Yeni Taahhüt İptali Yasası 2015 | Kampanya Bulucu

Yeni Taahhüt İptali Yasası 2015

Yeni Taahhüt İptali Yasası 2015

2015 Yılının ilk ayında tüketiciler için devrim niteliğinde bir yönetmelik değişikliği oldu. Artık internet aboneliklerinde, GSM operatörlerinin aboneliklerinde ve Digitürk, D Smart gibi dijital yayın hizmetlerinde ‘’taahhüt iptali cezası’’ uygulanamayacak.

Resmi Gazete’de 24.01.2015 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre artık taahhüt iptal işlemlerinde ceza uygulanamayacak. Bununla birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği tüketici lehine birçok yenilik getiriyor.

Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe gireceğinden bu yönetmelik 24 Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yönetmeliğin getirdiği yenilikler özet olarak şu şekilde:

Taahhütname verme zorunluluğu

taahhüt iptali yasası

(2) Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geriödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.

(3) Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcıikinci fıkrada yer alan bilgileri tüketiciye aynı ortamda vermekle yükümlüdür. Taahhüdün sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla verilmesi durumunda ise, satıcı veya sağlayıcının taahhüt kapsamında sunulan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresini tüketiciye aynıortamda vermesi yeterlidir. Ancak bu durumlarda; satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü taahhüdün verilmesinden itibaren on dört gün içinde yerine getirmek zorundadır.

(4) Taahhütnamede, taahhüt konusu mal veya hizmetin bedeli, aynı mal veya hizmetin taahhütsüz abonelikler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemez.

Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi

MADDE 16 – (1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.

(2) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.

Taahhütlü aboneliğin sona ermesinin bildirimi

MADDE 17 – (1) Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirir.

Sözleşmenin feshi

MADDE 22 – (1) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

(2) Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncı madde hükmü uygulanır.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Fesih bildirimi

MADDE 23 – (1) Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

(2) Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez.

Fesih talebinin yerine getirilme süresi

MADDE 24 – (1) Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Tüketicinin fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda on beş gün; haftalık süreli yayınlarda bir ay; aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben fesih bildirimi hüküm ifade eder.

Feshin sonuçları

MADDE 25 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

(2) Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde tüketiciye göndermek zorundadır. Ancak, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre dört aya kadar uzatılabilir.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken tüketiciye ilave bir maliyet yüklemeden mahsuplaşma yöntemini de kullanabilir.

Yönetmeliğin tamamını Resmi Gazete’nin şu linkinden inceleyebilirsiniz: Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği 2015

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 38 YORUM
 1. fatih çiçek diyor ki:

  ben gecen sene dsmart aldım şimdi iptalini istiyorum ama 390 tl istiyorlar

  1. vaner ural diyor ki:

   git kardeşim ödedigin artık kaç fatura varsa birde dilekçe tüketici haklarına başvur bekle
   faiziyle geri alırsn

   1. Carlynda diyor ki:

    You’re on top of the game. Thanks for shgrani.

   2. Marnie diyor ki:

    That’s way the beesstt answer so far!

  2. Kalie diyor ki:

   If time is money you’ve made me a weteihalr woman.

  3. Ivalene diyor ki:

   Many many qutliay points there.

 2. vaner ural diyor ki:

  bende tahahütle cihaz aldım 24 ay 3fatura ödedim gitm bayiye borcumu ögrenmeye cıkarsam 532 lira normalde 460 lira neyms 72liracayma bedelimiş gitm tüketici heyetine 3fatura bir dilekce başvurdm bakalm inşlah iyi sonuçlanırda bu soygunculardan kurtulurz

  1. ulaş tepeli diyor ki:

   sonuç ne oldu

   1. vanerural diyor ki:

    cevap olumsuz çıktı

    1. Marilee diyor ki:

     Now I’m like, well duh! Truly thkfnaul for your help.

    2. Mildred diyor ki:

     Son of a gun, this is so helpufl!

   2. Cindy diyor ki:

    What a joy to find soomene else who thinks this way.

   3. Melly diyor ki:

    Hats off to wheevor wrote this up and posted it.

  2. Marel diyor ki:

   I’d vernute that this article has saved me more time than any other.

  3. Marylouise diyor ki:

   This is way better than a brick & mortar esltbaishment.

 3. halim diyor ki:

  Bu kanunda geçen şeyler ya tam anlaşılmıyor veya işletmeler kendi menfaatlerine göre yorum yapıyorlar.
  Bir yıldan fazla yapılan taahhütlerde süreden önce fesih talep ettiğimizde ceza verilmeyecek. O anlaşmanın geçersiz sayıldığı belirtilmemiş. Bu yüzden; şirket “fesih iptali cezası almıyoruz, kampanya şartlarına uyulmama cezası alıyoruz” diyebiliyorlar. Telekomun bana gönderdiği yazı bu şekilde. Acaba ne yapmam gerekiyor?

  1. Nonie diyor ki:

   All of my questions seh-eldtttanks!

  2. Helene diyor ki:

   Thniikng like that shows an expert at work

 4. bedri diyor ki:

  bendeniz de dsamarttan 24 ay taahütlü den abone iptalı için baş vuru yaptım. benden 389 tl cayma bedeli istediler.. bu neyin nesi diye sordum daha önce bazı indirimlerden doğan farkları alıkyoruz dediler.. neyin indirimiymiş anlayamadım.. öyle bir indirimlik bir alımda da bulunmamıştım..tamamen uydurma ve insanları zorunlu olarak üyelikte tutmak…bu nasıl bir anlayış anlamak mümkün değil..

  1. hüsnü diyor ki:

   sözleşmenizde cayma bedeli diye madde yok mu, orada tam ne yazıyor ona bakın.

   1. Fanny diyor ki:

    It’s really great that people are sharing this inmtafroion.

   2. Kaylea diyor ki:

    Great article but it didn’t have evrityheng-I didn’t find the kitchen sink!

  2. Tyanne diyor ki:

   Hey, sultbe must be your middle name. Great post!

  3. Jady diyor ki:

   Yo, that’s what’s up trflyuutlh.

 5. Cengiz demir diyor ki:

  D smart lanet olsun bu firmaya allah. Belalarini versin. Ya arkadslar d smart bozuldu evde guncellesmek mi ne istiyormus artiyorm abartmiyorum 1 saat dan fazla bekledigim oldu gene acmadilar ben kapadim telefonu. Internet ini de aldim keske almaz olaydim. Alt yapi yok diye baglamadilar ama her ay faturayi ofuyorum ben. Allahini peygamberinizi seviyoraaniz bu d smarttan uzak durun. Lutfen. Ben cok yannim essek gibide hic kullanmadigim bir. Hizmet i oduyorum

  1. Malerie diyor ki:

   This does look primgsino. I’ll keep coming back for more.

  2. Prue diyor ki:

   Gosh, I wish I would have had that inoimratfon earlier!

 6. bedri diyor ki:

  aslında ortalığı boş bulup at oynatanlara iyi bir yasa gerekli..yoksa bu at oynatmalar devam edecek..adama soruyorsun şartlar nasıl diye..??? ayda 36 tl…eğer 24 ay taahüt yaparsan diyorlar..sende tamam diyorsun.. e.. olabilir caymak ta isteyebilirsin..!!?? sonra birde bakıyorsun 70 tl imiş de 50ye inmişde bu yüzden cayamazsın ..bunun adı gizli tehdit arkadaşlar..baş vurulacak yerler var arkadaşlar..ilk sırada gümrük ve ticaret bakanlığı.. hatta yargıtay.. öyle ki emsal teşkil etmeli..bu tür sinsi soygunculara fırsat veril memeli..

  1. Ireland diyor ki:

   It’s good to see someone thniking it through.

  2. Mikel diyor ki:

   I think you’ve just captured the answer pelcrftey

 7. Eda türkoğlu diyor ki:

  Benim avea 2 yıl taahhütüm var 18 ay oldu ama iptalini istiyorum 246 tl isteniyor hakem heyetine basvurcam daha önce başvurupta alan var mı?

  1. Derex diyor ki:

   Going to put this arictle to good use now.

  2. Emberlynn diyor ki:

   This makes evnehtyirg so completely painless.

 8. vaner ural diyor ki:

  valla eda ben başvurdum 26 agustosta halen cvp yok

  1. Nodin diyor ki:

   You keep it up now, unndestard? Really good to know.

  2. Reegan diyor ki:

   Stands back from the keyboard in amtemezna! Thanks!

 9. Aira diyor ki:

  Taking the ovvewier, this post is first class

 10. Chartric diyor ki:

  You’ve really captured all the estsleians in this subject area, haven’t you?

BİR YORUM YAZ