanmaya haizdir. Ancak ÖTV indiriminden faydalanabilirsiniz. ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), normalde %45’tir. Özürlü indiriminden faydalandığınızda bu oran %26.3’e düşüyor.

 129. tufan kocaturk? dedi ki:

  yuzde doksanbes, raporum, vr kac? Motor, gucune, kadzar? Arac, alabilirim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Bu kapsamda alabileceğiniz en büyük motor gücü 1.4 ‘tür.

 130. Fatih Can dedi ki:

  Merhaba peki özürlü indirimi ile motosiklet satın alınabilirmi?

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   ÖTV indirimi ile motorsiklet alımı vardır. Ancak, engel durumuna göre ek tertibatsız veya ek tertibatlı bir motorsiklet ÖTV istisnası kapsamında motosiklet alınabilir. Ancak bu aracın ek tertibat uygunluk raporunun alınması ve sürücünün ilgili sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

 131. Gökhan GÜL dedi ki:

  Babamın %89 engeli var bu kapsama içinde ötv den muaf araba alabilir mi

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Alabilir. Ancak aracı kendisi kullanmak şartıyla. Engelli kişi kendisi kullanmak sureti ile aracı alır ve engeline uygun düzenleme yaptırırsa ÖTV’den muaf olabilir. Bu haktan yararlanmak için ilgili engelli kişi hastaneden “H sınıfı ehliyet alır, özel donanımlı araç kullanır.” ibaresinin bulunduğu bir rapor almalıdır. Ayrıca yalnızca sol bacaktan engeli bulunan engelliler ise “H sınıfı ehliyet alır, otomatik vitesli araç kullanır.” ibareli rapor almak zorundadırlar. Bu raporların kullanılması ise alınan araçları söz konusu engelli kişi dışında bir başkası kullanıyorsa ÖTV muafiyeti ortadan kalkar ve cezai işlem uygulanır.

 132. Mehmet ali dedi ki:

  İyi günler annem 100de 87 raporlu annem kısmi olarak sol tarafı felçli araç nasl alabilirim

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Engelli raporu ile satın alınan aracın bir başkası tarafından kullanılması durumunda da ÖTV muafiyeti olmamaktadır.
   Eğer engelli kişi kendisi kullanmak için aracı alır ve engeline uygun düzenleme yaptırırsa ÖTV’den muaf olabilir. Bu haktan yararlanmak için ilgili engelli kişi hastaneden “H sınıfı ehliyet alır, özel donanımlı araç kullanır.” ibaresinin bulunduğu bir rapor almalıdır. Bu raporların kullanılması ise alınan araçları söz konusu engelli kişi dışında bir başkası kullanıyorsa ÖTV muafiyeti ortadan kalkar ve cezai işlem uygulanır.

 133. Fatih KAYA dedi ki:

  Mrb. Araç alınırken 3. Dereceden yakınları kullanabiliyor demişsiniz. Bu kişiler daha sonra dan degiştirilebilir mi. Mesela anne baba abi verildi isim olarak ama daha sonradan kardeşinde kullanması gerekiyor bu durumda ne yapılıyor yoksa ilk alırken verilen isimler mi geçerli sadece

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Lütfen 444 0 189 Vergi İletişim hattını arayarak detaylı bilgi alınız.

 134. Hakan dedi ki:

  Meraba. Araç engelli adına alındığına göre,
  Engellinin vefatı durumunda araç vasiyemi yoksa engellinin varislerinemi kalıyor..

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Evet. Kanunda; ölümün Türkiye’de vuku bulduğu ve mükelleflerin de Türkiye’de bulunduğu durumlarda ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, ivazsız intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ilgili vergi dairesine verileceği hüküm altına alınmıştır.

 135. şeyma dedi ki:

  merhaba…babaannem %95 engellı babam onun ıcın araba alıcak ama engellı maaşında kesılme olur mu yada yaşlılık maaşında…

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Arabayı alabilmektesiniz. Ancak maaş bilgisine ilişkin bilgiyi 444 0 189 numaralı hattan bilgi alabilirsiniz.

 136. Volkan volkan dedi ki:

  Selam 2 yaşındaki çocuğumun engel %90n üzeri fakat velayet karşı tarafta.bu şekilde bi yaptırımla illa velayeti almam mı gerekli yoksa ebeveyni olduğundan mütevellit bi zorluk çıkmadan da aracı kendim alabilirmiyim .?
  Şimdiden teşekkürler.

  1. kampanyabulucu dedi ki:

   Kurumla görüşmeniz halinde daha detaylı bilgi alabilirsiniz

 137. Metin dedi ki:

  Merhaba benim%100 raporum var indirimli aracı amcamın yada kardesim in adına yapabilirmiyim

 138. Mehmet dedi ki:

  Annemin %51 engeli raporu var en dusuk engelli yuzde kac olmalidir.

 139. Duman dedi ki:

  merhaba…benim B sınıfı ehlıyetım var…eşimin ehliyeti yok heyet tarafından verilen %42 lik bir rAPORU VAR…o ehlıyet almadan ben ötv vergisini ödemeden araç alabilirmiyim

 140. DumaN dedi ki:

  merhaba…benim B sınıfı ehlıyetım var..eşimin ehliyetı yaok.. %42 engelli raporu var..o ehlıyet almadan ben onun adına araç alabilirmiyim

 141. Fatma mutlu durmuş dedi ki:

  Merhaba. Kardeşim %90 isitme engelli. Raporu da mevcut. Bu durumda özürlü indiriminden faydalanarak araç alabilir mi?

 142. Alper dedi ki:

  Merhaba eşimin raporu% 42 ama araç kullanamam diyor ben kocasi olarak esimin raporuyla esimin üstüne arac alabilirmiyim Teşekkürler

 143. Kemal kuzu dedi ki:

  Benim %60 raporum var sağ ayağım sorunlu bu indirim den nasıl yararlana bilirim

 144. Orhan dedi ki:

  Nenemin %90raporu varfelc ve konusamiyor bakicisi annem vekaleti dayimin uzerine aracin ruhsati kimin uzerine olur annemin bakici maasi kesilirmi

 145. Cem acar dedi ki:

  Merhaba ben yuzde 73 raporlu bobrek nakilliyim en fazla kac motor guclu araba alabilirim otv indirimi ve mtv muafiyeti olurmu ayrica sadece saglik rapoyla gitsem alabiliyormuyum yoksa h sinifi ehliyetmi gerekir,,yardimci olursaniz cok sevinirim..

 146. Hüseyin selçuk dedi ki:

  arkadaşlar benim kanser hastası akrabam var kolon kanseri makat kapalı torbayla yaşıyor ameliyat raporları herşeyi var elinde ankara onkolojide ameliyat oldu ben araç almak için%kaç rapor almam gerekli ehleti var kendisi makam şöförüydü şimdi hala raporlu olduğu için çalışmıyor araç alıp alamayacağımı bilen varsa bana yardıncı olmalararını rica edermim selamlarımla

 147. lazadam dedi ki:

  Merhabalar,
  Engelli lerin alabileceği araçlar, sadece taksi vb mi olmalı? Örnek: ATV Motor(4 teker) alamazlar mı? Bilgilerinizi rica ederim.

 148. Sarp dedi ki:

  S,a arkadaşlar ben nenenin üstüne araç almak istiyorum %97raporu var vasisi annemin üzerinde allah etmesin nenemin vefatı üzerine ondan sonra neler bekliyor bizi aracı satabiliyoruz mu yoksa ölümünden sonra 5 yıl satamıyoruzmu MTV bağlanıyomu gereken bilgileri verirseniz sevinirimm

 149. Nurşen dedi ki:

  Merhaba … ben babam için araba almak istiyorum bendensel %66 raporlu ve diyaliz hastası her hafta gittiği için araba ihtiyacımız var …sizce bu durumda araba alabilir miyiz ve nasıl bir yol izlemeliyiz ?

 150. samet dedi ki:

  merhaba. annenemin üstüne araç alacagım bakım aylıgı için rapora başvurduk % 76 verdiler 3 ay önce ben şimdi araç için başvurmak istiyorum % 90 üstü rapor çıkarma şansım varmıdır acaba bilgi verirseniz çok sevinirim ugraşmayalım yoksa boşuna.

 151. Veli dedi ki:

  %71 raporun var kalpten araç alabilirmiyim almak için neyapmamlazim

 152. Sefa dedi ki:

  Sol gözüm doğuştan görmüyordu ama ameliyat oldum lens ile görebiliyorum %50 engelli raporum var arac alabilir miyim ?

 153. Halil dedi ki:

  Merhabalar babaannemin üzerinden ÖTV siz araç almak istiyorum 100/98 özürlü var vasi olarak atandım .Araç almak için dilekçe ile başvuru birde alacağım aracinproformu ile mahkemeye başvuru yapacağım.bu durumda halihazırda kullandığım panelvan aracım var bu araç alımına engel olurmu .Araç alırsam panelvani satacam .Birde baba annemle ayrı şehirlerde ikamet ediyorum.bu hususlar hakkında bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler…

 154. Halil dedi ki:

  Merhabalar babaannemin üzerinden ÖTV siz araç almak istiyorum babannemin100/98 raporu var vasi tayin edildim.yanliz benim şu an kullandığım panelvan aracım var birde babaannemle ayrı şehirlerde ikamet ediyorum bu hususta araç alma şansım varmı. yada ikametgah adresimi köye tasisammi.diye düşünüyorum..Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler..

 155. Derviş dedi ki:

  Merabalar benim eşimin babasının %65 raparu var araç alabilrmiyiz.

 156. şemsettin karakan dedi ki:

  slm benim dedemin %77 rapor var arac alabilirmiyiz.

 157. Burhan dedi ki:

  Mrhb iyi günler bnm annemin ℅80 üzerinde nasıl başvuru yapabiliriz ne tur evraklar gerekli ve bu arabayı alırken prsnat vermelimiyiz veya vade varmı

 158. Mehmet dedi ki:

  Merhabalar benim H sınıfı ehliyetim var 2012 engelli araç aldım 23.03.2017 tarihinde hastaneden ehliyet baş vurdum heyet bana engelli ehliyetini verdi yeni çıkan ehliyet kanunun belli maddelerine göre hastane ehliyet almama sakınca görmedi bende 2012 aldığım % 53 raporumla vergi dairesine gittim ordaki bayan bana araç alamadan diyor benim önümü zora çekiyor ben bu durumda ne yapmam gerekli şu anki kullandığım araç özel tertibatli araç benim sağ bacak atar damar değişti kasımdan ayak bilegime kadar sağ bacak diz altından itibaren uyuşma his kaybı ayak parmaklarım güç kaybı yürüme bozukluğu norojenik ağrı bunlara bağlı rahatsızlık
  Hastane bana normal ehliyet vermiyor sen sakarsın diye makinede araç vermiyor bununla ilgili ne yapmam gerekli

 159. Yasin dedi ki:

  Annemin kas erimesi hastalığı var iki bacağıda rahatsz yürüyemiyor. Araç alabilirmiyiz alırsak oğlu olarak ben kullanabilirmiyim?

 160. Cavit dedi ki:

  Iyi gunler %70 zeka özurlu dayim var dayimin uzerine bir yakini veya vasisi bulunan kisi araba alabilirmi.Aracta kendi ozrune gore duzenlemede mumkun degil..

 161. Cavit dedi ki:

  Iyi gunler %70 zeka ozurlu dayimin uzerine bir yakini veya vasisi olan kisi araba alabilirmi.Kendine gore duzenleme yaptirmasida mumkun degil.

 162. cavit dedi ki:

  İyi günler %70 zeka özürlü dayım var bunun üzerine bir yakını veya vasisi bulunan kişi arac alabilirmi. H sınıfı ehliyet alması imkansız araca özürüne uygun düzenleme yaptırmasıda mümkün degil

 163. Bünyamin aslan dedi ki:

  Kayın babam %89 raporu var araba alabilirmiyiz yanlız kayın babam yatalak arabayı kızı yada ben eniştesi kullanacaz bununla ilgili bilgi verirbisinız

 164. Ersin dedi ki:

  Merhaba benim babam 86 yaşında %90 ağır engelli raporu var babamın üzerine ÖTV siz araç alacaktık mahkemeden vasi kararı istediler vasi kararını çıkardık vasi kararını çıkarırken hakim arabayı almanız için tekrar mahkemeden izin almanız lazım dedi vasi kararını aldım mahkemeye gittim izin almak için bana tekrar dava açmam gerektiğini söylediler 157 TL harç parası aldıktan sonra tekrar dava açtılar 11. ayın 8’ine gün verdiler benden bir sene önce komşum aldı ÖTV siz araç o sadece vasi kararı ile aldı bir de bir izin kağıdı vermişler tekrar dava açmadı ben hakimin kalemle durumu izah ettim kalem komşumu dava dosyasına baktı evet dedi o dava açmadan almış hakimin acemi zamanına denk gelmiş dedi ama artık yasa böyle senin dava açman gerekiyor acaba bu ne kadar doğrudur elimizde vasi kararı olmasına rağmen tekrar ÖTV eden muaf araç almak için dava açmamız mı gerekiyor teşekkürler

 165. Ali Şan dedi ki:

  Merhabalar, %96 engelli ablamın üzerine araç alsam araç benim üzerime mi oluyor ablamın üzerine mi, ikinci sorum plakada engelli işareti kesin olmak zorunda mı, üçüncüsü araçta engelli kişi olmadan istenilen şehre seyahat edilebilir mi?
  Şimdiden çok teşekkürler

 166. Mali dedi ki:

  Merhaba,kardesimin %91 engeli var,sorum su indirim olarak sadece %45 otv indirimimi oluyor,yoksa hem %45 otv hemde %3 kdv indirimi vs oluyormu

 167. hakan dedi ki:

  Hocam komşumuz yüzde 90 üstü raporla araç aldı. 70.000 tllik arabayı 42.000 tl almış. Bizde raporumuzu yükseltebilirsek almak istiyoruz fakat bi sorum olacaktı. İnternet ortamında ötv engelli araç alımı hesaplama makinesi diye sayfalar var. orada araç fiyatını yüzde 45 ötv üzerinden hesaplayınca mesela arkadaşın aldıgı araba 70.000 tl orda fiyat 48.bin küsür çıkıyor ama arkadaş 42.000 tlye aldım dedi.yüzde 90 raporla aldıgından daha ucuza almış oldu. toplam yüzde kaç düşerek hesaplanıyor bu hesaplama. yüzde 90 üzeri engelliler için.

 168. Emrah dedi ki:

  İyi günler benim yüzde 40 ın üzerinde raporum var araç alabilirmiyim

 169. M dedi ki:

  Merhaba,kardesim 6-7 yıl once lösemi kanserine yakalandı,%91 sürekli engelli raporu var, ama suanda iyilesti sadece kontrolleri devam ediyor,bizde %45 otv indiriminden faydalanabilirmiyiz?simdiden tesekkurler

 170. mahmut dedi ki:

  slm… annem %53 özürlü ve H ehliyeti var… babam annemin refakatçisi olarak arabayı annemin üzerine alıp kendisi kullanabilir mi???

 171. Barış K dedi ki:

  Merhabalar benim obezite,diyabet kolesterol ve hafif düzeyde işitme durumundan %44 engel oranı verildi tam teşekküllü devlet hastanesinden araç alırken ötv demin yararlanabilirmiyim ne yapmam gerekiyor bunun için teşekkürler

 172. Hüseyin dedi ki:

  Rapor yüzde 90 ama kredi puanımız düsük acaba arac alabilir miyim

 173. Yaşar dedi ki:

  Merhaba ben kayınvaldeme bakıyorum bir oğlu ve kızı var oğlu bakmıyor annesine üzerine araç almak istiyorum raporu 96 kayın valdrm araçın benim olmasını istiyor olurya vefat ederse oğlu hakkını alır buna karşın neler yapmamız gerek ya kızına yada bana kalması için araçın böyle bir imkanımız varmı yardımcı olursanız sevinirim

 174. BURAK dedi ki:

  MERHABA BABAMIN YUZDE 97 RAPORU VAR 3 GUN ÖNCE 83000 LİK ARACI 52.500 E ALDIK SİZCE NORMALMİ BENİM KAFAMA TAKILAN YÜZDE 97 ENGELLİ RAPORU VAR TAMAMİYLE ÖTV VE KDV ÖDEMEMESİ LAZIM DEĞİLMİ

 175. Nur BALTA dedi ki:

  Merhabalar benim engelli raporu %65 lakin ehliyetim de var .. yanlız raporum ortopedi üzerine değil kronik rahatsızlık .. ÖTV indirimi ile araç almak için hangi yolları izlemem gerek teşekkür ederim

 176. Mustafa dedi ki:

  Merhaba annem iki dizinden de kemik kireçlenme olduğu için ameliyat oldu bu engelli sınıfına giriyor mu?

 177. Serbülent dedi ki:

  Baldızım %90 işitme engelli onun adına araç akşam kullanabilir miyim ve ÖTV den. Yararlanabilir miyim?

 178. Mehmet dedi ki:

  Merhaba. Anneannem bizimle yaşıyor ve anneannemin yüzde 90 üzeri raporu var araç almayı düşünüyoruz ancak araç sahibi kim olucak yani ruhsat kime ait olucak yarın bir gün ileride hak isteyen olursa nasıl bir yol olur. Ayrıca anneannem acı geçirdiğinden konuşma yok anlaşılır hareketler yok ne kadar bizi anlasada

 179. Recep dedi ki:

  Merhabalar ben MS hastasıyım kronik tedavisi tam olarak olmayan bir hastalık %56 engelli raporum var şuan için fiziki bir engelim araç alabiliyormuyum bilgisi olan arakadaşların desteğini rica ediyorum.

 180. Yılmaz dedi ki:

  Selamun aleyküm, Babam %70 zihinsel engelli bakım ücreti ve 3 ayda bir verilen yardımı alabiliyoruz. Babam ne araba kullanabilir nede ehliyet alabilir ben yinede ÖTV siz araç alabilir miyim

 181. Yılmaz dedi ki:

  Babam Yüzde 70 zihinsel engelli benim B sınıfı ehliyetim var. Bende faydalanabilirmiyim??

 182. Murat dedi ki:

  merhaba benim babamin %97 raporu var ama hiç kalakmiyor ben kullanabilirmiyim birde istediğimiz arabayi alabiliyormuyuz

 183. murat dedi ki:

  eşimin şeker hastalığında dolayı %40 engelli raporu mevcut araç alımı yapabilir mi ? alabilyorsa eşi olarak ben de kullanabilir miyim ?

 184. Handan dedi ki:

  Merhaba. Benim babamın %52 raporu var. Toplamda seker ortapetik ozuru var. Raporda ağır özürlü dye geçiyor. Babamın üzerine araba alıp kullanabilirmiyim. Babamin ehliyet almasi gerekir mi.

 185. Fatih işeri dedi ki:

  Merhaba ben eşimin kardeşi üzerinden araç almak istiyorum %91 raporu mevcut gözlerinden acaba aracı kımşer kullanabılıyo başka biyerde okudum yurtiçinden alınan araçları herkes kullanabılıyo diye yardımcı olursanız sevınırım teşekkürler

 186. Çağatay dedi ki:

  Annem ameliyat oldu kalçasından, platin var şu an da ve yürümesinde aksaklık var sakat raporunu hastaneden alsak, aracı babam kullanabilir mi ( annemin ehliyeti vs yok ).

 187. Murat dedi ki:

  merhaba benim babamin %97 raporu var ama hiç kalakmiyor ben kullanabilirmiyim birde istediğimiz arabayi alabiliyormuyuz
  birde 120 bin liralik arabayi kac paraya alabilirim

 188. Özlem dedi ki:

  Merhabalar babam %77 ağır engelli raporu var , h sınıfı ehliyet alamıyor, babamın üstüne alırsak arabayı birinci derece yakınları kullanabiliyormuyuz?

 189. Mehmet dedi ki:

  Babamın yüzde 85,raparu var sol el sol ayak is görmez raparu felçli babamın adına araba alaabilirmiyim alırsam yüzde kaç indirim yapılır

 190. Cenk dedi ki:

  Merhaba babam %52 ortapedik özürlü. Raporunda ağır özürlü yazıyor. Ben babamın üstüne araba alıp kullanabilirmiyim.

 191. Aydin dedi ki:

  Merhaba babam %52 ortapedik özürlü. Raporunda ağır özürlü yazıyor. Ben babamın üstüne araba alıp kullanabilirmiyim

 192. Nebahat dedi ki:

  Benim oğlumun yüzde 73 özürlü raporu var .daimi .21 yaşında araba alabilirmiyiz .onun adına

 193. Erdal dedi ki:

  ÖTV indirimi çok güzel bir şey ama durumu yeterince iyi olmayan aile yinede araç alamıyor kdv indirimide olsa ne güzel olur bizde hastalarımızın rahatça istediğimiz yere götürme imkanına sahip olurduk bununla alakalı bilgi alabilirmiyim yada nereye başvurmanız lazım acaba

 194. Erkan Doğan dedi ki:

  Mrb. Babam kalp hastasi kalp kapakciklari degisti baypas oldu kendisi indirimden faydalanabilir mi?

 195. Mehmet dedi ki:

  Nenem yüzde 98 özürlü ve ben torunu olarak üstüne araç alıcam bu araçı alırken taşıt kredisi kullanabilir miyim ve araçın ne kadarına kredi kullanabilirim acil cevap teşekkürler

 196. Can dedi ki:

  Merhaba, babamın %60 engelli raporu var kalp rahatsızlığından dolayı. Fakat herhangi bir ehliyeti yok. Ehliyet alma şansı da yok artık. Otv indirimden yararlanma ihtimalimiz var mı? Uzuvlarinda problem olduğunda yararlanabiliniyor fakat kalp gibi iç organlardan dolayı engelliliklerde durum nedir.
  Teşekkürler.

 197. Murat dedi ki:

  Selamun aleykum %40 engelli raporum var fakat her 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor bu durumda vergi indiriminden yararlanabiliyormuyuz ?

 198. Yunus dedi ki:

  Sag gozumde %90 gorme kaybi var.ÖTV indiriminden yararlanabilirmiyim.Yapicaklarim nelerdir.Yardimci olrmusunuz

 199. Atilla Özmen dedi ki:

  By pass ameliyatı oldugum için %66 rapora sahibim.Indirimli araç alabilirmiyim.

 200. Mustafa dedi ki:

  Bilgilerinizi güncellermisiniz. 70000 tl ye kadar yüzde 45.70000 ile 123900 yüzde 50.123900 üstü yüzde 60 ötv indirimi.

 201. Mehmet dedi ki:

  11 yaşında erkek kardeşim var %90 raporu var üstüne araba alabilirmiyiz yaşı onemlimi

 202. Yusuf dedi ki:

  Merhaba benim babam %65 engelli raporu var suan da alicagimiz arabanin %60 otv gozukuyor otvinin ne kadarini oduyoruz birde araci ben kullanabiliyormuyum tesekkurler

 203. Recep Polat dedi ki:

  Benim kardeşim %76 engelli. Araç alımında %kac indirim uygulanır? Aracı kimler kullanır? Raporda ağır engeli yok deniyor. Kardeşim duyma ve konuşma özürlü.

 204. Ali dedi ki:

  Merhaba benim bobregimin biri calismadigi icin ve sağ kulagimdaki yüzde 100 işitme kaybından dolayı %60 engelli raporum var ve sindirim sistemi bozukluğu özürü olarak gozukmekte ve ben sıfır araç almak istediğim de kendim kullanmak kaydıyla veya ailemden birinin kullanması kaydıyla faydalana biliyormuyum yardımcı olursanız çok memnun olurum.

 205. Fulya dedi ki:

  %90 kızımın engeli var araç almak istiyoruz ne kadarlık bir ötv indiriminden yararlanabiliriz ?

 206. Ahmet ulusoy dedi ki:

  Eşim böbrek nakilli. %70 raporu var. Otv indiriminden yararlanabiliyor muyuz? Onunla birlikte aracı ben de kullanabiliyor muyum?

 207. Güray bulut dedi ki:

  Hayırlı akşamlar eşimin %40 raporu var alınan araç özel donanımlı olması gereklimi ben eşi olarak kullabiliyormuyum ilginize teşekkür ederim

 208. Meteora dedi ki:

  Merhaba, eşimin annesi %60 engelli eşime araç almak istiyorum ötv indiriminden yararlanabilirmiyiz?

 209. Erdoğan dedi ki:

  Merhaba benim ağabeyim zihinsel engelli be %96 raporu var babam vasisi aceba araç kredi kullanarak araç alabilir miyiz

 210. Güray bulut dedi ki:

  Eşim %40 raporlu alınan aracı ben eşi olarak kullanabilirmiyiz

 211. Hasan yaman dedi ki:

  Slmm ben hasan benim kiz kardesim baska ailede evlatlik ve tek cocuklari ehliyeti yok kasdesimin babasina araba almak istiyior babasi pankrias hastasi rapor alirsa arabayi benim kulanabilirmiyim

 212. Ercan ışık dedi ki:

  Merhaba annem %65 engelli raporu var araba alabilir miyiz ve indirimlerden yararlanabilirmiyiz

 213. Mahmut dedi ki:

  Benim %53 raporum var sağ göz tembel hiper tansiyon ve seker var engelli araç alabilirmiyim vergi dairesindeki memur alamazsın dedi bunun için ne yapmalıyım rahatsızlıkların kronik rahatsızlığa girdiği için olmuyormuş

 214. Armağan dedi ki:

  Dedem 70 yaşında %92 duyma engeli var onun üzerine araç alırsak indirim ne kadar olur

 215. Yunus aydemir dedi ki:

  Merhabalar benim engelim sol elimin parmaklari is kazasi sonucu oldu %30 engelli raparim var daha once polis ehliyetime el koydu hastanenin bana verdiği rapor h sinifi ehliyet ala vilir raporu var ben bu raporla indirimli araba ala bilirmiyim

 216. alp dedi ki:

  merhabalar.. sol kol brekial pleksus hasarı var ve %42 engel raporum var. B sınıfı sürücü belgem var. 104, 10.02, 35.04, 47 kısıtlamalara ilişkin kodlarım var ehliyetimde. Ötv indiriminden yararlanabiliyor muyum ? Yararlanabiliyorsam ilk gideceğim kurum hangisi olmalı?
  Teşekkür ederim

 217. Senar Çimen dedi ki:

  İyi günler benim sorum şu : %49 sürekli bedensel engelli raporum var (Sag Kolum iş kazasından dolayı parmaklarım kapanmıyor sabit duruyor). Ayrıca H sınıfı otomatik vites ibareli ehliyetim var . Acaba ben araç alırken ötv indiriminden yararlanabilirmiyim ?

 218. hayri demirkıran dedi ki:

  %42 engelli raporum var . Raporda H sınıfı ehliyet kullanabilir ibaresi de var . Otomatik vites araba kullanabilir raporum var .ötv indiriminden yararlanmak için tekrar engelli raporu almaya gerek varmı.

 219. Melek dedi ki:

  Engelli raporuyla araba alınca hastanın 5 sene icinde vefat durumunda vergi ve o tv devlete geri veriliyormu

 220. Mustafa dedi ki:

  Benim çocuğumun %98 raporu var ve18 yaşında 60bin tl lik araca %kaç ÖTV alınır. Kdv nın tamamımmı alınıyor ve ya %kaça alınıyor ve ya hiç mi alınmıyor
  Buna bi açıklama yaparmısınız

 221. Eray dedi ki:

  Merhabalar Annem sol elinden iş kazası geçirdi.%53 engelli raporu war.52 yaşında halen çalışıyor.Annem H sınıfı ehliyet almadan beni sürücü gösterip araç alabiliyor mu?

 222. Candamar67 dedi ki:

  Merhaba Arkadaşlar %40 işitme engelli, raporum var,
  B sınıfı ehliyetim var, işitme engellilere ötv indirim araç alma şansım war mi ?

 223. Mesut dedi ki:

  Iyi gunler abimin 100/92 ozurlu raporu var yukarda okudugum yazilara baklirsa ozurlu raporu 100de90 uzeri olan kisi 0 ötv ve 100de 18 olan kdv nin sadece 100de 15 ini vericek doru anladim dimi ;bide arabayi alirken diger vergilerden muaff miyiz yani MTV den falan yoksa onlari vericekmiyiz

 224. Fatma dedi ki:

  Iyi günler benim %45 raporun var orta peşin sol ayaktan engelliyim ve en üste bir yazı okudum ve orda yüzde 90 engelli olanlar ağır engelli ibaresi şartıyla engelli yakınları aracı sürebilecek yazıyordu altında ise %90 ve diğer engel durumlar ortopedik ve sol bataktan engelli olanlar B sınıfı ehliyetleriyle aracı.kullanabilecek ve başka araç kulllanabilcek akrabalarida kullanabilir yazıyordu bunu aciklayabilirmisiniz burdan ne çıkarmam gerekir ben eşiğinde kullanabilmesini.istoyorum raporunda herhangi bir ibare işaretli olması mi gerekiyor?

 225. Mehmet Araç dedi ki:

  Ben yüzde 92 raporu olan bir engelli vatandaşım. Adıma otomobil aldım, ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti yatalak olarak hayatımı idare ettiğim 3 aylık engelli maaşımı dondurmuşlar. Madem 3 aylık engelli maaşı iptal olacaksa, niye Türk hekimleri o raporu veriyor. 6. aydan9. aya olan3 aylık engelli maaşımı alamadım. İlgilenmek izi rica ediyorum.

 226. mert ali dedi ki:

  merhaba abim in 100/54 rapor u var araç alabilme imkanımız var mi acaba

 227. mehmet dedi ki:

  merhabalar. eşimin%90 sürekli raporu var kronik böbrek yetmezliğinden bayiden araç almaya gittik evlenmeden önceki soyadı var diye raporda işlem yapmadılar. raporu düzeltip öyle gelin dediler.kimlikte evlenmeden önceki soyadının yazdığını söyledik ama nafile .yarın hastaneyle görüşeceğim raporda düzeltme yapılıyor mu diye

 228. Kıvanç dedi ki:

  Merhaba,
  Mahkeme süreci başlangıcı nasıl oluyor nereye veya nerelere gitmem gerekir.
  Yardımcı olursanız sevinirim.

 229. SONGÜL ATAS dedi ki:

  Merhaba anneannemin yüzde Seksendokuz raporu var ve kendi seksen üç yaşında arabayi alıp biz kullanabilirsiniz yada raporun yüzde doksan nin üzerine çıkartmak için ne yapmaliyiz

 230. SONGÜL ATAS dedi ki:

  Anneannemin % 89 raporu var kendisi 83 yaşında ayakta bile zor duruyor onun içi araba almak istiyoruz biz alabilirmiyiz yoksa raporu yükseltmek için ne yapmaliyiz

 231. ayet dedi ki:

  merhaba benim babam %90 özürlü raporu var üniversiteye giderken bu rapor üzerinden yurt imkanlarından yararlanabilir miyim üstelik annem de vefat etmiş durumda ..

 232. Erhan dedi ki:

  Merhaba annem %83 engelli raporu aldı 6 Aylık yürüme ve görme kaybı var diye de not düşüldü rapora bu oranla araba alabilirmiyiz ve ben kullanabilirmiyim

 233. Yasin dedi ki:

  Slm ben %65 ortapedik özürlüğüm H sınıfı ehliyetim de var nasıl araç alabilirim bana yardımcı olursanız sevinirim

 234. aydın dedi ki:

  benım 2 kolum protez raporum 91 kaç cc ye kadar hakım var birde yakınım kaç kişi yazdırabilirım kulanmak için mesela 4 çocuğum var öğrenebilirmıyım bunu

 235. Mustafa dedi ki:

  Merhaba benim % 50 görme engelli raporun var ÖTV indiriminden yararlanmak bilir miyim ve bunun için nereye başvurmak gerekiyor eğer yararlanır İsem araç kullanamıyorum gözüm bulanık görüyorum evliyim eşim kullanıcak

 236. Mustafa dedi ki:

  Merhaba benim % 50 engelli raporun var GÖRME Engelliyim her iki gözümde bulanık görüyor ÖTV indiriminden yararlanmak bilir miyim eşim kullanıcak ÖTV indirimi almak için ne yapmam lazım

 237. Mustafa dedi ki:

  Merhaba benim % 50 engelli raporun var GÖRME Engelliyim her iki gözümde bulanık görüyor ÖTV indiriminden yararlanmak bilir miyim eşim kullanıcak ÖTV indirimi almak için ne yapmam lazım

 238. berat dedi ki:

  merhaba dedem görme engelli olduğu için %91 raporu var araba alabilir miyiz eğer alabilirsek arabanın ikinci el veya sıfır olması şart mı

 239. berat dedi ki:

  merhaba dedem görme engelli olduğu için %91 rapor aldı biz araba alabilir miyiz eğer alabilirsek arabanın sıfır veya ikinci el olması şart mı

 240. Eren dedi ki:

  K.pederimin 2ayağindada problemi var çok zor yürüyor ve 2006 da %40 engelli raporu vermişler şuan kaç baktirmadik ama sorum şu kendisi 70 yaşında ÖTV indiriminden h sınıfı ehliyet alarak yararlanılıyor fakat yaşından dolayı h sınıfı ehliyet alamaz alsa dahi yaşından dolayı araç süremez damadı olarak onun adına alıp kullanabilirmiyim

 241. Harun dedi ki:

  Öncelikle merhaba güzel bir açıklam olmuş Benim babamda engelli 2014 yılında araba aldık kendi üzerine h sınıfı ehliyeti var yanlız arabada en büyük 1.6 alabilirsiniz 1.4 değil bunu düzeltirseniz sevinirim çünkü babamda 1.6 var

 242. berat dedi ki:

  merhaba dedem görme engelli olduğu için %91 rapor aldı ve biz engelli arabası almak istiyoruz alabilirmiyiz eğer alabilirsek arabanın ikinci el veya sıfır olması şart mı sorumu cevaplarsanız çok sevinirim

 243. Yusuf dedi ki:

  Merhaba..böbrek nakil li %,70, engelli raporumu var ama ortopedik rahatsız ligin yok araba indiriminjden yararlanabhilirmiyimlm

 244. Muhammed dedi ki:

  Babamın %88 engelli raporu var bir bayide alamazsınız dediler böyle birşey varmı .
  Birde babam kullanabilecek durumda değil ama raporu %88 in altında olduğu için ben üzerime alabiliyor muyum teşekkürler

 245. Muhammed dedi ki:

  Babamın %88 engelli raporu var bir bayide alamazsınız dediler böyle birşey varmı .
  Birde babam kullanabilecek durumda değil ama raporu %90 in altında olduğu için ben üzerime alabiliyor muyum teşekkürler

 246. Fatma dedi ki:

  Merhaba benim kızım 3 yaşında yuruyemiyo yuzde 68 raporu var bizde indirimden faydalanabilirmiyiz yada araba alabilirmiyiz

 247. Macit dedi ki:

  Başkasının %90 raporunu kullanarak araç alabilirmiyim

 248. Volkan dedi ki:

  Merhaba ablamın %64 engelli raporu var araç alabilirmiyiz alsak ben kullanabilirmiyim kendisinin ehliyeti yok almamız gerekirmi

 249. Zübeyde Aydınlık dedi ki:

  Kızım %88 engeli var sağ kolunda elinde sakatlık var ayaklarında aksama var oteve indiriminden yararlanabilirmiyim

 250. Selcuk dedi ki:

  Merhabalar esimde % 45 rapor var sag el ortapedik…
  Yurt disinda abisi yasiyor. oradan almak istesek abisi araciligiyla nasil gelir ve toplam arac bedeli dahil turkiyeden alindiginda hangisi daha uyguna gelir. Yardimci olursaniz sevinirim…

 251. Salih dedi ki:

  Merhaba annem %75 engeli ama ben ormanlardan arsızlık duyduğum için itiraz etim şimdi yeniden heyet karşısına çıkınca ötv indiriminden yararlana bilmek için neyse diyelim %90üstü bir oran verildi artık diyelim raporumuz %90 peki araç almak için herhangi bir bayi bize kredi verebiliyor mu çünkü engelli kişinin hiç bir sosyel güvencesi ve hiç bir bankayla çalışmışlığı yok sadece peşinatımız var ufak bir miktar bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim ve (bu tarz itiraz etmelerde heyet özürlülük oranını yükseltiyormu) tesekkür ederim.

 252. Isımsız dedi ki:

  Merhaba ben anneme rapor cıkardım otv ve mtv den muhafıyet yazıyor yuzde 60 raporlu yanlız ozel tertıpat yazmıyor tertıbat olmadıgı ıcın otomatık araba alımında ben kızı olarak kullanabılırmıyım bırde ehlıyet yok alma sansıda yok bılgı verırmısınız tesekkurler

 253. Osman Şahin dedi ki:

  Merhaba eşimin amcası Şizofreni hastası olduğundan dolayı %82 ağır özürlü raporu var kendisi araç kullanacak durumda değil biz yakını olarak Onun adına araç alıp kullanabilirmiyiz.

 254. sniper dedi ki:

  %99 engelli, arabayı herhangi bir oto alım-satımcıdan alabilir miyiz yoksa alacağımız arabanın şubesi olması zorunlu mu?

 255. Mevlut dedi ki:

  %90 özürlü ablam var ve ben vasi siyim ablamın üzerine araç almak istiyorum ama ablam vefat ettikten sonra araç ne oluyor

 256. Selim dedi ki:

  Merhabalar kardeşime %89engelli raporu verdiler bu raporla nasıl araç alırz

 257. Turhan dedi ki:

  Merhaba,çocuğum 9yaşında ve her iki kulağında da işitme kaybı var.bir kulağında %80, bir kulağında %90 kayıp var ve cihaz kullanıyor.Ayrıca bir böbreği de %16 civarlarında çalışıyor.yani doktorlar tek böbrekli olarak kabul ediyor.Hastane raporu %43 tür.Bu şartlarda olan ve bakıma muhtaç bir çocuğun hizmetinde kullanmak için bir arabayı indirimi veya ötv siz alabilir mi?veya başka haklardan faydalanabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim

 258. Yonca dedi ki:

  Merhaba ben yonca %85raporum var fakat fiziksel olarak hiçbir engelim yok karaciğer nakli oldum B sınıfı ehliyetim var araç almak istiyorum fakat ben H Sınıfı ehliyeti almak zorundamıyım yoksa sadece fiziksel engeli olanlarmi alıyo

 259. cihat palabıyık dedi ki:

  85 yaşında annem kısmi olarak sol el ve sol ayak felçli yürümekte zorluk çekiyor. ÖTV. indirimli araç oğlu olarak ben alabilirmiyim..

 260. Soner dedi ki:

  Iyi günler amcamın %60 raporu var ortapedik sağ ayaktan sakat amcamın üzerinden araba almış olsak bunu ben kullana bilir miyim

 261. hasan dedi ki:

  %83 engelli raporum var araba alabilirmiyim alsam ne ne kadar oderim

 262. Ramazan dedi ki:

  Merhaba 40 raporum var kas ve iskelet sistemiyle alakalı özürlü araç alabilirmiyim

 263. ahmet dedi ki:

  % 90 rapor ile babama araç aldık kendisi kullamadigi için ben kullanıyorum noter onaylı babam vefat ederse ÖTV indirimi kalkiyormu bu indirimi gerimi oduyoruz

 264. Gafur dedi ki:

  Acaba özürlü raporuyla ticari araç alabilirmiyiz acaba

 265. Kutsal dedi ki:

  Slm , 5 yılda bir hak veriliyordu bu 3 yıla düşürüldü fde deniliyor bilgisi olan varmı bu konuda

 266. Mustafa dedi ki:

  Ben engelli bi bireyim köyde yaşıyorum kamyonet tipi araçta varmı

 267. Uğur dedi ki:

  Merhabalar babamjn engelli raporu % 93 dür araç almak istiyoruz 85 binlik bir araç bize kaça gelir ötvden yüzde kaç yararlanabilirim %45 mi%60 cevap verilirse sevinirim.